I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Utländska medaljer bäres efter svenska i den ordning som här anges. Officiella statsordnar kan dock enligt kutym bäras före svenska medaljer utan konungens bild.

De nordiska ländernas medaljer är så gott som komplett inlagda. Övriga länder uppdateras löpande efter hand. Listan sorterar samtliga medaljer, bärandetillstånd är upp till innehavaren att kontrollera med högkvarteret.

Om du känner till en medalj som ännu ej är upplagd här så ser vi gärna att du delar med dig av din kunskap och själv lägger upp den i databasen.

Håll muspekaren över flaggan ett par sekunder så ser du landsnamn på svenska och franska.


Klicka på "Se mina släpspännen" för att se valda släpspännen i montering. De öppnas i ett nytt fönster, så ge akt på eventuella popup-blockerare!
 
M. Övriga utländskaTill toppen  
På bröstet, utan band
Danmark
Danemark Danmark Sortering enl. Hofmarskallatets reglement af august 2003 for bæring af dekorationer samt Forsvarets HQ Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1
Kedja band/axel
Danmark
Danemark R.E. Ridder af Elefantordenen/Riddare av Elefantorden (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1693
Danmark
Danemark DDOS.Kmd. Dannebrogsorden - Storkommandør Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1671
Danmark
Danemark DDOSK. Dannebrogorden - Storkors Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1671
Runt halsen
Danmark
Danemark DDO.K.1 Dannebrogsorden - Kommendör af 1. grad Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1671
Danmark
Danemark DDO.K Dannebrogsorden - Kommendör Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1671
Band på bröstet
Danmark
Danemark DDO.R.1 Dannebrogsorden - Riddare af 1. grad Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1671
Danmark
Danemark DDO.R Dannebrogsorden - Riddare (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1671
Danmark
Danemark DDOHt Dannebrogsordens Hederstegn/Dannebrogsmændenes Hæderstegn Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1808
Danmark
Danemark O.kapt. Elefant- og Dannebrogsordenen kapitlettegn Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1808
Danmark
Danemark F.M.1 Fortjenstmedaljen i guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1845
Danmark
Danemark M.i.&a. Medaljen Ingenio et Arti (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1841
Danmark
Danemark R.E.m. Erindringsmedaljen i anledning af H.M. Dronning Margrethes II´s 25 års regeringsjubilæum Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1997
Danmark
Danemark FM2 Den Kongelige Fortjenstmedalje i sølv med spænde Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1865
Danmark
Danemark BM Den Kongelige Belønningsmedalje i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1865
Danmark
Danemark M.f.u.L. Medaljen for udmerket lufttjeneste Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1962
Danmark
Danemark M.f.æ.D. Medaljen for ædel dåd Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1793
Danmark
Danemark M.f.D.R. Medaljen for drunknedes redning Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1812
Danmark
Danemark H.T.S. Hæderstegnet for god tjeneste ved søetaten Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1801
Danmark
Danemark H.T.H Hæderstegnet for god tjeneste ved haeren Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1945
Danmark
Danemark H.T.Fv Hæderstegnet for god tjeneste ved flyvevåbenet Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1953
Danmark
Danemark H.T.F Forsvarets hæderstegn for god tjeneste (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1953
Danmark
Danemark H.T.FRes Fortjensttegnet for god tjeneste i forsvarets reserve Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1978
Danmark
Danemark Fsv.M. Forsvarets Medalje for Fortjenstfuld Indsats (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1991
Danmark
Danemark F.M.T. Forsvarets medalje for tapperhed (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1995
Danmark
Danemark F.M.S. (?) Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2010
Danmark
Danemark Hjv.Ft. Hjemmevaernets fortjensttegn Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1959
Danmark
Danemark Hjv.60. Hjemmeværnets 60-års tegn Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2009
Danmark
Danemark Hjv.50. Hjemmeværnets 50-års tegn Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2000
Danmark
Danemark Hjv.40. Hjemmeværnets 40-års tegn Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1988
Danmark
Danemark Hjv.25. Hjemmeværnets 25-års tegn Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1973
Danmark
Danemark Hjv.50.jM. Hjemmeværnets 50-års jubileumsmedalje Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1998
Danmark
Danemark Ht.B. Hæderstegn for god tjeneste i brandvæsenet 25 år Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1973
Danmark
Danemark D.r.K.H. Dansk Röde Kors haederstegn Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1916
Danmark
Danemark D.r.K.Ft. Dansk Røde Kors Fortjensttegn Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1963
Danmark
Danemark D.r.K.M. Dansk Röde Kors medaille Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1927
Danmark
Danemark Bf.Ht. Beredskabsforbundets Hæderstegn Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1956
Danmark
Danemark R.O.H.T. Reserveofficersforeningen i Danmark's Hæderstegn Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1950
Danmark
Danemark D.M.I.H. Dansk Militært Idrætsforbunds Hæderstegn Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1968
Danmark
Danemark D.T.H. Danmarks Turistråds Hæderstegn Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1963
Danmark
Danemark H.R.Ht. Håndværksrådets haederstegn Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1965
Danmark
Danemark De danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger´s hæderstegn Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1
Danmark
Danemark F.M.P. Danska Fredsprismedaljen (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1989
Kedja band/axel
Danmark
Danemark Nedan följer Danska medaljer med Kungligt godkännande, ej sorterade i ordning (4) Skriv kommentar Järn 1
Band på bröstet
Danmark
Danemark Medaljen för slaget om Köpenhamn 1801 Skriv kommentar Guld 1801
Danmark
Danemark Drottningens medalj (Den Kongelige Belønningsmedaille) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1865
Danmark
Danemark B.M.2 Den Kongelige Belønningsmedalje i guld med krone. Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1865
Danmark
Danemark Dansk Rode Kors' mindetegn for krigsfangehjaelp 1914-1919 Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1919
Danmark
Danemark Den slesvigske eringdringsmedaille af 1920 Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1920
Danmark
Danemark Dansk rode Kors' mindetegn for hjelp til syke og sårede i krigen i Finland 1939-1945 Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1940
Danmark
Danemark 9 april 1940 Minnesmedalj Skriv kommentar Guld 1940
Danmark
Danemark Befrielsemedaljen Skriv kommentar Guld 1946
Danmark
Danemark Dansk røde Kors' mindetegn for krigshjælpearbejde 1939-1940 Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1946
Danmark
Danemark Kong Christian den Tiendes erindringsmedalje for deltagelse i krigen 1940-1945 Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1946
Danmark
Danemark Koreamedaljen (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1956
Danmark
Danemark Grøn.Hjst.M. Grønlands hjemmestyres Fortjenstmedalje - NERSORNAAT (guld og sølv) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1989
Danmark
Danemark Forsvarsministerens Medalje Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2009
Danmark
Danemark Forsvarets Medalje for Faldne i Tjeneste Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2010
Danmark
Danemark Medaljen for Sårede i Tjeneste Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2010
Danmark
Danemark Den Kongelige Belønningsmedalje i sølv med krone Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1865
Danmark
Danemark Erindringstegnet i anledning af Kong Christian IX og Dronning Louises Guldbryllup 1892 Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1892
Danmark
Danemark Kong Christian den Tiendes frihedsmedalje - Pro Dania (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1946
Danmark
Danemark Danske Röde Kors mindetegn for krigsfangeudvekslingen i Korea 1953 Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1953
Danmark
Danemark H.T.P. Hæderstegnet for 25-års god tjeneste i Politiet (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1959
Danmark
Danemark Haederstegnet for 25-års god tjeneste i Civilforsvaret Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1963
Danmark
Danemark S.E.m. Erindringsmedaljen i anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrethe og Hans Kongelige Højhed Prins Henriks sølvbryllup den 10.6.1992 Skriv kommentar Silver 1992
Danmark
Danemark Forsvarets Medalje for Fremragende Tjeneste Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2009
Danmark
Danemark Medaljen for Prins Henriks 70:e Fødselsdag Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2009
Danmark
Danemark Medaljen for International Tjeneste (bilder sökes!) (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2010
Danmark
Danemark Fsv.M. Forsvarets Medalje for Fortjenstfuld Indsats (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2010
Danmark
Danemark Krigsmindenmedaille 1864 (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1875
Danmark
Danemark Krigsmindenmedaille 1848-50 (4) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1875
Danmark
Danemark Krigsmindenmedaille 1848-50 / 1864 (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1875
Kedja band/axel
Danmark
Danemark Danmark Nedan följer andra Danska medaljer, osorterade Skriv kommentar Järn ?
Band på bröstet
Danmark
Danemark Iraq Special Mission Medal (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1992
Danmark
Danemark POKMP ft.1 Politikompagniernes Fortjenstmedalje i guld (inofficiell) (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld ?
Danmark
Danemark Den Kongl. Livgardens 250-års jubileum (1) Skriv kommentar Silver 1908
Danmark
Danemark International Conference on the Former Yugoslavia Medal Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1994
Danmark
Danemark Redningsberedskabets Medalje Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1994
Danmark
Danemark POKMP ft.2 Politikompagniernes Fortjenstmedalje i silver (inofficiell) (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver ?
Danmark
Danemark Tapperhedskorset (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2011
Danmark
Danemark Medaljen for international tjeneste, ISAF Skriv kommentar Silver 2010
Danmark
Danemark Medaljen for international tjeneste, KFOR Skriv kommentar Silver 2010
Danmark
Danemark Medaljen for international tjeneste, UNIFIL Skriv kommentar Silver 2010
Danmark
Danemark Medaljen for international tjeneste, Ocean Shield Skriv kommentar Silver 2011
Danmark
Danemark Danish-Bunyoro Medal of Compassion and Friendship Skriv kommentar Silver 2012
Danmark
Danemark Jydske Ingengörsregementes Mindesmedalje (1) Skriv kommentar Silver ?
Danmark
Danemark Training & Support Element - BALTSQN fra Prinsens Livregemente (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons ?
Finland
Finlande FLO R1 msv Riddartecknet av 1 klass av Finlands Lejons orden med svärd Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1942
Finland
Finlande FLO R I msp Riddartecknet av I klass med spänne av Finlands Lejons orden Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1942
Finland
Finlande FLO R msp Riddartecknet med spänne av Finlands Lejons orden Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1942
På bröstet, utan band
Finland
Finlande Finland Bärandeordningen redovisad enligt Finska Ordenskansliet./Order of wearing according to the Finnish Ordenschapter Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1
Kedja band/axel
Finland
Finlande FVR SK kedj Storkorset med kedja av Finlands Vita Ros orden Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1919
Finland
Finlande FrK SK Frihetskorsets storkors Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1918
Finland
Finlande Frk SK Frihetskorsets storkors, för fredstida förtjänster Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1918
Finland
Finlande FVR SK Storkorset av Finlands Vita Ros orden Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1919
Finland
Finlande FLO SK Storkorset av Finlands Lejons orden Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1942
Runt halsen
Finland
Finlande MR1 Frihetskorsets Mannerheim-kors av 1. klass (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1944
Finland
Finlande Frk 1 mkr Frihetskorsets 1 klass med kraschan Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1918
Finland
Finlande FrK 1 mkr Frihetskorsets I klass med kraschan, för fredstida förtjänster Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1918
Finland
Finlande FVO K1 Kommendörstecknet av 1 klass av Finlands Vita Ros Orden Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1919
Finland
Finlande FLOK1 Kommendörstecknet av 1 klass av Finlands Lejons Orden Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1942
Finland
Finlande FVO K Kommendörstecknet av Finlands Vita Ros Orden Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1919
På bröstet, utan band
Finland
Finlande MR 2 Frihetskorsets Mannerheim-kors av 2. klass (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1944
Runt halsen
Finland
Finlande FrK 1 Frihetskorsets 1 klass Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1918
Finland
Finlande FrK 1 Frihetskorsets 1 klass, för fredstida förtjänster Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1918
Finland
Finlande FLO K Kommendörstecknet av Finlands Lejons Orden Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1942
Finland
Finlande FI s.fk Finlands idrottskulturs stora förtjänstkors Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1945
Finland
Finlande O fk 1 Finlands Olympiska förtjänstkors av 1 klass Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1951
Band på bröstet
Finland
Finlande FrM 1mrb Frihetsmedaljens 1. klass med rosett på bandet Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1918
Finland
Finlande FrM 1 Frihetsmedaljens 1. klass Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1918
Finland
Finlande FrM 2 Frihetsmedaljens 2. klass Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1918
Finland
Finlande Frihetsmedaljens förtjänstmedalj 1.kl. Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1918
Finland
Finlande FrM Fm b. Frihetsmedaljens förtjänstmedalj 2.kl. (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1918
Finland
Finlande FrK srk Frihetskorsets sorgekors Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1918
Finland
Finlande FrK srm. Frihetskorsets sorgemedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1918
Finland
Finlande FrK 2 Frihetskorsets 2 klass Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1918
Finland
Finlande FrK 2 Frihetskorsets 2 klass, för fredstida förtjänster Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1918
Finland
Finlande FrK 3 Frihetskorsets 3 klass Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1918
Finland
Finlande FrK 3 Frihetskorsets 3 klass, för fredstida förtjänster Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1918
Finland
Finlande FrK 4 Frihetskorsets 4 klass med svärd Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1918
Finland
Finlande FVR R1 Riddartecknet av 1 klass av Finlands Vita Ros orden Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1919
Finland
Finlande FLO PF Pro Finlandia-medaljen av Finlands Lejons orden Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1945
Finland
Finlande FVR T Finlands Vita Ros förtjänstkors (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1919
Finland
Finlande FLO R1 Riddartecknet av 1 klass av Finlands Lejons orden Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1942
Finland
Finlande FrK 4 Frihetskorsets 4 klass, för fredstida förtjänster Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1918
Finland
Finlande FVR R Riddartecknet av Finlands Vita Ros orden Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1919
Finland
Finlande FLO R Riddartecknet av Finlands Lejons Orden Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1942
Finland
Finlande FVR fk Förtjänstkorset av Finlands Vita Ros orden Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1919
Finland
Finlande FLO fk Förtjänstkorset av Finlands Lejons Orden Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1942
Finland
Finlande FRK fk Finlands Röda Kors förtjänstkors (4) Skriv kommentar Guld 2000
Finland
Finlande LRM Livräddningsmedaljen Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1978
Finland
Finlande O fk 2 Finlands Olympiska förtjänstkors av 2. klass Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1951
Finland
Finlande FVR M1 gk Medalj av 1 klass med guldkors av Finlands Vita Ros orden Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1919
Finland
Finlande FVR M1 Medalj av 1 klass av Finlands Vita Ros orden Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1919
Finland
Finlande FVR M Medalj av Finlands Vita Ros orden Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1919
Finland
Finlande Mil.fm Militärens förtjänstmedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1977
Finland
Finlande FRK fm silv. Finlands Röda Kors förtjänstmedalj i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2000
Finland
Finlande PBH Hederstecknet för mänsklig barmhärtighet (Pro Benignitate Humana) (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1945
Finland
Finlande FRK fm br. Finlands Röda Kors förtjänstmedalj i brons Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 2000
Finland
Finlande O fm Finlands Olympiska Förtjänstmedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1951
Finland
Finlande Krinv. fk Krigsinvalidernas förtjänstkors Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1958
Finland
Finlande P fk Polisens förtjänstkors i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1988
Finland
Finlande P fk Polisens förtjänstkors i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1988
Finland
Finlande GBV fk Gränsbevakningsväsendets förtjänstkors Skriv kommentar Guld 1968
Finland
Finlande Brandkorset, BK Brandvärnets förtjänstkors Skriv kommentar Guld 1942
Finland
Finlande FI fk g. Finlands idrottskulturs förtjänstkors i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2003
Finland
Finlande FI fk Finlands idrottskulturs förtjänstkors Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2003
Finland
Finlande Bsk. fm 1 msp Förtjänstmedaljen för befolkningsskyddsarbete av 1. klass med spänne Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1940
Finland
Finlande Bsk. fm 2 msp Förtjänstmedaljen för befolkningsskyddsarbete av 2. klass med spänne Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1940
Finland
Finlande FI fm mgk Finlands idrottskulturs förtjänstmedalj med förgyllt kors Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2003
Finland
Finlande Bsk. fm 1 Förtjänstmedaljen för befolkningsskyddsarbete av 1. klass Skriv kommentar Guld 1940
Finland
Finlande FI fm Finlands idrottskulturs förtjänstmedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2003
Finland
Finlande GBV fm Gränsbevakningsväsendets förtjänstmedalj Skriv kommentar Silver 1968
Finland
Finlande Bsk. fm 2 Förtjänstmedaljen för befolkningsskyddsarbete av 2. klass Skriv kommentar Silver 1940
Finland
Finlande Fv. fk Fångvårdens förtjänstkors Skriv kommentar Guld 1957
Finland
Finlande Tull fk msp Tullverkets förtjänstkors med spänne Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2004
Finland
Finlande ROF fmmsp. Finlands Reservofficersförbunds förtjänstmedalj i guld med spänne (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1981
Finland
Finlande FG fm Försvarsgillenas förtjänstmedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1981
Finland
Finlande Tull fk Tullverkets förtjänstkors Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2004
Finland
Finlande RuOF Fk Reservistförbundet - Reservunderofficersförbundets förtjänstkors Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1982
Finland
Finlande IOF fm Ingenjörofficersförbundets förtjänstmedalj Skriv kommentar Guld 1990
Finland
Finlande KK fm Kadettkårens förtjänstmedalj Skriv kommentar Guld 1990
Finland
Finlande Ts fm Förtjänstmedalj för trafiksäkerhetsarbete Skriv kommentar Guld 1992
Finland
Finlande Ama fm Specialförtjänstmedalj för arbetsmiljöarbete Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1997
Finland
Finlande Förtjänstmedalj för arbetsmiljöarbete Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1997
Finland
Finlande P fm Polisens förgyllda förtjänstmedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2000
Finland
Finlande ROF fm Finlands Reservofficersförbunds förtjänstmedalj i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1981
Kedja band/axel
Finland
Finlande Finska Ortodoxa Kyrkans Heliga Lammets Orden - Storkors Skriv kommentar Guld 1935
På bröstet, utan band
Finland
Finlande Finska Ortodoxa Kyrkans Heliga Lammets Orden - Kommendör av 1:a klass Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1935
Runt halsen
Finland
Finlande Finska Ortodoxa Kyrkans Heliga Lammets Orden - Kommendör av 2:a klass Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1935
Band på bröstet
Finland
Finlande Finska Ortodoxa Kyrkans Heliga Lammets Orden - Riddare av 1.klass Skriv kommentar Guld 1935
Finland
Finlande Finska Ortodoxa Kyrkans Heliga Lammets Orden - Riddare 2.klass Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1935
Finland
Finlande Finlands evangelisk lutheranska kyrkas St Henriks kors Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2007
Finland
Finlande Finlands evangelisk lutheranska kyrka Mikael Agricola kors Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2007
Finland
Finlande Militärmusikkorset Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1997
Finland
Finlande Signalregementets förtjänstkors (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2000
Finland
Finlande Civilförsvarets uppskattningsmärke Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Kommunförbundets hedersmärke i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Finska Brandbefälsföreningens Förtjänstkors Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Finska Brandbefälsföreningens Förtjänstmedalj Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Fallskärmsjägarnas förtjänstmedalj Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Finska företagarförbundets förgyllda förtjänstkors Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Jordbrukssällskapens riksförbunds förtjänstmedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Helsingfors förtjänstmedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Finska Handelskammarens guldmedalj Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Civilförsvarets Förtjänstkors Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Sjukvårdsofficersföreningens förtjänstmedalj Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Brandskyddsföreningens förtjänstmedalj Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Brandskyddsföreningens förtjänstmedalj Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande RPk am Kustartilleriets förtjänstmedalj i guld Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Finska företagarförbundets förtjänstkors i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Finska Brandbefälsföreningens Storkors Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Finska handelskammarens förgyllda medalj Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Brandskyddsföreningens särskilda Förtjänstkors Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Förtjänstmedalj för motorfordonstrafikarbete Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1999
Finland
Finlande VmpArn hop Förtjänstmedaljen för frivilligt försvarsarbete i silver Skriv kommentar Silver 2000
Finland
Finlande Helsingforsnejdens Reservistförenings förtjänstmedalj 1. klass Skriv kommentar Silver 2000
Finland
Finlande Tull fm msp Tullverkets förtjänstmedalj med spänne Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2004
Finland
Finlande Tull fm Tullverkets förtjänstmedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2004
Finland
Finlande Finska företagarförbundets förtjänstkors i silver Skriv kommentar Silver ?
Finland
Finlande Finska handelskammarens silvermedalj Skriv kommentar Silver ?
Finland
Finlande Kommunförbundets hedersmärke i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver ?
Finland
Finlande Mpm Finlands Landsförsvarsmedalj (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1989
Finland
Finlande VmpArn Förtjänstmedaljen för frivilligt försvarsarbete i brons (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 2000
Finland
Finlande Finska företagarförbundets förtjänstkors i brons Skriv kommentar Brons ?
Finland
Finlande Finska handelskammarens bronsmedalj Skriv kommentar Brons ?
Finland
Finlande Kommunförbundets hedersmärke i brons Bild(er) finns Skriv kommentar Brons ?
Kedja band/axel
Finland
Finlande Finland Frihetskrigets, vinterkrigets och fortsättningskrigets minneskors och minnesmedaljer samt förtjänstkorsen och medaljerna för annan fosterländsk vht bärs enligt anciennitet och redovisas nedan osorterade tills valör och instiftande verifierats. (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1
Band på bröstet
Finland
Finlande Frihetskrigets minnesmedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1918
Finland
Finlande Vinterkrigets minnesmedalj (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1940
Finland
Finlande Fortsättningskrigets minnesmedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1957
Runt halsen
Finland
Finlande Suomen Talousseuran mitalit/Finska Hushållningssällskapets medaljer Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1798
Band på bröstet
Finland
Finlande JVAr Jalkaväen Ansioristi (Infanteriets förtjänstkors) Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 2001
Finland
Finlande Finska Krigsveteranförbundets 25-årsjubileumsmedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Järn ?
Finland
Finlande Soldatpojkarnas minneskors Bild(er) finns Skriv kommentar Järn ?
Finland
Finlande Skyddskårens förtjänstmedalj Skriv kommentar Järn ?
Finland
Finlande Blå korset med spänne 1917-1918 Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1968
Finland
Finlande Blå korset Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1968
Finland
Finlande Blå korset av 2:a klass (med grankvist/havut) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1968
Finland
Finlande FG fk Försvarsgillenas förtjänstkors i guld Skriv kommentar Guld 1981
Finland
Finlande Reservunderofficersförbundets förtjänstmedalj i guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1981
Finland
Finlande Nobelsfredspris Minneskors 1988 (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1988
Finland
Finlande Minröjningsmedaljen Skriv kommentar Guld 1993
Finland
Finlande FRK fm guld Finlands Röda Kors förtjänstmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2000
Finland
Finlande Barbara-medaljen (Mer info sökes!) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Sissi organisationens Förtjänstmedalj Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Frihetssällskapet Inkerins Medlemsmärke Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Reservryttarnas Förtjänstmedalj Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Underofficersalliansens Förtjänstmedalj Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande FinKriVetFM Finlands Krigsveteranförbunds Förtjänstmedalj Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Kavalleriföreningens förtjänstmedalj Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Officersalliansens Förtjänstmedalj iguld Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande TM(sk/hsk/ksk) Kanonkarlarnas förtjänstmedalj (4) Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Finlands krigsveteranförbund RF Krigsveteranernas Förtjänstkors (1) Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Flottans Förtjänstkors i guld Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Nylands (Uudenmaan's) Jägarbataljon förtjänstmedalj i guld Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Finska Frontmännens 25-års minnesmedalj Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Frihetssällskapet Inkerins Vita Muren modighetskors Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Flottans Minneskors Bild(er) finns Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Motståndsrörelsen VOIMALIITTOs Minnesmedalj för “ Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Högkvarters Korset Bild(er) finns Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Fordonstruppernas Förenings Förtjänstmedalj Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Kustjägarnas Förtjänstmedalj Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Pansarföreningens Förtjänstkors Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Skyddskårens förtjänstkors Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1922
Finland
Finlande Minnesmedalj för protesterna mot uppmaningen till militärtjänst 1902-04 Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1935
Finland
Finlande Reservunderofficersförbundets förtjänstmedalj i silver (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1981
Finland
Finlande FG fk Försvarsgillenas förtjänstkors i silver Skriv kommentar Silver 1981
Finland
Finlande Lotta Svärd förtjänstkors Bild(er) finns Skriv kommentar Silver ?
Finland
Finlande Lapplandskorset Bild(er) finns Skriv kommentar Silver ?
Finland
Finlande Officersalliansens Förtjänstmedalj i silver Skriv kommentar Silver ?
Finland
Finlande Reservunderofficersförbundets förtjänstmedalj i brons (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1981
Finland
Finlande FG fk Försvarsgillenas förtjänstkors i brons Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1981
Finland
Finlande SKpam Finska Skyddskårens traditionsmedalj (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1994
Finland
Finlande RuOFF mm pam Finska Reservunderofficers förbundets minnesmedalj 40 år Skriv kommentar Brons 1995
Finland
Finlande Försvarsmaktens medalj för utlandstjänst i brons Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 2004
Finland
Finlande Finska Reservistförbundets minnesmedalj 50 år Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 2005
Finland
Finlande Motståndsaktivisternas Minnesmedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Brons ?
Finland
Finlande Finska Lapplands Krigsmedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Brons ?
Finland
Finlande Krigsveteranernas förtjänstmedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Brons ?
Finland
Finlande ROFfmpam Reservofficersförbundets förtjänstmedalj i brons Bild(er) finns Skriv kommentar Brons ?
Finland
Finlande Lotta Svärd förtjänstmedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Brons ?
På bröstet, utan band
Island
Islande Island Sortering enl. Isländska presidentens kansli. / Order of precedence by the Icelandic presidents office. Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1
Kedja band/axel
Island
Islande IslFO Isländska Falkorden - Storkors Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1921
Runt halsen
Island
Islande IslFO Isländska Falkorden - Storriddare med kraschan Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1921
Island
Islande IslFO Isländska Falkorden - Storriddare Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1921
Band på bröstet
Island
Islande Isländska Falkorden - riddare Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1921
Runt halsen
Island
Islande Isländska Röda Korset belöningskors för humanitära gärningar Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1949
Band på bröstet
Island
Islande Islands livräddningsmedalj, med fara för eget liv i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1950
Island
Islande Isländska Presidentens hedersmedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1954
Island
Islande Minnesmedalj över det 1000de Altinget Skriv kommentar Silver 1930
Island
Islande Islands livräddningsmedalj, med fara för eget liv i silver Skriv kommentar Silver 1950
Island
Islande Minnesmedalj för återupprättandet av den Isländska republiken Skriv kommentar Guld 1944
Island
Islande Minnesmedalj för Islands förste President Herr Svein Björnson Skriv kommentar Guld 1952
Island
Islande Skálholtmedaljen Skriv kommentar Guld 1963
Island
Islande ICRUM Isländska Krisinsatsstyrkans medalj i brons (ICRU) (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 2004
Kedja band/axel
Norge
Norvège Norge Sortering enl. officiell bärandeordning från Norska Kungahuset (2007) och Försvarets huvudkvarter (2009) Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1
På bröstet, utan band
Norge
Norvège Norge Gruppe 1: Dekorasjoner godkjent av H.M. Kongen Skriv kommentar Silver 1
Band på bröstet
Norge
Norvège NKKmsv Krigskorset med sverd (med 1, 2 eller 3 sverd) (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1941
Norge
Norvège M.B.D. Medaljen for borgerdåd i gull Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1819
Kedja band/axel
Norge
Norvège NS:tOOStk Den kongelige Norske St Olavs Orden - Storkors Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1847
Runt halsen
Norge
Norvège NS:tOOK.m.st. Den Kongelige Norske S:t Olavs orden - Kommandør med stjerne Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1847
Norge
Norvège NS:tOOK Den Kongelige Norske S:t Olavs orden - Kommandør Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1847
Band på bröstet
Norge
Norvège NS:tOOR1 Den Kongelige Norske S:t Olavs orden - Ridder av 1. klasse Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1847
Norge
Norvège NS:tOOR Den Kongelige Norske S:t Olavs orden - Riddare Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1847
Kedja band/axel
Norge
Norvège NFOStk. Den Kongelige Norske Fortjenstorden - Storkors (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1985
Runt halsen
Norge
Norvège NFOK.m.st. Den Kongelige Norske Fortjenstorden - Kommendör med stjerne Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1985
Norge
Norvège NFOK Den Kongelige Norske Fortjenstorden - Kommendör Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1985
Band på bröstet
Norge
Norvège NFOR1 Den Kongelige Norske Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1985
Norge
Norvège NFOR Den Kongelige Norske Fortjenstorden - Ridder Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1985
Norge
Norvège H.VII Frihetsk. Haakon VIIs frihetskors Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1945
Norge
Norvège St.O.med.m.ekegr. S:t Olavsmedaljen med eikegren (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1943
Norge
Norvège Med.f.e.D.1 Medaljen for edel dåd i gull (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1885
Norge
Norvège Kongens fortjenstmedalje i gull Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1908
Norge
Norvège NS:tOM Den Kongelige Norske S:t Olavsmedaljen (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1847
Norge
Norvège Krigsmed. Krigsmedaljen (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1941
Norge
Norvège Forsvarets medalje for edel dåd (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1982
Norge
Norvège H.VII frih.med. Haakon VIIs frihetsmedalje Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1945
Norge
Norvège Med.f.e.D.2 Medaljen for edel dåd i sølv (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1885
Norge
Norvège Medaljen for redningsdåd til sjøs Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1978
Norge
Norvège Nansenmedaljen for fremragende forskning Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2007
Norge
Norvège Politiets hederskors (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2001
Norge
Norvège Sivilforsvarets hederskors (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2003
Norge
Norvège FHkors Forsvarets Hederskors (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2012
Norge
Norvège NFMmlaub Forsvarsmedaljen med laurbærgren Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1982
Norge
Norvège Politimedaljen med laurbærgren (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2002
Norge
Norvège Sivilforsvarsmedaljen med laurbærgren (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2004
Norge
Norvège Kongens fortjenstmedalje i sølv Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1908
Norge
Norvège Deltagermedaljen med rosett Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1945
Norge
Norvège Delt.med. Deltagermedaljen 9 april 1940 - 8 mai 1945 Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1945
Norge
Norvège Heimevernets fortjenstmedalje Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1971
Norge
Norvège Den norske Koreamedalje (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1955
Norge
Norvège Maudheimmedaljen Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1951
Norge
Norvège Antarktismedaljen (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1960
Norge
Norvège Kongens erindringsmedalje i gull (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1906
Norge
Norvège Kongehusets 100 års-medalje Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2005
Norge
Norvège Haakon VIIs minnemedalje 1 oktober 1957 (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1957
Norge
Norvège H.VII Jub.med. Haakon VIIs jubileumsmedalje 1905-1930 Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1930
Norge
Norvège H.VII Jub.med. 1955 Haakon VIIs jubileumsmedalje 1905-1955 Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1955
Norge
Norvège H.VII 70-års med. Haakon VIIs 70 års medalje Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1942
Norge
Norvège H.VII 100-års med. Haakon VIIs 100 års medalje Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1972
Norge
Norvège Olav Vs minnemedalje 30 januar 1991 Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1991
Norge
Norvège Olav Vs jubileumsmedalje 1957-1982 Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1982
Norge
Norvège Olav Vs 100 års Medalje Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2003
Norge
Norvège Kongens erindringsmedalje i sølv (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1906
Norge
Norvège NFM Forsvarsmedaljen (med 0-3 stjerner) (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1982
Norge
Norvège NPM Politimedaljen (med 0-3 stjerner) (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2002
Norge
Norvège Sivilforsvarsmedaljen (med 0-3 stjerner) (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2003
Norge
Norvège Forsvarets medalje for falne i strid Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2005
Norge
Norvège Forsvarets medalje for sårede i strid Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2005
Norge
Norvège Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2000
Norge
Norvège Politiets medalje for internasjonal tjeneste (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1995
Norge
Norvège Sivilforsvarets medalje for internasjonal tjeneste (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2004
Norge
Norvège Forsvarets innsatsmedalje (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1992
Norge
Norvège Forsvarets innsatsmedalje (Saudi Arabia) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1993
Norge
Norvège Forsvarets innsatsmedalje (Balkan) (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1993
Norge
Norvège Forsvarets innsatsmedalje (Afghanistan) m rosette (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1993
Norge
Norvège Forsvarets operasjonsmedalje (BOSNIA-HERZEGOVINA) (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 2005
Norge
Norvège Forsvarets operasjonsmedalje (SERBIA-MONTENEGRO-KOSOVO) (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 2005
Norge
Norvège Forsvarets operasjonsmedalje (AFGHANISTAN) (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 2005
Norge
Norvège Forsvarets operasjonsmedalje (Active Endavour/MARITIME (LUFT)) (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 2005
Norge
Norvège Forsvarets Operasjonsmedalje (IRAK) (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 2005
Norge
Norvège Forsvarets operasjonsmedalje (LITAUEN) (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 2005
Norge
Norvège Forsvarets operasjonsmedalje (SUDAN) (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 2005
Norge
Norvège Forsvarets operasjonsmedalje (LIBANON) (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 2005
Norge
Norvège Forsvarets operasjonsmedalje (CHAD) (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 2005
Norge
Norvège Forsvarets operasjonsmedalje (SOMALIA) (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 2005
Norge
Norvège Forsvarets operasjonsmedalje (LIBYA) (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 2011
Norge
Norvège Hærens Vernedyktighetsmedaljen (med 0-3 stjerner) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1982
Norge
Norvège Sjøforsvarets Vernedyktighetsmedalj (med 0-3 stjerner) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1982
Norge
Norvège Luftforsvarets Vernedyktighetsmedalj (med 0-3 stjerner) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1982
Norge
Norvège Heimevernets Vernedyktighetsmedalj (med 0-3 stjerner) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1982
På bröstet, utan band
Norge
Norvège Norge Gruppe 2: Dekorasjoner tildelt av utenlandske statsoverhoder Se vidare info under info-symbolen. Skriv kommentar Järn 1
Runt halsen
Norge
Norvège Norge Gruppe 3: Dekorasjoner tildelt av FN, NATO, EU og tilsvarende Se vidare info under info-symbolen. Skriv kommentar Järn 1
På bröstet, utan band
Norge
Norvège Norge Gruppe 4: Andre norske dekorasjoner (1) Skriv kommentar Guld 1
Band på bröstet
Norge
Norvège Norsk Militært Tidsskrifts medalje for besvarelse av prisoppgave Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1860
Norge
Norvège Medaljen for lang og tro tjeneste Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1886
Norge
Norvège Sjømilitære Samfunds medalje for besvarelse av prisoppgave Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1890
Norge
Norvège Det frivillige Skyttervesens fortjenstemedalje (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1896
Norge
Norvège Sjømilitære Samfunds fortjenstmedalje i gull Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1901
Norge
Norvège R.K. hederstegn Norges Røde Kors’ hederstegn Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1901
Norge
Norvège Norske Reserveoffiserers Forbunds hederstegn (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1975
Norge
Norvège Norges Skytterforbunds hederstegn/Den norske avd av internasjonal skytterunions hederstegn Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1938
Norge
Norvège Norges militære kameratforbunds hederstegn Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1947
Norge
Norvège Norges Forsvarsforenings verneidrettsmedalje Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1952
Norge
Norvège Det frivillige Skyttervesens hederstegn Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1963
Norge
Norvège Krigsdeltagerforbundets hederstegn Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1968
Norge
Norvège Hans Majestet Kongens Gardes medalje i gull (1) Skriv kommentar Guld 2001
Norge
Norvège Hans Majestet Kongens Gardes medalje i sølv Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2001
Norge
Norvège Hans Majestet Kongens Gardes medalje i bronse Skriv kommentar Brons 2001
Norge
Norvège De norske officerers rideklubs hederstegn Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1970
Norge
Norvège Norges Forsvarsforenings hederstegn Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1952
Norge
Norvège Tysklandsbrigadens veteranmedalje Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1990
Norge
Norvège Norges Lotteforbunds hederstegn Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1995
Norge
Norvège Fredsprismedaljen 1988 Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1988
Norge
Norvège Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoners hederstegn Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1999
Norge
Norvège Oslo Militære Samfunds hederstegn Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2001
Norge
Norvège Luftmilitært Samfunds hederstegn Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2003
Norge
Norvège Norsk Aeroklubbs hederstegn Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1928
Norge
Norvège Politiets Afghanistanmedalje (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 2004
Norge
Norvège Militærkorset med sverd (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2009
Norge
Norvège Militærkorset (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2007
På bröstet, utan band
Norge
Norvège Norge Gruppe 5: Andre utenlandske dekorasjoner (1) Skriv kommentar Järn 1
Runt halsen
Norge
Norvège Norge Gruppe 6: Militære ferdighetsmerker Skriv kommentar Järn 1
Band på bröstet
Norge
Norvège Feltsport (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2007
Norge
Norvège Skyting (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2007
På bröstet, utan band
Norge
Norvège Norge Gruppe 7: Sivile ferdighetsmerker (kun av vernepliktige inne til førstegangstjeneste og personell inne til befalsutdanning.) Skriv kommentar Järn 1
Band på bröstet
Norge
Norvège Det frivillige Skyttervesens dugleiksmerke Bild(er) finns Skriv kommentar Guld ?
Norge
Norvège Norges idrettsforbunds idrettsmerke Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1915
Norge
Norvège Norges Svømmeforbunds «Den store havhesten» Bild(er) finns Skriv kommentar Guld ?
Norge
Norvège Norges Skytterforbunds NAIS-medalje (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1939
Norge
Norvège Det militære skarpskyttermerke Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1861
Runt halsen
Norge
Norvège Norge Utenlandske ferdighetsmerker Skriv kommentar Järn 1
På bröstet, utan band
Norge
Norvège Norge Övriga Norska utmärkelser, ej sorterade, ej godkända att bära till militär uniform Skriv kommentar Järn 1
Band på bröstet
Norge
Norvège OII:sJmt Konung Oscar II:s jubileumsminnestecken (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1897
Norge
Norvège 7 juni-med. 7. juni-medaljen (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1906
Norge
Norvège Sydpolsmedaljen (Mer info sökes!) (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1912
Norge
Norvège St. Hallvard-medaljen (Mer info sökes!) (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1950
Norge
Norvège S:t Olavs Pilgrimskors Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2000
Norge
Norvège UNEF 50 års jubileumsmedalje 1956-2006 Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2006
Norge
Norvège Forsvarets seniorforbunds hederstegn (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2011
Norge
Norvège Stor-Oslo Vest HV.avsnit 024s fortjensttegn i gull (1) Skriv kommentar Guld ?
Norge
Norvège Håkon Hansens gullmedalje (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld ?
Norge
Norvège Fram-med. Fram-medaljen (Mer info sökes!) (1) Skriv kommentar Silver 1896


Klicka på "Se mina släpspännen" för att se valda släpspännen i montering. De öppnas i ett nytt fönster, så ge akt på eventuella popup-blockerare!
Till toppen