I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Globala loggen, sista 150 uppdateringarna


Sverige
Suède170813 17:30Medaljen För berömliga gärningar i Serafimerordens band i anledning av Spetsbergsexpeditionen 1928Uppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 17:28Änkedrottning Josefinas minnesmedalj i guld med briljanter i Serafimerordens bandUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 17:27Medaljen För berömliga gärningar i Serafimerordens band i anledning av Spetsbergsexpeditionen 1928 Uppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 17:26Medaljen För berömliga gärningar i Serafimerordens band i anledning av Spetsbergsexpeditionen 1928 Uppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 17:22Medaljen Illis quorum meruere labores i guld av 12:e storleken i Serafimerordens band - Enskild medaljUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 17:21Medaljrosett till medaljer burna i Serafimerordens bandUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 17:21Medaljrosett till medaljer burna i Serafimerordens bandUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 17:21H.M. Konungens medalj i guld av 5:e storleken i Serafimerordens bandUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 17:20Drottning Lovisas medalj i guld med briljanter av 4:e storleken i Serafimerordens band - Enskild medaljUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 17:20H.M. Konungens medalj i silver av 8:e storleken i Serafimerordens bandUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 17:19Drottning Lovisas medalj i guld av 8:e storleken med briljanter i Serafimerordens band - Enskild medaljUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 17:19Medaljen In Sui Memoriam i guld med briljanter av 10:e storleken i Serafimerordens band - Enskild medalj Uppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 17:18Medaljen Litteris et Artibus i guld av 8:e storleken i Serafimerordens bandUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 17:18H.M. Konungens medalj i guld av 8:e storleken i Serafimerordens bandUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 17:17H.M. Konungens medalj i guld av 12:e storleken i Serafimerordens bandUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 17:16Minnesmedalj över Trollhätte kanals ombyggnad 1909-1916 - bronsUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 17:15Minnesmedalj över Södertälje kanals återinvigning d. 17 november 1924 - silver/bronsUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 17:13Minnesmedalj över Trollhätte kanals ombyggnad 1909-1916 - bronsGodkände för publiceringRichard Nyström
Sverige
Suède170813 17:13Minnesmedalj över Trollhätte kanals ombyggnad 1909-1916 - bronsUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 17:13Minnesmedalj över Trollhätte kanals ombyggnad 1909-1916 - bronsLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170813 17:12Minnesmedalj över Trollhätte kanals ombyggnad 1909-1916 - bronsLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170813 17:11Minnesmedalj över Trollhätte kanals ombyggnad 1909-1916 - bronsUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 17:11Minnesmedalj över Trollhätte kanals ombyggnad 1909-1916 - bronsUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 17:11Minnesmedalj över Trollhätte kanals ombyggnad 1909-1916 - bronsLaddade upp bild (släpspänne)Richard Nyström
Sverige
Suède170813 17:11Minnesmedalj över Trollhätte kanals ombyggnad 1909-1916 - bronsLaddade upp bild (släpspänne)Richard Nyström
Sverige
Suède170813 17:11Minnesmedalj över Trollhätte kanals ombyggnad 1909-1916 - bronsUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 17:09Minnesmedalj över Trollhätte kanals ombyggnad 1909-1916 - bronsUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 17:09Minnesmedalj över Trollhätte kanals ombyggnad 1909-1916 - bronsLaddade upp bild (släpspänne)Richard Nyström
Sverige
Suède170813 17:03Minnesmedalj över Södertälje kanals återinvigning d. 17 november 1924 - silver/bronsLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170813 17:03Minnesmedalj över Södertälje kanals återinvigning d. 17 november 1924 - silver/bronsLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170813 17:02Minnesmedalj över Södertälje kanals återinvigning d. 17 november 1924 - silver/bronsLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170813 17:02Minnesmedalj över Södertälje kanals återinvigning d. 17 november 1924 - silver/bronsLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170813 17:01Minnesmedalj över Södertälje kanals återinvigning d. 17 november 1924 - silver/bronsUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 16:58Ordenstecken med avseende på kadetter vid Kungl. KrigskolanUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 16:58Ordenstecken med avseende på kadetter vid Kungl. KrigskolanLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170813 16:58Ordenstecken med avseende på kadetter vid Kungl. KrigskolanLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170813 16:58Ordenstecken med avseende på kadetter vid Kungl. KrigskolanLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170813 16:57Ordenstecken med avseende på kadetter vid Kungl. KrigskolanLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170813 16:56Ordenstecken med avseende på kadetter vid Kungl. KrigskolanLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170813 16:51Ordenstecken med avseende på kadetter vid Kungl. KrigskolanLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170813 16:50Ordenstecken med avseende på kadetter vid Kungl. KrigskolanLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170813 16:49Ordenstecken med avseende på kadetter vid Kungl. KrigskolanLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170813 16:44Ordenstecken med avseende på kadetter vid Kungl. KrigskolanUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 16:43Ordenstecken med avseende på kadetter vid Kungl. KrigskolanUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 16:40Svenska Konditorföreningens kungliga förtjänstmedalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170813 10:55Minnesmedalj över Södertälje kanals återinvigning d. 17 november 1924 - silver/bronsUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170811 17:54H.M. Konungens medalj i guld av 8:e storleken i Serafimerordens bandKommenteradRichard Nyström
Sverige
Suède170808 18:52Medaljen För förtjänster om utrikesförvaltningen i guldKommenteradRichard Nyström
Sverige
Suède170807 23:07Kungl. Motorbåtsklubbens förtjänstmedaljKommenter borttagenRichard Nyström
Sverige
Suède170807 23:07Kungl. Motorbåtsklubbens förtjänstmedaljKommenter borttagenRichard Nyström
Sverige
Suède170807 23:06Kungl. Motorbåtsklubbens förtjänstmedaljLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170807 23:00Hedemora stads 500-års jubileumsmedaljLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170807 23:00Hedemora stads 500-års jubileumsmedaljLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170807 22:59Hedemora stads 500-års jubileumsmedaljUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170807 22:58Hedemora stads 500-års jubileumsmedaljUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170807 22:57Värmlands läns hälsovårdsförbundUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170807 22:56Värmlands läns hälsovårdsförbundLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170807 22:55Värmlands läns hälsovårdsförbundLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170807 22:55Värmlands läns hälsovårdsförbundLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170807 22:54Värmlands läns hälsovårdsförbundUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170807 22:54Värmlands läns hälsovårdsförbundLaddade upp bild (släpspänne)Richard Nyström
Sverige
Suède170807 22:53Värmlands läns hälsovårdsförbundUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170807 22:53Värmlands läns hälsovårdsförbundLaddade upp bild (släpspänne)Richard Nyström
Sverige
Suède170807 21:02Postverkets förtjänstmedaljUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170807 20:38Postverkets förtjänstmedaljUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170807 20:36Postverkets förtjänstmedaljUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170807 20:34Värmlands läns hälsovårdsförbundUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170807 20:15Värmlands läns hälsovårdsförbundUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170807 12:53H.M. Konungens medalj i guld av 8:e storleken i Serafimerordens bandKommenteradMikael Sundbom
Sverige
Suède170807 12:32Medaljen För förtjänster om utrikesförvaltningen i guldKommenteradMikael Sundbom
Sverige
Suède170807 10:35Norrlands Artilleriregementes (A 4) kamratförenings förtjänstmedalj (2)Uppdaterade informationMikael Sundbom
Sverige
Suède170806 19:54Hallands Skytteförbunds medalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170806 19:53Hallands Skytteförbunds medalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170806 19:12Hallands Skytteförbunds medalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170806 19:10Hallands Skytteförbunds medalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170803 14:04Jämtlands fältjägarremente (I 5) och Östersunds garnisons (ÖAG) minnesmedaljKommenteradMikael Sundbom
Sverige
Suède170731 00:49Jämtlands fältjägarremente (I 5) och Östersunds garnisons (ÖAG) minnesmedaljKommenteradLännart Boström
Sverige
Suède170731 00:31Hemvärnets veteranteckenKommenteradLännart Boström
Sverige
Suède170727 00:58Medaljen För medborgerlig förtjänst i silver av 8:e storlekenLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170727 00:58Medaljen För medborgerlig förtjänst i silver av 8:e storlekenLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170727 00:56Riksföreningen för Ridningens främjande/Ridfrämjandets förtjänstmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170727 00:55Riksföreningen för Ridningens främjande/Ridfrämjandets förtjänstmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170727 00:53Riksföreningen för Ridningens främjande/Ridfrämjandets förtjänstmedalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170727 00:53Riksföreningen för Ridningens främjande/Ridfrämjandets förtjänstmedalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170727 00:52Riksföreningen för Ridningens främjande/Ridfrämjandets förtjänstmedalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170727 00:52Riksföreningen för Ridningens främjande/Ridfrämjandets förtjänstmedalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170727 00:52Riksföreningen för Ridningens främjande/Ridfrämjandets förtjänstmedalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170725 21:52Kungl. Värmlands Regementes (dåv. I 22) belöningsmedalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170725 21:50Kungl. Värmlands Regementes (dåv. I 22) belöningsmedalj i guldGodkände för publiceringRichard Nyström
Sverige
Suède170725 21:50Kungl. Värmlands Regementes (dåv. I 22) belöningsmedalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170725 21:50Kungl. Värmlands Regementes (dåv. I 22) belöningsmedalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170725 21:49Kungl. Värmlands Regementes (dåv. I 22) belöningsmedalj i silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170725 21:49Kungl. Värmlands Regementes (dåv. I 22) belöningsmedalj i silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170725 21:49Kungl. Värmlands Regementes (dåv. I 22) belöningsmedalj i silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170725 21:48Kungl. Värmlands Regementes (dåv. I 22) belöningsmedalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170725 21:47Kungl. Värmlands Regementes (dåv. I 22) belöningsmedalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170725 21:47Kungl. Värmlands Regementes (dåv. I 22) belöningsmedalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170725 21:47Kungl. Värmlands Regementes (dåv. I 22) belöningsmedalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170725 21:42Kungl. Värmlands Regementes (dåv. I 22) belöningsmedalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170725 21:42Kungl. Värmlands Regementes (dåv. I 22) belöningsmedalj i guldLaddade upp bild (släpspänne)Richard Nyström
Sverige
Suède170725 00:17Kungl. Vasaorden - VasatecknetLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170725 00:11Kungl. Vasaorden - VasatecknetLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170725 00:11Kungl. Vasaorden - VasatecknetLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170725 00:00Kungl. Svärdsmedaljen i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170725 00:00Kungl. Svärdsmedaljen i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170724 23:58Malmöhus Pistolskyttekrets förtjänstmedalj i guld (3)Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170724 23:52Riksförbundet Sveriges Lottakårers förtjänstmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170724 23:51Riksförbundet Sveriges Lottakårers förtjänstmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170724 23:46Värmlands Skytteförbunds medalj i silver (2)Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170724 23:46Värmlands Skytteförbunds medalj i silver (2)Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170724 23:45Värmlands Skytteförbunds medalj i silver (2)Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170724 23:41Malmö Skyttekrets No 1 medalj i bronsLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170724 23:40Malmö Skyttekrets No 1 medalj i bronsLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170724 23:35Kungl. Värmlands Regementes (dåv. I 22) belöningsmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170724 23:35Kungl. Värmlands Regementes (dåv. I 22) belöningsmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170724 23:35Kungl. Värmlands Regementes (dåv. I 22) belöningsmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170724 23:34Kungl. Värmlands Regementes (dåv. I 22) belöningsmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170724 23:33Kungl. Värmlands Regementes (dåv. I 22) belöningsmedalj i silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170724 23:32Kungl. Värmlands Regementes (dåv. I 22) belöningsmedalj i silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170724 23:31Värmlands regementes (I 2) och Värmlandsbrigadens (IB2) minnesmedaljUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170724 12:07Jönköpings läns Skytteförbunds medalj i silver (1)Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170723 22:39Kungl. Jämtlands Fältjägarregementes (I 5) kamratförenings hedersjägarmedalj i järnUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170723 22:38Kungl. Jämtlands Fältjägarregementes (I 5) kamratförenings hedersjägarmedalj i järnGodkände för publiceringRichard Nyström
Sverige
Suède170723 22:38Kungl. Jämtlands Fältjägarregementes (I 5) kamratförenings hedersjägarmedalj i järnUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170723 22:38Kungl. Jämtlands Fältjägarregementes (I 5) kamratförenings hedersjägarmedalj i järnLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170723 22:38Kungl. Jämtlands Fältjägarregementes (I 5) kamratförenings hedersjägarmedalj i järnLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170723 22:37Kungl. Jämtlands Fältjägarregementes (I 5) kamratförenings hedersjägarmedalj i järnLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170723 22:37Kungl. Jämtlands Fältjägarregementes (I 5) kamratförenings hedersjägarmedalj i järnLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170723 22:36Kungl. Jämtlands Fältjägarregementes (I 5) kamratförenings hedersjägarmedalj i järnUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170723 22:32Kungl. Jämtlands Fältjägarregementes (I 5) kamratförenings hedersjägarmedalj i järnUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170723 22:29Kungl. Jämtlands Fältjägarregementes (I 5) kamratförenings hedersjägarmedalj i järnUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170723 22:29Kungl. Jämtlands Fältjägarregementes (I 5) kamratförenings hedersjägarmedalj i järnLaddade upp bild (släpspänne)Richard Nyström
Sverige
Suède170723 21:28Kungl. Hälsinge regementes (I 14) belöningsmedalj i brons (1)Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170723 21:27Kungl. Hälsinge regementes (I 14) belöningsmedalj i brons (1)Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170723 21:24Kungl. Hälsinge regementes (I 14) belöningsmedalj i silver (1)Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170723 21:22Kungl. Hälsinge regementes (I 14) belöningsmedalj i silver (1)Laddade upp bild (släpspänne)Richard Nyström
Sverige
Suède170723 21:22Kungl. Hälsinge regementes (I 14) belöningsmedalj i silver (1)Uppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170723 21:21Kungl. Hälsinge regementes (I 14) belöningsmedalj i silver (1)Uppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170723 21:21Kungl. Hälsinge regementes (I 14) belöningsmedalj i silver (1)Laddade upp bild (släpspänne)Richard Nyström
Sverige
Suède170723 21:19Kungl. Hälsinge regementes (I 14) belöningsmedalj i silver (1)Godkände för publiceringRichard Nyström
Sverige
Suède170723 21:19Kungl. Hälsinge regementes (I 14) belöningsmedalj i silver (1)Uppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170723 21:19Kungl. Hälsinge regementes (I 14) belöningsmedalj i silver (1)KommenteradRichard Nyström
Sverige
Suède170723 21:17Kungl. Hälsinge regementes (I 14) belöningsmedalj i silver (1)Uppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170723 21:17Kungl. Hälsinge regementes (I 14) belöningsmedalj i silver (1)Uppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170723 21:17Kungl. Hälsinge regementes (I 14) belöningsmedalj i silver (1)Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170723 21:16Kungl. Hälsinge regementes (I 14) belöningsmedalj i silver (1)Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170723 21:16Kungl. Hälsinge regementes (I 14) belöningsmedalj i silver (1)Uppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170723 21:16Kungl. Hälsinge regementes (I 14) belöningsmedalj i silver (1)Laddade upp bild (släpspänne)Richard Nyström
Sverige
Suède170723 21:06Hemvärnets silvermedalj: Norrbottens gränsjägare (fo 67) - Lokal versionLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170723 21:06Hemvärnets silvermedalj: Norrbottens gränsjägare (fo 67) - Lokal versionLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström


Till toppen av sidan


Snabblänkar: Svenska medaljer   Nordiska medaljer   Utländska medaljer   Internationella medaljer   Ej bärbara och hjälp sökes