I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Globala loggen, sista 150 uppdateringarna


Sverige
Suède190719 22:48Södermanlands Skytteförbunds medalj i guld (1)Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190719 22:48Södermanlands Skytteförbunds medalj i guld (1)Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190719 22:45Helsingborgs Gummifabriks förtjänstmedalj i silverGodkände för publiceringRichard Nyström
Sverige
Suède190719 22:45Helsingborgs Gummifabriks förtjänstmedalj i silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède190719 22:44Helsingborgs Gummifabriks förtjänstmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190719 22:38Helsingborgs Gummifabriks förtjänstmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190719 22:37Helsingborgs Gummifabriks förtjänstmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190719 22:36Helsingborgs Gummifabriks förtjänstmedalj i silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède190719 22:35Helsingborgs Gummifabriks förtjänstmedalj i silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède190719 22:32Helsingborgs Gummifabriks förtjänstmedalj i silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède190719 22:32Helsingborgs Gummifabriks förtjänstmedalj i silverLaddade upp bild (släpspänne)Richard Nyström
Sverige
Suède190719 22:15Svenska Jägareförbundets 100-årsjubileumsmedalj i silver av 9:e storlekenLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190719 22:14Svenska Jägareförbundets 100-årsjubileumsmedalj i silver av 9:e storlekenLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190719 22:10Sveriges Riksförbund för civilt luftskydd (Riksluftskyddsförbundet) förtjänsttecken i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190719 22:10Sveriges Riksförbund för civilt luftskydd (Riksluftskyddsförbundet) förtjänsttecken i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190719 22:09Sveriges Riksförbund för civilt luftskydd (Riksluftskyddsförbundet) förtjänsttecken i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190719 22:09Sveriges Riksförbund för civilt luftskydd (Riksluftskyddsförbundet) förtjänsttecken i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190719 22:07Sveriges Riksförbund för civilt luftskydd (Riksluftskyddsförbundet) förtjänsttecken i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190719 22:06Sveriges Riksförbund för civilt luftskydd (Riksluftskyddsförbundet) förtjänsttecken i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190719 22:05Svenska Blå Stjärnans förtjänstmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190719 22:04Svenska Blå Stjärnans förtjänstmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190719 22:04Svenska Blå Stjärnans förtjänstmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Finland
Finlande190719 11:08Finlands idrottskulturs stora förtjänstkorsLaddade upp stor bild (medalj)Mikael Sundbom
Finland
Finlande190719 11:04Finlands idrottskulturs förtjänstkorsLaddade upp stor bild (medalj)Mikael Sundbom
Finland
Finlande190719 11:03Finlands idrottskulturs förtjänstkors i guldLaddade upp stor bild (medalj)Mikael Sundbom
Sverige
Suède190719 10:58Sveriges Orkesterförbunds förbundsmedalj i silverKommenteradMikael Sundbom
Finland
Finlande190719 10:56Finlands idrottskulturs förtjänstkors i guldLaddade upp stor bild (medalj)Mikael Sundbom
Finland
Finlande190719 10:56Finlands idrottskulturs förtjänstkors i guldLaddade upp stor bild (medalj)Mikael Sundbom
Finland
Finlande190719 10:50Försvarsgillenas förtjänstkors i bronsLaddade upp stor bild (medalj)Mikael Sundbom
Finland
Finlande190719 10:50Försvarsgillenas förtjänstkors i bronsLaddade upp stor bild (medalj)Mikael Sundbom
Sverige
Suède190718 20:32Tempel Riddare Ordens Eklundsmedalj Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190717 23:35Sveriges Orkesterförbunds förbundsmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190717 23:35Sveriges Orkesterförbunds förbundsmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190717 23:33Sveriges ingenjörers PolhemsmedaljLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190717 23:33Sveriges ingenjörers PolhemsmedaljLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190717 23:19Göteborgs stads förtjänsttecken i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190717 23:14Östersunds Skyttekrets medalj i bronsLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190717 19:44Stockholms stads S:t Eriksmedalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190717 19:44Stockholms stads S:t Eriksmedalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190717 19:42Stockholms Pansarbefälsförenings Hederstecken i guld (FBU)Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190717 19:41Stockholms Pansarbefälsförenings Hederstecken i guld (FBU)Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190717 19:38Kungl. Sällskapet Pro Patrias medalj i silver av 8 1/2:e stl För trohet och flitLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190717 19:38Kungl. Sällskapet Pro Patrias medalj i silver av 8 1/2:e stl För trohet och flitLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190717 19:37Kungl. Sällskapet Pro Patrias medalj i guld av 8 1/2:e stl För trohet och flitLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190717 19:37Kungl. Sällskapet Pro Patrias medalj i guld av 8 1/2:e stl För trohet och flitLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190717 19:07Mellersta militärområdesstabens (MilostabM) minnesmedaljLaddade upp stor bild (medalj)Mikael Sundbom
Sverige
Suède190717 19:00Livregementets grenadjärers (I 3) minnesmedaljLaddade upp stor bild (medalj)Mikael Sundbom
Sverige
Suède190717 18:59Livregementets grenadjärers (I 3) minnesmedaljLaddade upp stor bild (medalj)Mikael Sundbom
Sverige
Suède190717 15:44Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar i bronsLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190717 15:42BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - IRAK Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190717 00:55Svenska Kockars Förenings Tore Wretman medaljUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède190717 00:55Svenska Kockars Förenings Tore Wretman medaljUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède190717 00:47Svenska Kockars Förenings Tore Wretman medaljLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190717 00:46Svenska Kockars Förenings Tore Wretman medaljLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190717 00:43Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för Sveriges kulturarv i guld av 1:a (=11:e) stl, KulturarvsmedaljenLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190717 00:42Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för Sveriges kulturarv i guld av 1:a (=11:e) stl, KulturarvsmedaljenLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190716 23:52Medaljen För nit och redlighet i rikets tjänst (NOR) i guld av 6:e storleken (1) / 1947-1976Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190716 23:45Svenska Jägareförbundets 125 års-jubileumsmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190716 23:45Svenska Jägareförbundets 125 års-jubileumsmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190716 23:38Ystads befälsutbildningsförenings förtjänstmedalj i silver (FBU)Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190716 23:38Ystads befälsutbildningsförenings förtjänstmedalj i silver (FBU)Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190716 23:38Ystads befälsutbildningsförenings förtjänstmedalj i silver (FBU)Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190716 23:36Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj i guld för uppskattad arbetsinsats av 1:a (=11:e) stlLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190715 21:06Härjedalens Skyttekrets medalj i bronsLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190715 21:06Härjedalens Skyttekrets medalj i bronsLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190715 20:58Älvsborgs Befälsutbildningsförbunds förtjänstmedalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190715 20:58Älvsborgs Befälsutbildningsförbunds förtjänstmedalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190715 20:57Älvsborgs Befälsutbildningsförbunds förtjänstmedalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190715 00:44Stockholms Kaféidkareförenings jubileumsmedaljLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190715 00:42Ludvika Hembygdsförenings förtjänstmedalj i silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède190715 00:40Ludvika Hembygdsförenings förtjänstmedalj i silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède190715 00:39Ludvika Hembygdsförenings förtjänstmedalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède190715 00:39Ludvika Hembygdsförenings förtjänstmedalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède190715 00:37Linde Skyttekrets medaljUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède190715 00:35Sveriges Tandläkarförbunds Gotthard Dahlén-medalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède190715 00:26Jämtlands Gilles förtjänstmedaljUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède190715 00:25Svensk Mjölks medalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède190715 00:24LRF Mjölks medalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède190715 00:23Svensk Mjölks medalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède190715 00:22Svenska Kvinnors Djurskyddsförenings förtjänstmedaljLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190715 00:21Svenska Kvinnors Djurskyddsförenings förtjänstmedaljUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède190715 00:20Stockholms Granatkastarbefälsförenings förtjänstmedalj i guld (FBU)Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190715 00:19Stockholms Granatkastarbefälsförenings förtjänstmedalj i guld (FBU)Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190714 22:45Riksföreningen för Ridningens främjande/Ridfrämjandets förtjänstmedalj i guld (1)Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190714 22:45Riksföreningen för Ridningens främjande/Ridfrämjandets förtjänstmedalj i guld (1)Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190714 18:11Västerbottens Befälsutbildningsförbund förtjänstmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190714 18:10Västerbottens Befälsutbildningsförbund förtjänstmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190714 18:07Kungl. Patriotiska Sällskapets större Emmerymedalj i silver (1) / För långvarig trogen tjänstLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190714 18:07Kungl. Patriotiska Sällskapets större Emmerymedalj i silver (1) / För långvarig trogen tjänstLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190714 18:04Medaljen för berömliga gärningar i silver av 8:e storlekenLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190714 18:02Svenska Allmänna Djurskyddsföreningens stora medalj i silver av 12:e storlekenLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190714 17:30Värmlands Sportskytteförbunds medalj i silver (5)Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190714 17:29Värmlands Sportskytteförbunds medalj i silver (5)Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190714 17:22Sveriges Hantverksråds medalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190714 17:18Jämtlands Gilles förtjänstmedaljUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède190714 17:18Jämtlands Gilles förtjänstmedaljUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède190714 17:14Jämtlands Gilles förtjänstmedaljLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190714 17:13Jämtlands Gilles förtjänstmedaljLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190714 17:12Jämtlands Gilles förtjänstmedaljLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190714 17:08Gästriklande Sportskytteförbunds medalj i bronsGodkände för publiceringRichard Nyström
Sverige
Suède190714 17:08Gästriklande Sportskytteförbunds medalj i bronsUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède190714 17:07Gästriklande Sportskytteförbunds medalj i bronsLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190714 17:07Gästriklande Sportskytteförbunds medalj i bronsLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190714 17:04Gästriklande Sportskytteförbunds medalj i bronsUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède190714 17:04Gästriklande Sportskytteförbunds medalj i bronsLaddade upp bild (släpspänne)Richard Nyström
Sverige
Suède190714 17:03Gästriklande Sportskytteförbunds medalj i bronsUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède190714 16:55Städernas Allmänna Brandstodsbolags medalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190714 16:52Svenska Skidförbundets förtjänstmedalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190714 16:47Svenska Skidförbundets förtjänstmedalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190714 16:46Svenska Skidförbundets förtjänstmedalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190714 16:45Värmlands Befälsutbildningsförbunds förtjänstmedalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190714 16:42Värmlands Brandstodsbolags förtjänstmedalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190714 16:41Värmlands Brandstodsbolags förtjänstmedalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190714 16:02Reumatikeförbundet - Riksföreningen mot reumatism förtjänstmedaljGodkände för publiceringRichard Nyström
Sverige
Suède190714 16:02Reumatikeförbundet - Riksföreningen mot reumatism förtjänstmedaljUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède190714 16:01Reumatikeförbundet - Riksföreningen mot reumatism förtjänstmedaljLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190714 15:59Reumatikeförbundet - Riksföreningen mot reumatism förtjänstmedaljUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède190714 15:58Reumatikeförbundet - Riksföreningen mot reumatism förtjänstmedaljUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède190714 15:50Reumatikeförbundet - Riksföreningen mot reumatism förtjänstmedaljUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède190714 15:50Reumatikeförbundet - Riksföreningen mot reumatism förtjänstmedaljLaddade upp bild (släpspänne)Richard Nyström
Sverige
Suède190714 15:43Kristianstads läns Pistolskyttekrets förtjänstmedalj i järnLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190714 15:43Kristianstads läns Pistolskyttekrets förtjänstmedalj i järnLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190714 15:41Kristianstads läns Pistolskyttekrets förtjänstmedalj i järnGodkände för publiceringRichard Nyström
Sverige
Suède190714 15:41Kristianstads läns Pistolskyttekrets förtjänstmedalj i järnUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède190714 15:40Kristianstads läns Pistolskyttekrets förtjänstmedalj i järnKommenteradRichard Nyström
Sverige
Suède190714 15:39Kristianstads läns Pistolskyttekrets förtjänstmedalj i järnLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190714 15:38Kristianstads läns Pistolskyttekrets förtjänstmedalj i järnLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190714 15:36Kristianstads läns Pistolskyttekrets förtjänstmedalj i järnUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède190714 15:36Kristianstads läns Pistolskyttekrets förtjänstmedalj i järnLaddade upp bild (släpspänne)Richard Nyström
Sverige
Suède190714 14:53Jämtlands Gilles förtjänstmedaljGodkände för publiceringRichard Nyström
Sverige
Suède190714 14:53Jämtlands Gilles förtjänstmedaljUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède190714 14:53Jämtlands Gilles förtjänstmedaljLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190714 14:52Jämtlands Gilles förtjänstmedaljLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190714 14:51Jämtlands Gilles förtjänstmedaljUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède190714 14:50Jämtlands Gilles förtjänstmedaljUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède190714 14:50Jämtlands Gilles förtjänstmedaljLaddade upp bild (släpspänne)Richard Nyström
Sverige
Suède190714 14:43Jämtlands läns jaktvårdsmedalj i bronsGodkände för publiceringRichard Nyström
Sverige
Suède190714 14:43Jämtlands läns jaktvårdsmedalj i bronsUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède190714 14:43Jämtlands läns jaktvårdsmedalj i bronsLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190714 14:42Jämtlands läns jaktvårdsmedalj i bronsLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède190714 14:40Jämtlands läns jaktvårdsmedalj i bronsUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède190714 14:40Jämtlands läns jaktvårdsmedalj i bronsLaddade upp bild (släpspänne)Richard Nyström
Sverige
Suède190714 14:39Jämtlands läns jaktvårdsmedalj i silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède190714 14:39Jämtlands läns jaktvårdsmedalj i silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède190714 14:38Jämtlands läns jaktvårdsmedalj i silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède190714 14:37Jämtlands läns jaktvårdsmedalj i silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède190714 14:36Skaraborgs läns Jaktvårdsförening medaljUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède190714 14:36Jämtlands läns jaktvårdsmedalj i silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède190714 14:36Jämtlands läns jaktvårdsmedalj i silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède190714 14:35Örebro läns Jaktvårdsförbunds medaljUppdaterade informationRichard Nyström


Till toppen av sidan


Snabblänkar: Svenska medaljer   Nordiska medaljer   Utländska medaljer   Internationella medaljer   Ej bärbara och hjälp sökes