I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Klicka på "Se mina släpspännen" för att se valda släpspännen i montering. De öppnas i ett nytt fönster, så ge akt på eventuella popup-blockerare!
 
M. Övriga utländskaTill toppen  
Band på bröstet
Finland
Finlande FLO R1 msv Riddartecknet av 1 klass av Finlands Lejons orden med svärd Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1942
Finland
Finlande FLO R I msp Riddartecknet av I klass med spänne av Finlands Lejons orden Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1942
Finland
Finlande FLO R msp Riddartecknet med spänne av Finlands Lejons orden Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1942
På bröstet, utan band
Finland
Finlande Finland Bärandeordningen redovisad enligt Finska Ordenskansliet./Order of wearing according to the Finnish Ordenschapter Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1
Kedja band/axel
Finland
Finlande FVR SK kedj Storkorset med kedja av Finlands Vita Ros orden Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1919
Finland
Finlande FrK SK Frihetskorsets storkors Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1918
Finland
Finlande Frk SK Frihetskorsets storkors, för fredstida förtjänster Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1918
Finland
Finlande FVR SK Storkorset av Finlands Vita Ros orden Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1919
Finland
Finlande FLO SK Storkorset av Finlands Lejons orden Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1942
Runt halsen
Finland
Finlande MR1 Frihetskorsets Mannerheim-kors av 1. klass (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1944
Finland
Finlande Frk 1 mkr Frihetskorsets 1 klass med kraschan Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1918
Finland
Finlande FrK 1 mkr Frihetskorsets I klass med kraschan, för fredstida förtjänster Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1918
Finland
Finlande FVO K1 Kommendörstecknet av 1 klass av Finlands Vita Ros Orden Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1919
Finland
Finlande FLOK1 Kommendörstecknet av 1 klass av Finlands Lejons Orden Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1942
Finland
Finlande FVO K Kommendörstecknet av Finlands Vita Ros Orden Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1919
På bröstet, utan band
Finland
Finlande MR 2 Frihetskorsets Mannerheim-kors av 2. klass (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1944
Runt halsen
Finland
Finlande FrK 1 Frihetskorsets 1 klass Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1918
Finland
Finlande FrK 1 Frihetskorsets 1 klass, för fredstida förtjänster Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1918
Finland
Finlande FLO K Kommendörstecknet av Finlands Lejons Orden Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1942
Finland
Finlande FI s.fk Finlands idrottskulturs stora förtjänstkors Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1945
Finland
Finlande O fk 1 Finlands Olympiska förtjänstkors av 1 klass Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1951
Band på bröstet
Finland
Finlande FrM 1mrb Frihetsmedaljens 1. klass med rosett på bandet Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1918
Finland
Finlande FrM 1 Frihetsmedaljens 1. klass Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1918
Finland
Finlande FrM 2 Frihetsmedaljens 2. klass Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1918
Finland
Finlande Frihetsmedaljens förtjänstmedalj 1.kl. Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1918
Finland
Finlande FrM Fm b. Frihetsmedaljens förtjänstmedalj 2.kl. (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1918
Finland
Finlande FrK srk Frihetskorsets sorgekors Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1918
Finland
Finlande FrK srm. Frihetskorsets sorgemedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1918
Finland
Finlande FrK 2 Frihetskorsets 2 klass Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1918
Finland
Finlande FrK 2 Frihetskorsets 2 klass, för fredstida förtjänster Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1918
Finland
Finlande FrK 3 Frihetskorsets 3 klass Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1918
Finland
Finlande FrK 3 Frihetskorsets 3 klass, för fredstida förtjänster Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1918
Finland
Finlande FrK 4 Frihetskorsets 4 klass med svärd Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1918
Finland
Finlande FVR R1 Riddartecknet av 1 klass av Finlands Vita Ros orden Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1919
Finland
Finlande FLO PF Pro Finlandia-medaljen av Finlands Lejons orden Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1945
Finland
Finlande FVR T Finlands Vita Ros förtjänstkors (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1919
Finland
Finlande FLO R1 Riddartecknet av 1 klass av Finlands Lejons orden Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1942
Finland
Finlande FrK 4 Frihetskorsets 4 klass, för fredstida förtjänster Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1918
Finland
Finlande FVR R Riddartecknet av Finlands Vita Ros orden Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1919
Finland
Finlande FLO R Riddartecknet av Finlands Lejons Orden Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1942
Finland
Finlande FVR fk Förtjänstkorset av Finlands Vita Ros orden Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1919
Finland
Finlande FLO fk Förtjänstkorset av Finlands Lejons Orden Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1942
Finland
Finlande FRK fk Finlands Röda Kors förtjänstkors (4) Skriv kommentar Guld 2000
Finland
Finlande LRM Livräddningsmedaljen Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1978
Finland
Finlande O fk 2 Finlands Olympiska förtjänstkors av 2. klass Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1951
Finland
Finlande FVR M1 gk Medalj av 1 klass med guldkors av Finlands Vita Ros orden Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1919
Finland
Finlande FVR M1 Medalj av 1 klass av Finlands Vita Ros orden Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1919
Finland
Finlande FVR M Medalj av Finlands Vita Ros orden Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1919
Finland
Finlande Mil.fm Militärens förtjänstmedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1977
Finland
Finlande FRK fm silv. Finlands Röda Kors förtjänstmedalj i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2000
Finland
Finlande PBH Hederstecknet för mänsklig barmhärtighet (Pro Benignitate Humana) (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1945
Finland
Finlande FRK fm br. Finlands Röda Kors förtjänstmedalj i brons Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 2000
Finland
Finlande O fm Finlands Olympiska Förtjänstmedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1951
Finland
Finlande Krinv. fk Krigsinvalidernas förtjänstkors Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1958
Finland
Finlande P fk Polisens förtjänstkors i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1988
Finland
Finlande P fk Polisens förtjänstkors i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1988
Finland
Finlande GBV fk Gränsbevakningsväsendets förtjänstkors Skriv kommentar Guld 1968
Finland
Finlande Brandkorset, BK Brandvärnets förtjänstkors Skriv kommentar Guld 1942
Finland
Finlande FI fk g. Finlands idrottskulturs förtjänstkors i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2003
Finland
Finlande FI fk Finlands idrottskulturs förtjänstkors Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2003
Finland
Finlande Bsk. fm 1 msp Förtjänstmedaljen för befolkningsskyddsarbete av 1. klass med spänne Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1940
Finland
Finlande Bsk. fm 2 msp Förtjänstmedaljen för befolkningsskyddsarbete av 2. klass med spänne Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1940
Finland
Finlande FI fm mgk Finlands idrottskulturs förtjänstmedalj med förgyllt kors Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2003
Finland
Finlande Bsk. fm 1 Förtjänstmedaljen för befolkningsskyddsarbete av 1. klass Skriv kommentar Guld 1940
Finland
Finlande FI fm Finlands idrottskulturs förtjänstmedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2003
Finland
Finlande GBV fm Gränsbevakningsväsendets förtjänstmedalj Skriv kommentar Silver 1968
Finland
Finlande Bsk. fm 2 Förtjänstmedaljen för befolkningsskyddsarbete av 2. klass Skriv kommentar Silver 1940
Finland
Finlande Fv. fk Fångvårdens förtjänstkors Skriv kommentar Guld 1957
Finland
Finlande Tull fk msp Tullverkets förtjänstkors med spänne Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2004
Finland
Finlande ROF fmmsp. Finlands Reservofficersförbunds förtjänstmedalj i guld med spänne (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1981
Finland
Finlande FG fm Försvarsgillenas förtjänstmedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1981
Finland
Finlande Tull fk Tullverkets förtjänstkors Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2004
Finland
Finlande RuOF Fk Reservistförbundet - Reservunderofficersförbundets förtjänstkors Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1982
Finland
Finlande IOF fm Ingenjörofficersförbundets förtjänstmedalj Skriv kommentar Guld 1990
Finland
Finlande KK fm Kadettkårens förtjänstmedalj Skriv kommentar Guld 1990
Finland
Finlande Ts fm Förtjänstmedalj för trafiksäkerhetsarbete Skriv kommentar Guld 1992
Finland
Finlande Ama fm Specialförtjänstmedalj för arbetsmiljöarbete Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1997
Finland
Finlande Förtjänstmedalj för arbetsmiljöarbete Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1997
Finland
Finlande P fm Polisens förgyllda förtjänstmedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2000
Finland
Finlande ROF fm Finlands Reservofficersförbunds förtjänstmedalj i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1981
Kedja band/axel
Finland
Finlande Finska Ortodoxa Kyrkans Heliga Lammets Orden - Storkors Skriv kommentar Guld 1935
På bröstet, utan band
Finland
Finlande Finska Ortodoxa Kyrkans Heliga Lammets Orden - Kommendör av 1:a klass Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1935
Runt halsen
Finland
Finlande Finska Ortodoxa Kyrkans Heliga Lammets Orden - Kommendör av 2:a klass Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1935
Band på bröstet
Finland
Finlande Finska Ortodoxa Kyrkans Heliga Lammets Orden - Riddare av 1.klass Skriv kommentar Guld 1935
Finland
Finlande Finska Ortodoxa Kyrkans Heliga Lammets Orden - Riddare 2.klass Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1935
Finland
Finlande Finlands evangelisk lutheranska kyrkas St Henriks kors Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2007
Finland
Finlande Finlands evangelisk lutheranska kyrka Mikael Agricola kors Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2007
Finland
Finlande Militärmusikkorset Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1997
Finland
Finlande Signalregementets förtjänstkors (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2000
Finland
Finlande Finska Brandbefälsföreningens Förtjänstmedalj Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Fallskärmsjägarnas förtjänstmedalj Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Finska Brandbefälsföreningens Förtjänstkors Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Finska Handelskammarens guldmedalj Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Helsingfors förtjänstmedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Kommunförbundets hedersmärke i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Civilförsvarets uppskattningsmärke Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Jordbrukssällskapens riksförbunds förtjänstmedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Finska företagarförbundets förgyllda förtjänstkors Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Brandskyddsföreningens förtjänstmedalj Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande RPk am Kustartilleriets förtjänstmedalj i guld Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Finska handelskammarens förgyllda medalj Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Finska företagarförbundets förtjänstkors i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Finska Brandbefälsföreningens Storkors Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Civilförsvarets Förtjänstkors Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Sjukvårdsofficersföreningens förtjänstmedalj Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Brandskyddsföreningens förtjänstmedalj Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Brandskyddsföreningens särskilda Förtjänstkors Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Förtjänstmedalj för motorfordonstrafikarbete Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1999
Finland
Finlande Helsingforsnejdens Reservistförenings förtjänstmedalj 1. klass Skriv kommentar Silver 2000
Finland
Finlande VmpArn hop Förtjänstmedaljen för frivilligt försvarsarbete i silver Skriv kommentar Silver 2000
Finland
Finlande Tull fm msp Tullverkets förtjänstmedalj med spänne Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2004
Finland
Finlande Tull fm Tullverkets förtjänstmedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2004
Finland
Finlande Finska handelskammarens silvermedalj Skriv kommentar Silver ?
Finland
Finlande Finska företagarförbundets förtjänstkors i silver Skriv kommentar Silver ?
Finland
Finlande Kommunförbundets hedersmärke i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver ?
Finland
Finlande Mpm Finlands Landsförsvarsmedalj (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1989
Finland
Finlande VmpArn Förtjänstmedaljen för frivilligt försvarsarbete i brons (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 2000
Finland
Finlande Finska företagarförbundets förtjänstkors i brons Skriv kommentar Brons ?
Finland
Finlande Finska handelskammarens bronsmedalj Skriv kommentar Brons ?
Finland
Finlande Kommunförbundets hedersmärke i brons Bild(er) finns Skriv kommentar Brons ?
Kedja band/axel
Finland
Finlande Finland Frihetskrigets, vinterkrigets och fortsättningskrigets minneskors och minnesmedaljer samt förtjänstkorsen och medaljerna för annan fosterländsk vht bärs enligt anciennitet och redovisas nedan osorterade tills valör och instiftande verifierats. (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1
Band på bröstet
Finland
Finlande Frihetskrigets minnesmedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1918
Finland
Finlande Vinterkrigets minnesmedalj (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1940
Finland
Finlande Fortsättningskrigets minnesmedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1957
Runt halsen
Finland
Finlande Suomen Talousseuran mitalit/Finska Hushållningssällskapets medaljer Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1798
Band på bröstet
Finland
Finlande JVAr Jalkaväen Ansioristi (Infanteriets förtjänstkors) Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 2001
Finland
Finlande Finska Krigsveteranförbundets 25-årsjubileumsmedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Järn ?
Finland
Finlande Soldatpojkarnas minneskors Bild(er) finns Skriv kommentar Järn ?
Finland
Finlande Skyddskårens förtjänstmedalj Skriv kommentar Järn ?
Finland
Finlande Blå korset med spänne 1917-1918 Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1968
Finland
Finlande Blå korset Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1968
Finland
Finlande Blå korset av 2:a klass (med grankvist/havut) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1968
Finland
Finlande FG fk Försvarsgillenas förtjänstkors i guld Skriv kommentar Guld 1981
Finland
Finlande Reservunderofficersförbundets förtjänstmedalj i guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1981
Finland
Finlande Nobelsfredspris Minneskors 1988 (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1988
Finland
Finlande Minröjningsmedaljen Skriv kommentar Guld 1993
Finland
Finlande FRK fm guld Finlands Röda Kors förtjänstmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2000
Finland
Finlande Sissi organisationens Förtjänstmedalj Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande FinKriVetFM Finlands Krigsveteranförbunds Förtjänstmedalj Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Reservryttarnas Förtjänstmedalj Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Pansarföreningens Förtjänstkors Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Barbara-medaljen (Mer info sökes!) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Högkvarters Korset Bild(er) finns Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Kustjägarnas Förtjänstmedalj Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Fordonstruppernas Förenings Förtjänstmedalj Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Flottans Förtjänstkors i guld Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Flottans Minneskors Bild(er) finns Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Motståndsrörelsen VOIMALIITTOs Minnesmedalj för “ Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Frihetssällskapet Inkerins Vita Muren modighetskors Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Nylands (Uudenmaan's) Jägarbataljon förtjänstmedalj i guld Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Finska Frontmännens 25-års minnesmedalj Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande TM(sk/hsk/ksk) Kanonkarlarnas förtjänstmedalj (4) Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Finlands krigsveteranförbund RF Krigsveteranernas Förtjänstkors (1) Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Underofficersalliansens Förtjänstmedalj Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Frihetssällskapet Inkerins Medlemsmärke Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Officersalliansens Förtjänstmedalj iguld Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Kavalleriföreningens förtjänstmedalj Skriv kommentar Guld ?
Finland
Finlande Skyddskårens förtjänstkors Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1922
Finland
Finlande Minnesmedalj för protesterna mot uppmaningen till militärtjänst 1902-04 Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1935
Finland
Finlande FG fk Försvarsgillenas förtjänstkors i silver Skriv kommentar Silver 1981
Finland
Finlande Reservunderofficersförbundets förtjänstmedalj i silver (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1981
Finland
Finlande Lotta Svärd förtjänstkors Bild(er) finns Skriv kommentar Silver ?
Finland
Finlande Lapplandskorset Bild(er) finns Skriv kommentar Silver ?
Finland
Finlande Officersalliansens Förtjänstmedalj i silver Skriv kommentar Silver ?
Finland
Finlande Reservunderofficersförbundets förtjänstmedalj i brons (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1981
Finland
Finlande FG fk Försvarsgillenas förtjänstkors i brons Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1981
Finland
Finlande SKpam Finska Skyddskårens traditionsmedalj (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1994
Finland
Finlande RuOFF mm pam Finska Reservunderofficers förbundets minnesmedalj 40 år Skriv kommentar Brons 1995
Finland
Finlande Försvarsmaktens medalj för utlandstjänst i brons Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 2004
Finland
Finlande Finska Reservistförbundets minnesmedalj 50 år Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 2005
Finland
Finlande ROFfmpam Reservofficersförbundets förtjänstmedalj i brons Bild(er) finns Skriv kommentar Brons ?
Finland
Finlande Motståndsaktivisternas Minnesmedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Brons ?
Finland
Finlande Lotta Svärd förtjänstmedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Brons ?
Finland
Finlande Finska Lapplands Krigsmedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Brons ?
Finland
Finlande Krigsveteranernas förtjänstmedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Brons ?


Klicka på "Se mina släpspännen" för att se valda släpspännen i montering. De öppnas i ett nytt fönster, så ge akt på eventuella popup-blockerare!
Till toppen