I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Globala loggen, sista 150 uppdateringarna


Centralafrikanska republiken
République centrafricaine181118 22:38Central African Republic Star of Military MeritGodkände för publiceringJacob Johansson
Centralafrikanska republiken
République centrafricaine181118 22:38Central African Republic Star of Military MeritUppdaterade informationJacob Johansson
Sverige
Suède181117 20:40Kungliga Örlogsmannasällskapets förtjänstmedalj i Kvinnoförbundets för Sveriges Sjöförsvar anda (2)Laddade upp stor bild (medalj)Viktor Carlson
Sverige
Suède181116 14:43Kristianstads läns Kungl. Hushållningssällskaps stora medalj i guld av 16:e storlekenLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181116 14:43Kristianstads läns Kungl. Hushållningssällskaps stora medalj i guld av 16:e storlekenLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181116 14:43Kristianstads läns Kungl. Hushållningssällskaps stora medalj i guld av 16:e storlekenLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181116 14:39Kristianstads läns Kungl. Hushållningssällskaps stora medalj i guld av 16:e storlekenUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède181116 14:38Kristianstads läns Kungl. Hushållningssällskaps stora medalj i guld av 16:e storlekenUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède181116 14:38Kristianstads läns Kungl. Hushållningssällskaps stora medalj i guld av 16:e storlekenUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède181116 14:37Kristianstads läns Kungl. Hushållningssällskaps stora medalj i guld av 16:e storlekenLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181116 14:37Kristianstads läns Kungl. Hushållningssällskaps stora medalj i guld av 16:e storlekenLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181116 14:36Kristianstads läns Kungl. Hushållningssällskaps stora medalj i guld av 16:e storlekenLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181116 13:32Marinbasens (MarinB S) förtjänstmedalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Danmark
Danemark181116 11:54De danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger´s hæderstegnLaddade upp stor bild (medalj)Mikael Sundbom
Danmark
Danemark181116 11:54De danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger´s hæderstegnLaddade upp stor bild (medalj)Mikael Sundbom
Danmark
Danemark181116 11:51Håndværksrådets haederstegnLaddade upp stor bild (medalj)Mikael Sundbom
Danmark
Danemark181116 11:46Dansk Militært Idrætsforbunds HæderstegnLaddade upp stor bild (medalj)Mikael Sundbom
Danmark
Danemark181116 11:44Elefant- og Dannebrogsordenen kapitlettegnLaddade upp stor bild (medalj)Mikael Sundbom
Danmark
Danemark181116 11:44Elefant- og Dannebrogsordenen kapitlettegnLaddade upp stor bild (medalj)Mikael Sundbom
Nederländerna
Pays-Bas181116 11:37Medalj av Nederländska lejonets ordenLaddade upp stor bild (medalj)Mikael Sundbom
Sverige
Suède181116 11:31Kungl. Maj:ts Orden - KaplanstecknetLaddade upp stor bild (medalj)Jonas Arnell
Sverige
Suède181116 11:27Kungl. Nordstjärneorden - Riddare - med briljanterUppdaterade informationJonas Arnell
Sverige
Suède181116 11:26Kungl. Nordstjärneorden - Riddare/ledamot (utlänningar efter 1975)Uppdaterade informationJonas Arnell
Sverige
Suède181116 11:25Kungl. Nordstjärneorden - Riddare/ledamot av första klassen (utlänningar efter 1975)Uppdaterade informationJonas Arnell
Sverige
Suède181116 11:25Kungl. Nordstjärneorden - Riddare/ledamotUppdaterade informationJonas Arnell
Sverige
Suède181116 11:24Kungl. Nordstjärneorden - KommendörUppdaterade informationJonas Arnell
Sverige
Suède181116 11:23Kungl. Nordstjärneorden - Kommendör (fr o m 1995/2013) - KungahusversionBorttagenJonas Arnell
Sverige
Suède181116 11:23Kungl. Nordstjärneorden - Kommendör (utlänningar efter 1975)Uppdaterade informationJonas Arnell
Sverige
Suède181116 11:22Kungl. Nordstjärneorden - Kommendör av första klassen (utlänningar efter 1975)Uppdaterade informationJonas Arnell
Sverige
Suède181116 11:22Kungl. Nordstjärneorden - Kommendör av första klassenUppdaterade informationJonas Arnell
Sverige
Suède181116 11:22Kungl. Nordstjärneorden - Kommendör av första klassen - med briljanterUppdaterade informationJonas Arnell
Sverige
Suède181116 11:21Kungl. Nordstjärneorden - Kommendör med stora korsetUppdaterade informationJonas Arnell
Sverige
Suède181116 11:21Kungl. Nordstjärneorden - Kommendör med stora korset (utlänningar efter 1975)Uppdaterade informationJonas Arnell
Sverige
Suède181116 11:20Kungl. Svärdsorden - Kommendör med stora korsetUppdaterade informationJonas Arnell
Sverige
Suède181116 11:20Kungl. Vasaorden - Kommendör med stora korsetUppdaterade informationJonas Arnell
Sverige
Suède181116 11:19Kungl. Svärdsorden - Kommendör med stora korsetKommenteradJonas Arnell
Nederländerna
Pays-Bas181116 11:16Kungl. Nederländska Förbundets för fysisk fostran kors i bronsKommenteradJonas Arnell
Thailand
Thaïlande181116 09:40Dvidhabhisek MedalUppdaterade informationMikael Sundbom
Thailand
Thaïlande181116 09:32Dvidhabhisek MedalKommenteradMikael Sundbom
Uganda
Ouganda181116 08:00The Royal Order of the EngabuLaddade upp stor bild (medalj)Viktor Carlson
Uganda
Ouganda181116 07:59The Royal Order of the EngabuLaddade upp stor bild (medalj)Viktor Carlson
Uganda
Ouganda181116 07:58The Royal Order of the EngabuLaddade upp stor bild (medalj)Viktor Carlson
Uganda
Ouganda181116 07:57The Royal Order of the Omujwaara KondoLaddade upp stor bild (medalj)Viktor Carlson
Thailand
Thaïlande181115 17:35Dvidhabhisek MedalKommenteradViktor Carlson
Sverige
Suède181115 13:17Minnesmedalj över slaget vid Bornhöft 1813Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Thailand
Thaïlande181114 09:59Dvidhabhisek MedalLaddade upp stor bild (medalj)Mikael Sundbom
Thailand
Thaïlande181114 09:59Dvidhabhisek MedalLaddade upp stor bild (medalj)Mikael Sundbom
Thailand
Thaïlande181114 09:58Dvidhabhisek MedalLaddade upp stor bild (medalj)Mikael Sundbom
Portugal
Portugal181113 13:11Gold medal of The Order of Our Lady of Conception of Vila VicosaUppdaterade informationMikael Sundbom
Sverige
Suède181112 13:53Kungl. Svenska Aeroklubbens förtjänstmedalj i silver av 8:e storleken / med vingarLaddade upp stor bild (medalj)Viktor Carlson
Sverige
Suède181112 13:49Kungl. Svenska Aeroklubbens förtjänstmedalj i silver av 8:e storleken / med vingarLaddade upp stor bild (medalj)Viktor Carlson
Portugal
Portugal181112 13:36Gold medal of The Order of Our Lady of Conception of Vila VicosaUppdaterade informationMikael Sundbom
Portugal
Portugal181112 13:35Gold medal of The Order of Our Lady of Conception of Vila VicosaUppdaterade informationMikael Sundbom
Portugal
Portugal181112 13:35Gold medal of The Order of Our Lady of Conception of Vila VicosaUppdaterade informationMikael Sundbom
Portugal
Portugal181112 13:35Gold medal of The Order of Our Lady of Conception of Vila VicosaUppdaterade informationMikael Sundbom
Portugal
Portugal181112 13:34Gold medal of The Order of Our Lady of Conception of Vila VicosaUppdaterade informationMikael Sundbom
Portugal
Portugal181112 13:34Gold medal of The Order of Our Lady of Conception of Vila VicosaUppdaterade informationMikael Sundbom
Portugal
Portugal181112 13:33Gold medal of The Order of Our Lady of Conception of Vila VicosaUppdaterade informationMikael Sundbom
Sverige
Suède181112 13:12Kungl. Svärdsorden - Kommendör med stora korsetKommenteradMikael Sundbom
Centralafrikanska republiken
République centrafricaine181110 21:57Central African Republic Star of Military MeritLaddade upp stor bild (medalj)Jacob Johansson
Centralafrikanska republiken
République centrafricaine181110 21:46Central African Republic Star of Military MeritUppdaterade informationJacob Johansson
Sverige
Suède181106 16:04Konung Gustav V:s jubileumsminnestecken med anledning av 70-årsdagenLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181106 16:04Konung Gustav V:s jubileumsminnestecken med anledning av 70-årsdagenLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181106 16:03Sveriges Landstormföreningars Centralförbunds förtjänstmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181106 16:03Sveriges Landstormföreningars Centralförbunds förtjänstmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181106 16:02Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas frivilligkors (2) - (före 1978)Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181106 16:02Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas frivilligkors (2) - (före 1978)Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181106 16:01Kungl. Svärdsorden - Riddare/ledamot av första klassenLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181106 16:00Kungl. Svärdsorden - Riddare/ledamot av första klassenLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181106 15:59Svenska Jägareförbundets belöningsmedalj i bronsLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181106 15:59Svenska Jägareförbundets belöningsmedalj i bronsLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181106 15:57Riksförbundet Sveriges Lottakårers förtjänstmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181106 15:56Frivilliga Automobilkårernas Riksförbunds förtjänsttecken i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181106 15:56Frivilliga Automobilkårernas Riksförbunds förtjänsttecken i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181106 15:23Underofficerssällskapet (SUS/SKS) i Stockholms medaljLaddade upp stor bild (medalj)Mikael Sundbom
Sverige
Suède181106 15:23Underofficerssällskapet (SUS/SKS) i Stockholms medaljLaddade upp stor bild (medalj)Mikael Sundbom
Japan
Japon181105 14:21Japanska Order of the Golden Kite 8th class (Kinshi Kunsho)KommenteradMikael Sundbom
Sverige
Suède181102 09:58Svenska kemisamfundets Oscar Carlson-medaljKommenteradMikael Sundbom
Sverige
Suède181101 21:27Svenska Kemisamfundets Gunnar Starck-medalj Uppdaterade informationJonas Arnell
Sverige
Suède181101 21:27Svenska Kemisamfundets Norblad-Ekstrand-medaljenUppdaterade informationJonas Arnell
Sverige
Suède181101 21:26Svenska kemisamfundets Bror Holmberg-medaljUppdaterade informationJonas Arnell
Sverige
Suède181101 21:26Svenska kemisamfundets Oscar Carlson-medaljKommenteradJonas Arnell
Sverige
Suède181101 21:22Svenska kemisamfundets Oscar Carlson-medaljUppdaterade informationJonas Arnell
Sverige
Suède181101 21:21Kungl. Krigsvetenskapsakademiens belöningsmedalj i silver av 8:e storlekenUppdaterade informationJonas Arnell
Sverige
Suède181101 21:20Kungl. Krigsvetenskapsakademiens belöningsmedalj i silver av 8:e storlekenKommenteradJonas Arnell
Sverige
Suède181101 21:17Sveriges Sändareamatörers medalj i guldUppdaterade informationJonas Arnell
Sverige
Suède181101 21:15Dalarnas Skytteförbunds förtjänstmedalj i guld (3)Uppdaterade informationJonas Arnell
Sverige
Suède181101 21:13Kungl. Svärdsorden - Kommendör med stora korsetKommenter borttagenJonas Arnell
Sverige
Suède181101 21:13Kungl. Svärdsorden - Kommendör med stora korsetKommenter borttagenJonas Arnell
Sverige
Suède181101 21:13Kungl. Svärdsorden - Kommendör med stora korsetKommenteradJonas Arnell
Sverige
Suède181101 21:12Kungl. Svärdsorden - Kommendör med stora korsetKommenteradJonas Arnell
Sverige
Suède181101 21:05Kungl. Svärdsorden - Kommendör med stora korsetKommenteradRichard Nyström
Sverige
Suède181101 21:05Kungl. Svärdsorden - Kommendör med stora korsetKommenteradRichard Nyström
Sverige
Suède181101 21:02Dalarnas Skytteförbunds förtjänstmedalj i guld (3)Uppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède181101 21:02Sveriges Sändareamatörers medalj i guldKommenteradRichard Nyström
Sverige
Suède181101 21:01Sveriges Sändareamatörers medalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède181101 09:22Kungl. Svärdsorden - Kommendör med stora korsetKommenteradMikael Sundbom
Sverige
Suède181101 09:11Litteratur - Svenska ordnarLaddade upp stor bild (medalj)Mikael Sundbom
Sverige
Suède181101 09:08Kungl. Krigsvetenskapsakademiens belöningsmedalj i silver av 8:e storlekenKommenteradMikael Sundbom
Sverige
Suède181030 14:29Norrlands Artilleriregementes (A 4) kamratförenings förtjänsttecken (1)Laddade upp stor bild (medalj)Mikael Sundbom
Sverige
Suède181030 12:18Svenska kemisamfundets Oscar Carlson-medaljUppdaterade informationMikael Sundbom
Sverige
Suède181030 12:18Svenska kemisamfundets Oscar Carlson-medaljLaddade upp stor bild (medalj)Mikael Sundbom
Sverige
Suède181030 12:18Svenska kemisamfundets Oscar Carlson-medaljUppdaterade informationMikael Sundbom
Sverige
Suède181030 12:16Svenska kemisamfundets Bror Holmberg-medaljUppdaterade informationMikael Sundbom
Sverige
Suède181030 12:16Svenska kemisamfundets Bror Holmberg-medaljLaddade upp stor bild (medalj)Mikael Sundbom
Sverige
Suède181030 12:16Svenska kemisamfundets Bror Holmberg-medaljUppdaterade informationMikael Sundbom
Sverige
Suède181030 12:14Svenska Kemisamfundets Norblad-Ekstrand-medaljenUppdaterade informationMikael Sundbom
Sverige
Suède181030 12:14Svenska Kemisamfundets Norblad-Ekstrand-medaljenLaddade upp stor bild (medalj)Mikael Sundbom
Sverige
Suède181030 12:13Svenska Kemisamfundets Norblad-Ekstrand-medaljenUppdaterade informationMikael Sundbom
Sverige
Suède181030 12:09Svenska Kemisamfundets Gunnar Starck-medalj Uppdaterade informationMikael Sundbom
Sverige
Suède181030 12:09Svenska Kemisamfundets Gunnar Starck-medalj Laddade upp stor bild (medalj)Mikael Sundbom
Sverige
Suède181030 12:08Svenska Kemisamfundets Gunnar Starck-medalj Laddade upp stor bild (medalj)Mikael Sundbom
Sverige
Suède181030 12:08Svenska Kemisamfundets Gunnar Starck-medalj Uppdaterade informationMikael Sundbom
Sverige
Suède181030 10:44Dalarnas Skytteförbunds förtjänstmedalj i guld (3)KommenteradMikael Sundbom
Sverige
Suède181030 08:49Dalarnas Skytteförbunds förtjänstmedalj i guld (3)KommenteradMikael Sundbom
Sverige
Suède181030 08:41Sveriges Sändareamatörers medalj i guldKommenteradMikael Sundbom
Sverige
Suède181029 22:31Järnvägarnas driftvärns minnesmedaljLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181029 22:31Järnvägarnas driftvärns minnesmedaljLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181029 21:50Västgöta-Dals Befälsutbildningsförbund förtjänstmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181029 21:50Västgöta-Dals Befälsutbildningsförbund förtjänstmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181029 21:47Västgöta-Dals Pistolskyttekrets förtjänstmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181029 21:47Västgöta-Dals Pistolskyttekrets förtjänstmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181029 21:34Sveriges Sändareamatörers medalj i guldGodkände för publiceringRichard Nyström
Sverige
Suède181029 21:34Sveriges Sändareamatörers medalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède181029 21:31Sveriges Sändareamatörers medalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède181029 21:28Sveriges Sändareamatörers medalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède181029 21:28Sveriges Sändareamatörers medalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181029 21:27Sveriges Sändareamatörers medalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181029 21:27Sveriges Sändareamatörers medalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181029 21:26Sveriges Sändareamatörers medalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181029 21:26Sveriges Sändareamatörers medalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède181029 21:26Sveriges Sändareamatörers medalj i guldLaddade upp bild (släpspänne)Richard Nyström
Portugal
Portugal181029 14:15Gold medal of The Order of Our Lady of Conception of Vila VicosaLaddade upp stor bild (medalj)Mikael Sundbom
Portugal
Portugal181029 14:09Gold medal of The Order of Our Lady of Conception of Vila VicosaUppdaterade informationMikael Sundbom
Portugal
Portugal181029 14:08Gold medal of The Order of Our Lady of Conception of Vila VicosaUppdaterade informationMikael Sundbom
Portugal
Portugal181029 14:08Gold medal of The Order of Our Lady of Conception of Vila VicosaLaddade upp stor bild (medalj)Mikael Sundbom
Portugal
Portugal181029 14:07Gold medal of The Order of Our Lady of Conception of Vila VicosaUppdaterade informationMikael Sundbom
Portugal
Portugal181029 14:07Gold medal of The Order of Our Lady of Conception of Vila VicosaLaddade upp bild (släpspänne)Mikael Sundbom
Sverige
Suède181025 21:14Svenska Polisens Idrotts- och Skytteförbunds förtjänstmedalj i guld - äldreUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède181025 21:10Västerbottens Pistolskyttekrets förtjänstmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181025 21:10Västerbottens Pistolskyttekrets förtjänstmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181025 20:38Kalamarks Skyttekrets medalj i guldBorttagenRichard Nyström
Sverige
Suède181025 15:38Kalamarks Skyttekrets medalj i guldKommenteradMikael Sundbom
Japan
Japon181025 13:26Japanska Röda Korsets speciella medlemsskapsmedalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Mikael Sundbom
Japan
Japon181025 13:25Japanska Röda Korsets speciella medlemsskapsmedaljLaddade upp stor bild (medalj)Mikael Sundbom
Japan
Japon181025 13:24Japanska Röda Korsets speciella medlemsskapsmedaljLaddade upp stor bild (medalj)Mikael Sundbom
Sverige
Suède181024 21:51Kungliga Tekniska Högskolans guldsmedalj för IndustrisamverkanLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181024 21:26Kamratförbundet för Svenska Koreaambulansen minnes- och förtjänstkorsLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181024 21:19Norrlands signalbataljons minnesmedaljLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède181024 21:11Medaljen För medborgerlig förtjänst i silver av 8:e storlekenLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström


Till toppen av sidan


Snabblänkar: Svenska medaljer   Nordiska medaljer   Utländska medaljer   Internationella medaljer   Ej bärbara och hjälp sökes