I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Globala loggen, sista 150 uppdateringarna


Sverige
Suède170323 20:37H.M. Konungens medalj i guld av 5:e storleken i högblått bandLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170323 20:36H.M. Konungens medalj i guld av 5:e storleken i högblått bandLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170323 20:31Medaljen För berömliga gärningar i guld av 5:e storlekenLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170323 20:31Medaljen För berömliga gärningar i guld av 5:e storlekenLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170323 20:30Medaljen För nit och redlighet i rikets tjänst i guld av 5:e storlekenLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170323 20:25Medaljen För nit och redlighet i rikets tjänst i guld av 5:e storlekenLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170323 20:25Medaljen För nit och redlighet i rikets tjänst i guld av 5:e storlekenLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Heliga Stolen (vatikanen)
Saint-Siège170323 11:06Påvliga Tyska ordens MarianerkorsUppdaterade informationJonas Arnell
Heliga Stolen (vatikanen)
Saint-Siège170323 11:06Påvliga Tyska ordens MarianerkorsUppdaterade informationJonas Arnell
Heliga Stolen (vatikanen)
Saint-Siège170323 11:05Påvliga Tyska ordens MarianerkorsUppdaterade informationJonas Arnell
Heliga Stolen (vatikanen)
Saint-Siège170323 11:05Påvliga Tyska ordens MarianerkorsLaddade upp stor bild (medalj)Jonas Arnell
Heliga Stolen (vatikanen)
Saint-Siège170323 11:05Påvliga Tyska ordens MarianerkorsLaddade upp stor bild (medalj)Jonas Arnell
Heliga Stolen (vatikanen)
Saint-Siège170323 10:55Påvliga Tyska ordens MarianerkorsUppdaterade informationJonas Arnell
Heliga Stolen (vatikanen)
Saint-Siège170323 08:12Påvliga Tyska ordens MarianerkorsUppdaterade informationJonas Arnell
Nederländerna
Pays-Bas170323 08:12Nederländska Tyska ordenUppdaterade informationJonas Arnell
Heliga Stolen (vatikanen)
Saint-Siège170323 08:08Påvliga Tyska ordens MarianerkorsUppdaterade informationJonas Arnell
Nederländerna
Pays-Bas170323 08:07Nederländska Tyska ordenUppdaterade informationJonas Arnell
Heliga Stolen (vatikanen)
Saint-Siège170323 08:06Påvliga Tyska ordens MarianerkorsUppdaterade informationJonas Arnell
Nederländerna
Pays-Bas170323 08:06Nederländska Tyska ordenUppdaterade informationJonas Arnell
Storbritannien
Royaume-Uni170323 08:05Storkors av Storbritanniska JohanniterordenUppdaterade informationJonas Arnell
Sverige
Suède170323 08:04FN-bataljonen 60M i Sinai 1976 minnesmedalj i guldUppdaterade informationJonas Arnell
Sverige
Suède170323 07:27FN-bataljonen 60M i Sinai 1976 minnesmedalj i guldKommenteradSteve Johansson
Storbritannien
Royaume-Uni170322 10:02Storkors av Storbritanniska JohanniterordenUppdaterade informationPeder Peterson
Tyskland (Förbundsrepubliken Tyskland 1949-)
Allemagne170322 09:59Der Johanniterorden - HerrenmeisterkreuzUppdaterade informationPeder Peterson
Tyskland (Förbundsrepubliken Tyskland 1949-)
Allemagne170322 09:59Der Johanniterorden - HerrenmeisterkreuzUppdaterade informationPeder Peterson
Tyskland (Förbundsrepubliken Tyskland 1949-)
Allemagne170322 09:58Der Johanniterorden - HerrenmeisterkreuzUppdaterade informationPeder Peterson
Nederländerna
Pays-Bas170322 09:55Nederländska Tyska ordenGodkände för publiceringPeder Peterson
Nederländerna
Pays-Bas170322 09:55Nederländska Tyska ordenUppdaterade informationPeder Peterson
Nederländerna
Pays-Bas170322 09:55Nederländska Tyska ordenUppdaterade informationPeder Peterson
Nederländerna
Pays-Bas170322 09:55Nederländska Tyska ordenLaddade upp bild (släpspänne)Peder Peterson
Heliga Stolen (vatikanen)
Saint-Siège170322 09:51Påvliga Tyska ordens MarianerkorsUppdaterade informationPeder Peterson
Heliga Stolen (vatikanen)
Saint-Siège170322 09:51Påvliga Tyska ordens MarianerkorsLaddade upp bild (släpspänne)Peder Peterson
Heliga Stolen (vatikanen)
Saint-Siège170322 09:44Påvliga Tyska ordens MarianerkorsGodkände för publiceringPeder Peterson
Heliga Stolen (vatikanen)
Saint-Siège170322 09:44Påvliga Tyska ordens MarianerkorsUppdaterade informationPeder Peterson
Heliga Stolen (vatikanen)
Saint-Siège170322 09:44Påvliga Tyska ordens MarianerkorsUppdaterade informationPeder Peterson
Sverige
Suède170322 06:47Västgöta-Dals Skytteförbunds medalj i guld (3)Uppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170322 06:47Västgöta-Dals Skytteförbunds medalj i guld (3)Uppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170321 23:15Försvarets Materielverks (FMV) förtjänstmedalj i bronsLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170321 15:59Försvarets Materielverks (FMV) förtjänstmedalj i bronsKommenteradMikael Sundbom
Sverige
Suède170321 15:57Försvarets Materielverks (FMV) förtjänstmedalj i bronsLaddade upp stor bild (medalj)Mikael Sundbom
Spanien
Espagne170321 14:11AlcántaraordenUppdaterade informationPeder Peterson
Spanien
Espagne170321 14:11CalatravaordenUppdaterade informationPeder Peterson
Spanien
Espagne170321 14:10MontesaordenGodkände för publiceringPeder Peterson
Spanien
Espagne170321 14:10MontesaordenUppdaterade informationPeder Peterson
Spanien
Espagne170321 14:10MontesaordenLaddade upp stor bild (medalj)Peder Peterson
Spanien
Espagne170321 14:09MontesaordenUppdaterade informationPeder Peterson
Spanien
Espagne170321 14:08MontesaordenUppdaterade informationPeder Peterson
Spanien
Espagne170321 14:07SantiagoordenLaddade upp stor bild (medalj)Peder Peterson
Spanien
Espagne170321 14:05SantiagoordenUppdaterade informationPeder Peterson
Spanien
Espagne170321 14:04SantiagoordenGodkände för publiceringPeder Peterson
Spanien
Espagne170321 14:04SantiagoordenUppdaterade informationPeder Peterson
Spanien
Espagne170321 14:03SantiagoordenUppdaterade informationPeder Peterson
Spanien
Espagne170321 14:03SantiagoordenLaddade upp bild (släpspänne)Peder Peterson
Spanien
Espagne170321 14:03SantiagoordenUppdaterade informationPeder Peterson
Spanien
Espagne170321 14:00AlcántaraordenUppdaterade informationPeder Peterson
Spanien
Espagne170321 13:52CalatravaordenUppdaterade informationPeder Peterson
Spanien
Espagne170321 13:52CalatravaordenUppdaterade informationPeder Peterson
Sverige
Suède170319 19:26Sveriges Biodlares Riksförbund förtjänstmedalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170319 18:37Sveriges Biodlares Riksförbund förtjänstmedaljBorttagenRichard Nyström
Sverige
Suède170319 18:36Sveriges Biodlares Riksförbund förtjänstmedalj i silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170319 18:35Sveriges Biodlares Riksförbund förtjänstmedalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170319 18:34Sveriges Biodlares Riksförbund förtjänstmedalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170319 18:34Sveriges Biodlares Riksförbund förtjänstmedalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170319 14:16Försäkringsaktiebolaget Skandias förtjänstmedalj i guld / silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170319 13:06Älvsborgs läns Brandkårsförbund medalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170319 13:06Älvsborgs läns Brandkårsförbund medalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170319 13:05Älvsborgs läns Brandkårsförbund medalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170319 13:05Älvsborgs läns Brandkårsförbund medalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170319 13:02Älvsborgs läns Brandkårsförbund medalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170319 13:02Älvsborgs läns Brandkårsförbund medalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170319 13:02Älvsborgs läns Brandkårsförbund medalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170319 13:01Älvsborgs läns Brandkårsförbund medalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170318 23:17Riksförbundet Sveriges Lottakårers förtjänstmedalj i silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170318 21:43Svenska Polisens Idrotts- och Skytteförbunds förtjänsttecken i guld (före 1974)Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170318 21:36Riksförbundet Sveriges Lottakårers förtjänstmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170318 21:33Riksförbundet Sveriges Lottakårers förtjänstmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170318 21:32Riksförbundet Sveriges Lottakårers förtjänstmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170318 21:32Riksförbundet Sveriges Lottakårers förtjänstmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170318 21:32Riksförbundet Sveriges Lottakårers förtjänstmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170318 21:13Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - AFGHANISTAN / ISAF (Bandspänne) (7) Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170318 21:11Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - MALI / EUTM (Bandspänne) 2013-15 Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170318 21:08Roslagsmarschen deltagarmedaljLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170318 21:07Roslagsmarschen deltagarmedaljLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170318 21:07Roslagsmarschen deltagarmedaljLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170318 21:07Roslagsmarschen deltagarmedaljLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170318 21:03Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170318 20:59Västerbottens Skytteförbunds medalj i järnLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170318 20:59Västerbottens Skytteförbunds medalj i järnLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170318 20:59Västerbottens Skytteförbunds medalj i järnLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170318 20:58Västerbottens Skytteförbunds medalj i järnLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170318 20:58Västerbottens Skytteförbunds medalj i järnLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170318 20:47FN-bataljonen 60M i Sinai 1976 minnesmedalj i guldGodkände för publiceringRichard Nyström
Sverige
Suède170318 20:47FN-bataljonen 60M i Sinai 1976 minnesmedalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170318 20:47FN-bataljonen 60M i Sinai 1976 minnesmedalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170318 20:47FN-bataljonen 60M i Sinai 1976 minnesmedalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170318 20:47FN-bataljonen 60M i Sinai 1976 minnesmedalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170318 20:46FN-bataljonen 60M i Sinai 1976 minnesmedalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170318 20:46FN-bataljonen 60M i Sinai 1976 minnesmedalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170318 20:46FN-bataljonen 60M i Sinai 1976 minnesmedalj i guldLaddade upp bild (släpspänne)Richard Nyström
Sverige
Suède170318 20:45FN-bataljonen 60M i Sinai 1976 minnesmedalj i silverGodkände för publiceringRichard Nyström
Sverige
Suède170318 20:45FN-bataljonen 60M i Sinai 1976 minnesmedalj i silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170318 20:44FN-bataljonen 60M i Sinai 1976 minnesmedalj i silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170318 20:44FN-bataljonen 60M i Sinai 1976 minnesmedalj i silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170318 20:43FN-bataljonen 60M i Sinai 1976 minnesmedalj i silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170318 20:42FN-bataljonen 60M i Sinai 1976 minnesmedalj i silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170318 20:41FN-bataljonen 60M i Sinai 1976 minnesmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170318 20:41FN-bataljonen 60M i Sinai 1976 minnesmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170318 20:40FN-bataljonen 60M i Sinai 1976 minnesmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170318 20:39FN-bataljonen 60M i Sinai 1976 minnesmedalj i silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170318 20:39FN-bataljonen 60M i Sinai 1976 minnesmedalj i silverLaddade upp bild (släpspänne)Richard Nyström
Sverige
Suède170318 20:39FN-bataljonen 60M i Sinai 1976 minnesmedalj i silverLaddade upp bild (släpspänne)Richard Nyström
Sverige
Suède170318 20:39FN-bataljonen 60M i Sinai 1976 minnesmedalj i silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170318 20:38FN-bataljonen 60M i Sinai 1976 minnesmedalj i silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170318 20:38FN-bataljonen 60M i Sinai 1976 minnesmedalj i silverLaddade upp bild (släpspänne)Richard Nyström
Sverige
Suède170318 20:36XIV:e Svenska FN-bataljonens medalj KONGO 1961-1962 (2)Uppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170318 15:32Sundsvall stads förtjänstmedalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170318 15:32Sundsvall stads förtjänstmedalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170318 14:46Gävleborgs Pistolskyttekrets förtjänstmedalj i brons - EJ BÄRBARLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170318 14:45Gävleborgs Pistolskyttekrets förtjänstmedalj i brons - EJ BÄRBARLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170318 14:40Sportskytteförbunds (distriktsorganisation) förtjänstmedalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170318 14:33Försäkringsaktiebolaget Framtiden förtjänstmedaljLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170318 14:33Försäkringsaktiebolaget Framtiden förtjänstmedaljLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170318 14:31Västerbottens Skytteförbunds medalj i bronsUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170318 14:05Västerbottens Skytteförbunds medalj i bronsUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170318 14:05Västerbottens Skytteförbunds medalj i järnUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170318 14:04Västerbottens Skytteförbunds medalj i silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170317 23:30Stiftelsen Sveriges Nationaldag och Svenska flaggans dag Kungliga förtjänstmedaljLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170317 21:32Fredsbaskrarna Sveriges förtjänstmedalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170317 21:30Föreningen för skidlöpningens främjande i Sverige medalj i bronsLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170317 21:30Föreningen för skidlöpningens främjande i Sverige medalj i bronsLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170317 21:29Medaljen För befrämjad vaccinationLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170317 21:27Officerarnas Målskjutningsförbunds i Stockholm medalj i brons - EJ BÄRBARLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170317 21:27Officerarnas Målskjutningsförbunds i Stockholm medalj i brons - EJ BÄRBARLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170317 21:24Försvarets Materielverks (FMV) förtjänstmedalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170317 21:20Försvarsmaktens reservofficersmedalj i guld Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170317 21:15Danderyds Skyttekrets medalj i bronsLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170317 21:15Danderyds Skyttekrets medalj i bronsLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170317 21:02Brandförsäkringsaktiebolaget Fenix förtjänstmedalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170317 21:01Brandförsäkringsaktiebolaget Fenix förtjänstmedalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170317 20:57Skånska Brandförsäkringsinrättningen (Skånska Brand) förtjänstmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170317 20:56Skånska Brandförsäkringsinrättningen (Skånska Brand) förtjänstmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170317 20:56Skånska Brandförsäkringsinrättningen (Skånska Brand) förtjänstmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170317 20:52Friluftsfrämjandets förtjänstmedalj i bronsLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170317 20:49Skånska Brandförsäkringsinrättningen (Skånska Brand) förtjänstmedalj i silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170317 20:49Skånska Brandförsäkringsinrättningen (Skånska Brand) förtjänstmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170317 20:49Skånska Brandförsäkringsinrättningen (Skånska Brand) förtjänstmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170317 20:49Skånska Brandförsäkringsinrättningen (Skånska Brand) förtjänstmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170317 20:48Skånska Brandförsäkringsinrättningen (Skånska Brand) förtjänstmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170317 20:48Skånska Brandförsäkringsinrättningen (Skånska Brand) förtjänstmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170317 20:45Föreningen för skidlöpningens främjande i Sverige medalj i bronsLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström


Till toppen av sidan


Snabblänkar: Svenska medaljer   Nordiska medaljer   Utländska medaljer   Internationella medaljer   Ej bärbara och hjälp sökes