I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Klicka på "Se mina släpspännen" för att se valda släpspännen i montering. De öppnas i ett nytt fönster, så ge akt på eventuella popup-blockerare!
 
A. Kungliga SerafimerordenTill toppen  
Kedja band/axel
Sverige
Suède Bärandeordning NY BÄRANDEORDNING 2012 - se PDF-bilagor (19) Skriv kommentar Järn ?
Sverige
Suède Litteratur Litteratur - Svenska ordnar Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1748
Sverige
Suède KMO Matrikel Kungl. Maj:ts Ordens arkiv - Ordensmatriklar 1748-1979 (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1748
Sverige
Suède LISTA SO Lista över mottagare av Serafimerorden 1748-2016 Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1748
Sverige
Suède R/LoKavKMO Riddare/Ledamot/av andliga ståndet och Kommendör av Kungl. Maj:ts Orden - Kungl. Serafimerorden (4) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède R/LoKavKMO Kungl. Serafimerorden - Doporden (5) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
På bröstet, utan band
Sverige
Suède R/LoKavKMO Kungl. Serafimerorden - Bouton/ordensknapp (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède R/LoKavKMO Kungl. Serafimerorden - Serafimersköld Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1748
 
B. KrigsdekorationerTill toppen  
Runt halsen
Sverige
Suède RmstSO1kl Kungl. Svärdsorden - Riddare med stora korset av första klass (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1788
Sverige
Suède RmstkSO Kungl. Svärdsorden - Riddare med stora korset (8) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1952
Band på bröstet
Sverige
Suède SOKrgK1kl Kungl Svärdsordens krigskors i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1952
Sverige
Suède GMtf Medaljen För tapperhet i fält i guld med kunglig krona (24) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1789
Sverige
Suède FMGMmsv Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld belagt med svärd (4) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2008
Sverige
Suède FMGMsis Försvarsmaktens medalj för sårade i strid i guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2011
Sverige
Suède SOKrgK2kl Kungl Svärdsordens krigskors i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1952
Sverige
Suède SMtf Medaljen För tapperhet i fält/-i krig i silver med kunglig krona (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1789
Sverige
Suède SMts Medaljen För tapperhet till sjöss i silver med kunglig krona Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1789
Sverige
Suède FMSMmsv Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver belagt med svärd Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2008
Sverige
Suède FMSMsis Försvarsmaktens medalj för sårade i strid i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2011
Sverige
Suède FMSMsismstjärn Försvarsmaktens medalj för sårade i strid i silver med stjärna (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2011
Sverige
Suède SOKrgK3kl Kungl Svärdsordens krigskors i brons Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1952
Runt halsen
Sverige
Suède RmstSO1klmbr Kungl. Svärdsorden - Riddare med stora korset av första klass med briljanter Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1788
Band på bröstet
Sverige
Suède FÖRSLAG: Medaljen För tapperhet i krig i guld med kunglig krona Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1789
 
C. Kungl. minnesteckenTill toppen  
Band på bröstet
Sverige
Suède INFO ALLMÄNT: KUNGLIGA JUBILEUMS- OCH MINNESTECKEN Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1778
Sverige
Suède GV:sJmtII Konung Gustav V:s jubileumsminnestecken med anledning av 90-årsdagen Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1948
Sverige
Suède CXVIG:sJmt Konung Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken med anledning av 50-årsdagen Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1996
Sverige
Suède VD:sBMM (guld) H.M. Konungens minnesmedalj med anledning av H.K.H. Kronprinsessan Victorias och herr Daniel Westlings bröllop - Enskilt minnestecken i guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2010
Sverige
Suède CXVIG:sJmtII Konung Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken II Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2013
Sverige
Suède CXVIG:sJmtIII Konung Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken med anledning av 70-årsdagen Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2016
Sverige
Suède GVSbm Kronprins Gustafs (V) och Kronprinsessan Victorias silverbröllopsmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld ?
Sverige
Suède V:sMt Specialminnestecken till åminnelse av Drottning Viktoria av Sverige (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1930
Sverige
Suède GVIA:sMM Konung Gustav VI Adolfs minnesmedalj med anledning av 85-årsdagen Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1967
Sverige
Suède VD:sBMM H.M. Konungens minnesmedalj med anledning av H.K.H. Kronprinsessan Victorias och herr Daniel Westlings bröllop - silver (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2010
Sverige
Suède GV:sMt Minnestecken till åminnelse av Konung Gustaf V (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1951
 
D. I hovprotokollet förlänade Kungliga medaljerTill toppen  
På bröstet, utan band
Sverige
Suède SerafGM(4) Serafimermedaljen i guld av 7:e storleken - efter 1975/1995 (4) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Runt halsen
Sverige
Suède Kon:sGM12mkedjaobr H.M. Konungens medalj i guld av 12:e storleken med briljanterad krona i länk om halsen Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1813
Sverige
Suède Kon:sGM12mkedja H.M. Konungens medalj i guld av 12:e storleken i länk om halsen Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1813
Sverige
Suède Kon:sGM12mserafb H.M. Konungens medalj i guld av 12:e storleken i Serafimerordens band Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1813
Sverige
Suède Kon:sGM12 H.M. Konungens medalj i guld av 12:e storleken (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1813
Band på bröstet
Sverige
Suède Kon:sGM8mserafb H.M. Konungens medalj i guld av 8:e storleken i Serafimerordens band (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1813
Sverige
Suède Kon:sGM8 H.M. Konungens medalj i guld av 8:e storleken (4) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1813
Sverige
Suède Kon:sGM5 H.M. Konungens medalj i guld av 5:e storleken (6) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1813
Sverige
Suède GMleta Medaljen Litteris et Artibus i guld av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1853
Sverige
Suède GMleta Medaljen Litteris et Artibus i guld av 8:e storleken i Serafimerordens band Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1853
Sverige
Suède EugGM Prins Eugen-medaljen i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1945
Sverige
Suède CarlGM Prins Carl-medaljen i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1946
Runt halsen
Sverige
Suède CarlGM18mkedja Prins Carl-medaljen i guld av 18:e storleken i länk om halsen - Enskild medalj (5) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1946
Sverige
Suède SMleta Medaljen Litteris et Artibus i silver av 13:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1853
På bröstet, utan band
Sverige
Suède INFO ALLMÄNT: I HOVPROTOKOLLET FÖRLÄNADE MEDALJER Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1876
Sverige
Suède EugGM Prins Eugen-medaljen i guld - special utan band Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1945
Band på bröstet
Sverige
Suède Kon:sGM5 H M Konungens medalj i guld av femte storleken för förtjänster om svensk idrott (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1813
Sverige
Suède Kon:sSM5 H.M. Konungens medalj i silver av 5:e storleken i högblått band Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1813
Sverige
Suède SMleta Medaljen Litteris et Artibus i silver av 8:e storleken (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1853
Sverige
Suède GA:sMinnfSM Prins Gustaf Adolfs (och Prinsessan Sibyllas /sedan 1972/) Minnesfond medalj - Specialmedalj (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1948
Sverige
Suède - Drottningversion av medaljen Litteris et Artibus i guld av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1853
Sverige
Suède - Medaljen In Sui Memoriam i guld av 10:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1859
Sverige
Suède - Medaljen In Sui Memoriam i guld av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1859
Sverige
Suède Ärftliga Isala-medaljen given av Gustav III Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1787
Sverige
Suède Kon:sSM8 H.M. Konungens medalj i silver av 8:e storleken (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1813
Sverige
Suède CarlSM Prins Carl-medaljen i silver (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1946
Sverige
Suède Kon:s____mserafb Medaljrosett till medaljer burna i Serafimerordens band Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1998
Sverige
Suède Kon:sGM____(mhb) Medaljrosett till medaljer burna i högblått band Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1998
 
E. De kungl. riddarordnarnaTill toppen  
Kedja band/axel
Sverige
Suède KmstkVO Kungl. Vasaorden - Kommendör med stora korset (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1772
Sverige
Suède KmstkSO Kungl. Svärdsorden - Kommendör med stora korset (5) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède KMstkNO Kungl. Nordstjärneorden - Kommendör med stora korset Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1772
Sverige
Suède KmstkNO Kungl. Nordstjärneorden - Kommendör med stora korset (utlänningar efter 1975) (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Runt halsen
Sverige
Suède - Kungl. Maj:ts Orden - Större ämbetstecknet Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède Kungl. Maj:ts Orden - Rikshäroldstecknet Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1780
Sverige
Suède KSO1kl Kungl. Svärdsorden - Kommendör av första klassen Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède KNO1klmbr Kungl. Nordstjärneorden - Kommendör av första klassen - med briljanter (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède KNO1kl Kungl. Nordstjärneorden - Kommendör av första klassen Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède KNO1kl Kungl. Nordstjärneorden - Kommendör av första klassen (utlänningar efter 1975) (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède KVO1kl Kungl. Vasaorden - Kommendör av första klassen Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1772
Sverige
Suède RCXIII:sO Kungl. Carl XIII:s orden - Riddare Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1811
Sverige
Suède KSO Kungl. Svärdsorden - Kommendör Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède KNO Kungl. Nordstjärneorden - Kommendör Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède KNO Kungl. Nordstjärneorden - Kommendör (utlänningar efter 1975) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède KVO Kungl. Vasaorden - Kommendör Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1873
Band på bröstet
Sverige
Suède (1) Kungl. Maj:ts Orden - Mindre ämbetstecknet (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède - Kungl. Maj:ts Orden - Kaplanstecknet Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1784
Sverige
Suède RSO/LSO Kungl. Svärdsorden - Riddare/ledamot av första klassen Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède RNO/LNO Kungl. Nordstjärneorden - Riddare/ledamot Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède RNO1kl/LNO1kl Kungl. Nordstjärneorden - Riddare/ledamot av första klassen (utlänningar efter 1975) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède RVO/LVO Kungl. Vasaorden - Riddare/Ledamot av första klassen Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1772
Sverige
Suède RSO2kl/LSO2kl Kungl. Svärdsorden - Riddare/ledamot Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1889
Sverige
Suède RNO/LNO Kungl. Nordstjärneorden - Riddare/ledamot (utlänningar efter 1975) (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1974
Sverige
Suède RVO2kl/LVO2kl Kungl. Vasaorden - Riddare/Ledamot av andra klassen (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1889
Sverige
Suède Svm Kungl. Svärdsorden - Svärdstecknet (6) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1850
På bröstet, utan band
Sverige
Suède KNO Kungl. Nordstjärneorden - Kommendör (efter 1975) - Bouton/ordensknapp Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède KSO1kl Kungl. Svärdsorden - Kommendör av första klassen - Bouton/ordensknapp Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède KNO Kungl. Nordstjärneorden - Kommendör (före 1975) - Bouton/ordensknapp Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède KMstkNO Kungl. Nordstjärneorden - Kommendör med stora korset (före 1975) - Bouton/ordensknapp Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède RSO/LSO Kungl. Svärdsorden - Riddare/ledamot av första klassen - Bouton/ordensknapp Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède RNO/LNO Kungl. Nordstjärneorden - Riddare/ledamot (före 1975) - Bouton/ordensknapp Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède KSO Kungl. Svärdsorden - Kommendör - Bouton/ordensknapp Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède KNO1kl Kungl. Nordstjärneorden - Kommendör av första klassen (före 1975) - Bouton/ordensknapp Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède KmstkSO Kungl. Svärdsorden - Kommendör med stora korset (före 1975) - Bouton/ordensknapp Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède KVO1kl Kungl. Vasaorden - Kommendör av första klassen - Bouton/ordensknapp Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1772
Sverige
Suède KmstkVO Kungl. Vasaorden - Kommendör med stora korset (före 1975) - Bouton/ordensknapp Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1772
Sverige
Suède KVO1kl Kungl. Vasaorden - Kommendör - Bouton/ordensknapp Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1772
Sverige
Suède RVO/LVO Kungl. Vasaorden - Riddare/Ledamot av första klassen - Bouton/ordensknapp Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1772
Band på bröstet
Sverige
Suède RNOmbr Kungl. Nordstjärneorden - Riddare - med briljanter Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède Svm Kungl. Svärdsorden - Svärdstecknet utan svärd Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1850
Sverige
Suède Vt Kungl. Vasaorden - Vasatecknet Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1895
Sverige
Suède KMO Matrikel Kungl. Maj:ts Ordens arkiv - Ordensmatriklar 1748-1979 (4) Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1748
 
F. OrdensmedaljerTill toppen  
På bröstet, utan band
Sverige
Suède SerafGM(1) Serafimermedaljen i guld av 7:e storleken - före 1975 (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Band på bröstet
Sverige
Suède SvGM Kungl. Svärdsmedaljen i guld - Enskild medalj Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1850
Sverige
Suède SvSM Kungl. Svärdsmedaljen i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1850
Sverige
Suède NOGM Kungl. Nordstjärnemedaljen i guld av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1986
Sverige
Suède VGM8 Kungl. Vasamedaljen i guld av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1895
Sverige
Suède VGM5 Kungl. Vasamedaljen i guld av 5:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1895
Sverige
Suède VSM8 Kungl. Vasamedaljen i silver av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1895
Sverige
Suède VSM5 Kungl. Vasamedaljen i silver av 5:e storleken (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1895
På bröstet, utan band
Sverige
Suède KMO Matrikel Kungl. Maj:ts Ordens arkiv - Ordensmatriklar 1748-1979 (4) Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1748
 
G. Av regeringen utdelade Kungl. medaljerTill toppen  
Kedja band/axel
Sverige
Suède INFO REGERINGSMEDALJER - KÄLLOR OCH INFORMATION Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1785
Runt halsen
Sverige
Suède GMiq18mkedja Medaljen Illis quorum meruere labores i guld av 18:e storleken med kedja Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1785
Sverige
Suède GMiq12 Medaljen Illis quorum meruere labores i guld av 12:e storleken (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1785
Sverige
Suède GMsm12 Medaljen Sui memores alios fecere merendo i guld av 12:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1805
Band på bröstet
Sverige
Suède GMiq8 Medaljen Illis quorum meruere labores i guld av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1785
Sverige
Suède GMiq5 Medaljen Illis quorum meruere labores i guld av 5:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1785
Sverige
Suède GMsm5 Medaljen Sui memores alios fecere merendo i guld av 5:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1805
Runt halsen
Sverige
Suède GMnor18mkedja Medaljen För nit och redlighet i rikets tjänst i guld av 18:e storleken med kedja Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1803
Sverige
Suède GMnor12 Medaljen För nit och redlighet i rikets tjänst i guld av 12:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1803
Sverige
Suède GMbg12 Medaljen För berömliga gärningar i guld av 12:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1832
Sverige
Suède GMnor12mkedja Medaljen För nit och redlighet i rikets tjänst i guld av 12:e storleken med kedja Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1803
Sverige
Suède GMmf18mkedja Medaljen För medborgerlig förtjänst i guld av 18:e storleken med kedja Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1832
Sverige
Suède GMmf12 Medaljen För medborgerlig förtjänst i guld av 12:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1832
Sverige
Suède GMmf8mkedja Medaljen För medborgerlig förtjänst i guld av 8:e storleken i kedja Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1832
Sverige
Suède SMjfn12 Medaljen För jordbrukets förbättring och nyodling i silver av 12:e storleken med kedja alt. band - Uppodlingsmedaljen Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1762
Sverige
Suède SMsm18mkedja Medaljen Sui memores alios fecere merendo i silver av 18:e storleken med kedja Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1805
Sverige
Suède SMmf12mkedja Medaljen För medborgerlig förtjänst i silver av 12:e storleken med kedja Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1832
Sverige
Suède SMbg12 Medaljen För berömliga gärningar i silver av 12:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1832
Sverige
Suède SMmf18mkedja Medaljen För medborgerlig förtjänst i silver av 18:e storleken med kedja Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1832
Sverige
Suède SMmf8mkedja Medaljen För medborgerlig förtjänst i silver av 8:e storleken i kedja Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1832
Band på bröstet
Sverige
Suède GMnor5 Medaljen För nit och redlighet i rikets tjänst i guld av 5:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1803
Sverige
Suède GMnor8 Medaljen För nit och redlighet i rikets tjänst i guld av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1803
Sverige
Suède GMrenv8 Medaljen För omsorgsfull renvård i guld av 8:e storleken - EJ UTDELAD Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1897
Sverige
Suède SMnor8 Medaljen För nit och redlighet i rikets tjänst i silver av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1803
Sverige
Suède SMsm8 Medaljen Sui memores alios fecere merendo i silver av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1805
Sverige
Suède SMmf8 Medaljen För medborgerlig förtjänst i silver av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1832
Sverige
Suède GMnor6(1) Medaljen För nit och redlighet i rikets tjänst (NOR) i guld av 6:e storleken (1) / 1947-1976 Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1803
Sverige
Suède GMgm6 Medaljen Sui memores alios fecere merendo i guld av 6:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1805
Sverige
Suède GMsm8 Medaljen Sui memores alios fecere merendo i guld av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1805
Sverige
Suède GMbg5 Medaljen För berömliga gärningar i guld av 5:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1832
Sverige
Suède GMmf5 Medaljen För medborgerlig förtjänst i guld av 5:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1832
Sverige
Suède GMbg8 Medaljen För berömliga gärningar i guld av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1832
Sverige
Suède GMmf8 Medaljen För medborgerlig förtjänst i guld av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1832
Sverige
Suède GMlttj5 Medaljen För långvarig och trogen tjänst i guld av 5:e storleken (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1884
Sverige
Suède GMrenv5 Medaljen för omsorgsfull renvård i guld av 5:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1897
Sverige
Suède GMmorsj Medaljen För mod och rådighet till sjöss under farofylld tid i guld (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1941
Sverige
Suède SMiq8 Medaljen Illis quorum meruere labores i silver av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1785
Sverige
Suède SMnor5 Medaljen För nit och redlighet i rikets tjänst i silver av 5:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1803
Sverige
Suède SMnu8 Medaljen För nyttiga uppfinningar i silver av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1805
Sverige
Suède GMsm6 Medaljen Sui memores alios fecere merendo i silver av 6:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1805
Sverige
Suède SMbg5 Medaljen för berömliga gärningar i silver av 5:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1832
Sverige
Suède SMbg12 Medaljen För berömliga gärningar i silver av 12:e storleken buren på bröstet - Enskilda medaljer Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1832
Sverige
Suède SMbg8 Medaljen för berömliga gärningar i silver av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1832
Sverige
Suède SMmf5 Medaljen För medborgerlig förtjänst i silver av 5:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1832
Sverige
Suède SMrenv8 Medaljen För omsorgsfull renvård i silver av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1897
Sverige
Suède BMnor8 Medaljen För nit och redlighet i rikets tjänst i brons av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1803
 
H. I hovprotokollet förlänade medaljerTill toppen  
Band på bröstet
Sverige
Suède NyaSvM Minnesmedaljen över kolonien Nya Sverige 1638-1938 Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1938
Sverige
Suède Kon:sGMusa H.M. Konungens medalj med anledning av Amerikas Förenta Staters 200-års jubileum 1976 - guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1975
Sverige
Suède GV:sPostJubM Konung Gustav V:s Världspostjubileumsmedalj (4) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1924
Sverige
Suède PiMM Minnesmedalj över de svenska pionjärerna i USA Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1948
 
I. Övriga officiella medaljerTill toppen  
Band på bröstet
Sverige
Suède GMnor Utmärkelsen För nit och redlighet i rikets tjänst (NOR) i guld av 6:e storleken (2) (15) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1803
Runt halsen
Sverige
Suède KrVAstGM Kungl. Krigsvetenskapsakademiens stora belöningsmedalj i guld av 15:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1827
Band på bröstet
Sverige
Suède KrVAGM Kungl. Krigsvetenskapsakademiens belöningsmedalj i guld av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1829
Sverige
Suède KrVASM Kungl. Krigsvetenskapsakademiens belöningsmedalj i silver av 8:e storleken (5) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1829
Runt halsen
Sverige
Suède IVAstGM Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens stora medalj (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1921
Sverige
Suède IVAGM Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens medalj Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1921
Band på bröstet
Sverige
Suède UUGM Kungliga Universitet i Uppsala - 1924 års Gustaf Adolf-medalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1924
Sverige
Suède UUgm Kungliga Universitet i Uppsala - Den äldre Gustaf Adolf-medaljen i guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1966
Sverige
Suède MusAGM Kungl. Musikaliska Akademiens Medalj för Tonkonstens Främjande Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1944
Runt halsen
Sverige
Suède HA:sstGM Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Stora medalj i guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1788
Band på bröstet
Sverige
Suède HA:sGAM Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Gustaf Adolfsmedalj med Konungens medgivande Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1949
Sverige
Suède HA:sGM Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien Förtjänstmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1967
Sverige
Suède HA:sSM Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Antikvariska medalj i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1987
Sverige
Suède SMutr Medaljen För förtjänster om utrikesförvaltningen i silver av 6:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1976
Sverige
Suède GMutr Medaljen För förtjänster om utrikesförvaltningen i guld av 6:e storleken (4) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1976
Sverige
Suède UUSM Kungliga Universitet i Uppsala - Den äldre Gustaf Adolf-medaljen i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1733
Sverige
Suède FMGMmsv Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld belagt med svärd (1995-2009) (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1995
Sverige
Suède FMGM Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld (1995-2009) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1995
Sverige
Suède FMGM Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2009
Sverige
Suède FMintGM Försvarsmaktens belöningsmedalj för internationella insatser i guld belagt med svärd (1995-2009) (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1995
Sverige
Suède FMintGM Försvarsmaktens belöningsmedalj för internationella insatser i guld (1995-2009) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1995
Sverige
Suède FMSMmsv Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver belagt med svärd (1995-2009) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1995
Sverige
Suède FMSM Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver (1995-2009) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1995
Sverige
Suède FMSM Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2009
Sverige
Suède FMresoffGM Försvarsmaktens reservofficersmedalj i guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2002
Sverige
Suède FMGSSGMmtrekr Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar i guld med tre kronor Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2015
Sverige
Suède FMGSSGM Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2015
Sverige
Suède FMintSM Försvarsmaktens belöningsmedalj för internationella insatser i silver (1995-2009) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1995
Sverige
Suède FMintSM Försvarsmaktens belöningsmedalj för internationella insatser i silver belagt med svärd (1995-2009) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1995
Sverige
Suède FMGUSM(2) /f.d. FMvplSM/ Försvarsmaktens grundutbildningsmedalj (2) /f d Försvarsmaktens värnpliktsmedalj/ (13) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2002
Sverige
Suède FMvplSM(1) Försvarsmaktens värnpliktsmedalj (1) 2002-2010 och retroaktivt fr o m 1901 (8) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2002
Sverige
Suède FMresoffSM Försvarsmaktens reservofficersmedalj i silver (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2002
Sverige
Suède FMGSSSM Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2015
Sverige
Suède FMGSSBM Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar i brons (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 2015
Sverige
Suède FMintBMmspokrans Försvarsmaktens medalj för internationella insatser med spänne och krans (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons (30) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - 2 missioner (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - 3 missioner Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - 4 missioner Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - 5 missioner Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - 6 missioner Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - 7 missioner Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - 8 missioner Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - 9 missioner Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBMAfg Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - AFGHANISTAN I 1991-94 Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBMJug Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - FORNA JUGOSLAVIEN I Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - GEORGIEN / OCSE/OSSE (inoff.) 1992 (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBMSom Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - SOMALIA II 1992-93 (Inoff.) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBMLib(1) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - LIBERIA 1991 (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBMSom Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - SOMALIA I 1992-93 Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBMGeo Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - GEORGIEN / OSSE/OSCE Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - BOSNIEN I (inoff.) (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBMSaudi Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - SAUDIARABIEN 1991 Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(SFOR 3) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - BOSNIEN / SFOR 1998-99 (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(UNPROFOR 1) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - BOSNIEN - UNPROFOR 1993 (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(SFOR 5) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - BOSNIEN / SFOR 2001 (5) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(KFOR 3) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - KFOR 2001 (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - SYDKOREA / NNSC Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - MOÇAMBIQUE / UNOMOZ 1994 Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(UNPREDEP) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - MAKEDONIEN - UNPREDEP 1996 Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(KFOR 1) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - KFOR 1999-2000 (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - EUFOR / TD 2008 Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - FORNA JUGOSLAVIEN II / UNIPROFOR 1994 (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(SFOR 1) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - BOSNIEN / IFOR-SFOR 1996-97 (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(ISAF 3) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - AFGHANISTAN / ISAF 2008 (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(KFOR 7) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - KFOR 2007 (7) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(KFOR 5) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - KFOR 2002 (5) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(ISAF 4) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - AFGHANISTAN / ISAF 2010 (4) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(ISAF 5) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - AFGHANISTAN / ISAF 2011 (5) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(UNPROFOR 3a) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - MAKEDONIEN - UNPROFOR 1995 (3a) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(ISAF 2) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - AFGHANISTAN / ISAF 2006 (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(UNIFIL 2) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - LIBANON / UNIFIL 1994 (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(SFOR 2) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - BOSNIEN / SFOR 1998 (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(UNMOGIP) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - PAKISTAN / UNMOGIP 2000 Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(UNPROFOR 3b) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - MAKEDONIEN - UNPROFOR 1995 (3b) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(2) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - LIBERIA / UNMIL 2005 (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(ISAF 6) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - AFGHANISTAN / ISAF 2012 (6) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(UNIFIL 1) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - LIBANON / UNIFIL 1992 (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(KFOR 8) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - KFOR 2008 (8) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - SUDAN / UNMIS 2010 (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(UNPROFOR 4) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - MAKEDONIEN - UNPROFOR 2000-2001 (4) (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - TCHAD / MINURCAT 2009 Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(KFOR 9) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - KFOR 2009 (9) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - FORNA JUGOSLAVIEN III / UNIPTF 1999 Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(ECMM) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - ECMM (EUMM) / 1992 (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(KFOR 10) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - KFOR 2011 (10) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - SOMALIA / EU NAVFOR ME 01 2009 Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(ISAF 1) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - AFGHANISTAN / ISAF 2005 (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(KFOR 4) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - KFOR 2000/2001 (4) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(KFOR 6) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - KFOR 2006 (6) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(UNIFIL 3) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - LIBANON / UNIFIL 2007 (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(KFOR 2) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - KFOR 2000 (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - FORNA JUGOSLAVIEN IV Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp(3) BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - LIBERIA (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - KOSOVO I Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - ADENVIKEN / EU NAVFOR 2009-2015 Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - MELLANÖSTERN Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp(SFOR 6) BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - BOSNIEN / SFOR 1993-2000 inoff. (6) (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBMSommsp BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - SOMALIA Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - LIBANON II (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - BOSNIEN III Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp(Pakistan) BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - PAKISTAN / UNMOGIP Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - CYPERN (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBM BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - MALI / EUTM 2013-15 Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp(Uganda) BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - UGANDA / EUTM 2010-2014 (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp(ISAF 7) BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - AFGHANISTAN / ISAF (7) (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - MAKEDONIEN II (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp(KFOR 11) BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - KFOR inoff. (11) (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - SYDSUDAN / UNMISS 2011-2015 Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède SFHMGM Statens Försvarshistoriska museers förtjänstmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1995
Sverige
Suède SvPIntGM Rikspolischefens medalj i guld - I fredens tjänst Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2000
Sverige
Suède FRAGM Försvarets radioanstalts (FRA) förtjänstmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2010
Sverige
Suède FMVGM Försvarets Materielverks (FMV) förtjänstmedalj i guld (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2010
Sverige
Suède FMVBM Försvarets Materielverks (FMV) förtjänstmedalj i brons (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 2010
Sverige
Suède SFHMSM Statens Försvarshistoriska museers förtjänstmedalj i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1995
Sverige
Suède SvPIntSM Rikspolischefens medalj i silver - I fredens tjänst Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2000
Sverige
Suède KVVSM Kriminalvårdens medalj för internationella insatser (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2006
Sverige
Suède FRAintSM Försvarets radioanstalts (FRA) medalj för internationella insatser Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2010
Sverige
Suède FRASM Försvarets radioanstalts (FRA) förtjänstmedalj i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2010
Sverige
Suède FMVSM Försvarets Materielverks (FMV) förtjänstmedalj i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2010
Sverige
Suède SFHMBM Statens Försvarshistoriska museers förtjänstmedalj i brons Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1995
Kedja band/axel
Sverige
Suède Uppsala universitets rektorskedja Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1877
Sverige
Suède Lunds universitets rektorskedja (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1882
Sverige
Suède HedmUU Hedersmedlem vid Kungl. Universitet i Uppsala - 1924 års Gustaf Adolfs-medalj i guld av 15:e storleken buren i dubbelkedja om halsen Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1990
Runt halsen
Sverige
Suède KVAvHstGM Kungliga Vetenskapsakademiens von Höpken-medalj i guld - äldre storlek Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1789
Sverige
Suède GAAGM Kungl. Gustaf Adolfs Akademien för svensk folkkultur stora guldmedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1932
Sverige
Suède IVABrGM Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens Brinellmedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1935
Sverige
Suède IVAAFEGM Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens Axel F. Enströmmedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1959
Sverige
Suède HedLIVA Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens Hedersledamotstecken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1989
Sverige
Suède SUstGM18mkedja Stockholms universitets stora guldmedalj i 18:e storleken med kedja Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1990
Sverige
Suède SLUstGM Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU) förtjänstmedalj i guld av 12:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2010
På bröstet, utan band
Sverige
Suède - Kungl. Akademien för de Fria Konsterna - Konstakademien - SUA MUNERA LAETUS APOLLO medalj av 18:e storleken - FÖRVARAS Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1780
Band på bröstet
Sverige
Suède SvBmHmSM Svensk Bergsmans Hedersmärke i silver (bärs i dubbellänk i vänster knapphål) (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1757
Sverige
Suède KVAvHGM Kungliga Vetenskapsakademiens von Höpken-medalj i guld - nyare storlek Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1789
Sverige
Suède IVAgp Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens guldplakett Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1949
Sverige
Suède RyttOlGFt(2) Ryttarolympiadens 1956 förtjänsttecken (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1956
Sverige
Suède RyttOlGFt(1) Ryttarolympiadens 1956 förtjänsttecken (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1956
Sverige
Suède IVAtt Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens tacktecken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1974
Sverige
Suède UmUGM Umeå universitets förtjänstmedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1985
Sverige
Suède ÖSGM Kungliga Örlogsmannasällskapets förtjänstmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1999
Sverige
Suède UURudGM Uppsala universitets Rudbecks-medalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2002
Sverige
Suède KTHGM Kungliga Tekniska Högskolans förtjänstmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2005
Sverige
Suède UULinGM Uppsala universitets Linnémedaljen i guld (4) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2006
Sverige
Suède SvPolIntGMfi Rikspolischefens förtjänstmedalj i guld - postum medalj Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2007
Sverige
Suède HiSGM Högskolan i Skövdes förtjänstmedalj (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2010
Sverige
Suède SUGM8 Stockholms universitets guldmedalj i 8:e storleken i band Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2010
Sverige
Suède SvRdGM Sveriges riksdags medalj (4) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2010
Sverige
Suède SLUGM Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU) förtjänstmedalj i guld av 8:e storleken (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2010
Sverige
Suède MDHGM Mälardalens högskolas samverkansmedalj (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2013
Sverige
Suède KustbevGM Kustbevakningens förtjänstmedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2013
Sverige
Suède HVtjgGMmemalj Hemvärnets tjänstgöringsmedalj Guld med emalj (50år) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2019
Sverige
Suède HVtjgGMmemalj Hemvärnets tjänstgöringsmedalj Guld med emalj (60år) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2019
Sverige
Suède HvtjgGMmemalj Hemvärnets tjänstgöringsmedalj Guld med emalj (30år) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2019
Sverige
Suède HVtjgGMmemalj Hemvärnets tjänstgöringsmedalj Guld med emalj (75år) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2019
Sverige
Suède HVtjgGMmemalj Hemvärnets tjänstgöringsmedalj Guld med emailj (40år) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2019
Sverige
Suède HVtjgGMmemalj Hemvärnets tjänstgöringsmedalj Guld med emalj (70år) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2019
Sverige
Suède HVtjgGM Hemvärnets tjänstgöringsmedalj Guld (25år) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2019
Sverige
Suède HVtjgGM Hemvärnets tjänstgöringsmedalj Guld (20år Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2019
Sverige
Suède RAÄSM Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj i silver (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1981
Sverige
Suède UUTSSM Uppsala Universitets Torgny Segerstedt-medalj Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1988
Sverige
Suède ÖSSM Kungliga Örlogsmannasällskapets förtjänstmedalj i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1999
Sverige
Suède SvPolIntSMfi Rikspolischefens förtjänstmedalj i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2007
Sverige
Suède SLUSM Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU) förtjänstmedalj i silver av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2010
Sverige
Suède LUMSM Lunds universitets 350-årsjubileumsmedalj (4) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2016
Sverige
Suède HVtjgSM Hemvärnets tjänstgöringsmedalj (25) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2019
Sverige
Suède HVtjgSM Hemvärnets tjänstgöringsmedalj Silver (15år) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2019
Sverige
Suède FMintBM(SFOR 6) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - BOSNIEN / SFOR 1999 (6) (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(KFOR 12) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - KFOR 2004 (12) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(UNPROFOR 2) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - MAKEDONIEN - UNPROFOR 1994 (2) (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp(Irak) BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - IRAK (4) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(SFOR 4) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - BOSNIEN / SFOR 1999 (4) (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(EUFOR) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - EUFOR 2005 (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(UNPROFOR/IFOR 3C) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - MAKEDONIEN - UNPROFOR 1995/IFOR 1996 (3c) (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède ÖSBMkvfb(2) Kungliga Örlogsmannasällskapets förtjänstmedalj i Kvinnoförbundets för Sveriges Sjöförsvar anda (2) (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1999
Sverige
Suède ÖSBMkvfb(1) Kungliga Örlogsmannasällskapets förtjänstmedalj i Kvinnoförbundets för Sveriges Sjöförsvar anda (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1999
Sverige
Suède FMintBMmsp(Kashmir) BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - KASHMIR / UNMOGIP (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp(DRKongo) BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - D R Kongo (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - BOSNIEN-HERZEGOVINA (11) Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
 
J. Halvofficiell riddarordenTill toppen  
Runt halsen
Sverige
Suède R-RJohO Rättsriddare av Johanniterorden i Sverige (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1920
Sverige
Suède RJohO Riddare av Johanniterorden i Sverige Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1920
På bröstet, utan band
Sverige
Suède R-RJohO Rättsriddare av Johanniterorden i Sverige - Bouton/ordensknapp Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1920
Sverige
Suède RJohO Riddare av Johanniterorden i Sverige - Bouton/ordensknapp Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1920
 
K. Halvofficiella medaljer Till toppen  
Runt halsen
Sverige
Suède PatrSstGM Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj i guld med slät frånsida för ingravering av 1:a (=11:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSstGM Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för förtjänster om trädgårdsodling i guld av 1:a (=11:e) stl, Trädgårdsmedaljen Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSstGM Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för gagnerik gärning inom svenskt näringsliv i guld av 1:a (=11:e) stl, Näringslivsmedaljen Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSstGM Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för långvarig gagnande verksamhet i guld av 1:a (=11:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSstGM Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för betydande gärning i guld av 1:a (=11:e) stl (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSstGM Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för långvarig trogen tjänst i guld av 1:a (=11:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSstGM Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj i guld för uppskattad arbetsinsats av 1:a (=11:e) stl (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSstGM Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj i guld för långvarig uppskattad arbetsinsats av 1:a (=11:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSstGM Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för Sveriges kulturarv i guld av 1:a (=11:e) stl, Kulturarvsmedaljen Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède ProPstGM Kungl. Sällskapet Pro Patrias större medalj i guld av 11:e stl För trohet och flit (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1803
Sverige
Suède ProPstGM Kungl. Sällskapet Pro Patrias större medalj i guld av 11:e stl För medborgerliga dygder Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1803
Sverige
Suède ProPstGM Kungl. Sällskapet Pro Patrias större medalj i guld av 11:e stl För medborgerliga förtjänster Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1803
Sverige
Suède KSLAstGM Kungl. Skogs- och Lantbruksakademins (KSLA) stora guldmedalj (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1812
Sverige
Suède VärmlHushstGM Värmlands läns Kungl. Hushållningssällskapets stora medalj i guld av 12:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1813
Sverige
Suède SödermanlHushstGM Södermanlands läns Kungl. Hushållningssällskaps stora medalj i guld av 12:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1816
Sverige
Suède JämtlHushstGM Jämtlands läns Kungl. Hushållningssällskaps stora medalj i guld av 12:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1818
Sverige
Suède VästmanlandlHushstGM Västmanland läns Kungl. Hushållningssällskaps stora medalj i guld av 12:e storleken (7) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1827
Sverige
Suède BleklHushstGM Blekinge läns Kungl. Hushållningssällskaps stora medalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1845
Sverige
Suède GbgBohlHushstGM Göteborgs- och Bohusläns Kungl. Hushållningssällskaps stora medalj i guld av 16:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1846
Sverige
Suède MalmöhuslHushstGM Malmöhus läns Kungl. Hushållningssällskaps stora medalj i guld av 16:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1846
Sverige
Suède SthlmlosHushstGM Stockholms läns och stads Hushållningssällskaps stora medalj i guld av 16:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1856
Sverige
Suède SthlmlosHushstGM Stockholms läns och stads Hushållningssällskaps stora medalj i guld av 12:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1856
Sverige
Suède HallHushstGM Hallands läns Kungl. Hushållningssällskaps stora medalj i guld av 12:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1857
Sverige
Suède KalmarlSHushstGM Kalmar läns Södra Hushållningssällskaps stora medalj i guld av 12:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1862
Sverige
Suède KalmarlHushstGM Kalmar läns Hushållningssällskaps stora medalj i guld av 16:e storleken (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1862
Sverige
Suède KalmarlHushstGM Kalmar läns Hushållningssällskaps stora medalj i guld av 12:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1862
Sverige
Suède KKBlekHushstGM Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinges stora medalj i guld av 12:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1862
Sverige
Suède KKronHushstGM Hushållningssällskapet Kalmar-Kronobergs stora medalj i guld av 12:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1862
Sverige
Suède KalmarlNHushstGM Kalmar läns Norra Kungl. Hushållningssällskaps stora medalj i guld av 16:e storleken - äldre (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1862
Sverige
Suède SkaraborglHushstGM Skaraborgs läns Kungl. Hushållningssällskaps stora medalj i guld av 15:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1862
Sverige
Suède ÖstergötlHushstGM Östergötlands Läns Hushållningssällskaps stora medalj i guld av 16:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1863
Sverige
Suède ÖstergötlHushstGM Östergötlands Läns Hushållningssällskaps stora medalj i guld av 12:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1863
Sverige
Suède ÖrebrolHushstGM Örebro läns Kungl. Hushållningssällskaps stora medalj i guld av 16:e storleken (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1867
Sverige
Suède ÄlvsbsHushstGM Älvsborgs läns norra Kungl. Hushållningssällskaps stora medalj i guld av 15:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1869
Sverige
Suède ÄlvsbSHushstGM Älvsborgs läns södra Kungl. hushållningssällskaps stora medalj i guld av 15:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1869
Sverige
Suède JönklHushstGM Jönköpings läns Hushållningssällskaps stora medalj i guld av 15:e storleken - nyare Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1873
Sverige
Suède JönklHushstGM Jönköpings läns Kungl. Hushållningssällskaps stora medalj i guld av 12:e storleken - äldre Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1873
Sverige
Suède VästbottlHushstGM Västerbottens läns Kungl. Hushållningssällskaps stora medalj i guld av 16:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1876
Sverige
Suède NorrbottenlHushstGM Norrbottens läns Kungl. Hushållningssällskaps stora medalj i guld av 12:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1877
Sverige
Suède SKopplHushstGM(16) Stora Kopparbergs läns Kungl. Hushållningssällskaps stora medalj i guld av 16:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1880
Sverige
Suède SKopplHushstGM(12) Stora Kopparbergs läns Kungl. Hushållningssällskaps stora medalj i guld av 12:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1880
Sverige
Suède VNorrlHushstGM Västernorrlands Läns Kungl. Hushållningssällskaps stora medalj i guld av 12:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1881
Sverige
Suède NorrblHushstGM Norrbottens läns Hushållningssällskaps stora medalj i guld av 12:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1886
Sverige
Suède KritianstadlHushstGM/SM/BM Kristianstads läns Kungl. Hushållningssällskaps stora medalj i guld av 16:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1887
Sverige
Suède KronlHushstGM Kronobergs läns Kungl. Hushållningssällskaps stora medalj i guld av 12:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1889
Sverige
Suède SHRGM11 Sveriges Hantverksråds medalj i guld av 11:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1925
Sverige
Suède SBFGM12 Svenska Sparbanksföreningens stora guldmedalj av 12:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1936
Sverige
Suède SAEFGM Svenska Allmänna Exportföreningens förtjänstmedalj i guld av 18:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1971
Sverige
Suède HushfbstGM Hushållningssällskapens förbunds stora medalj i guld av 16:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1974
Sverige
Suède SveaOGFbGM Svea Orden och Götiska Förbundets medalj Riksgradstecknet Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1993
Sverige
Suède HovkGM12 Kungliga Hovkapellets förtjänstmedalj i guld av 12:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2011
Sverige
Suède PatrSGM Kungl. Patriotiska Sällskapets fostrargärningsmedalj guld av 1:a (=11:e) stl (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2019
Sverige
Suède ProPstSM Kungl. Sällskapet Pro Patrias större medalj i silver av 11:e stl För medborgerliga dygder Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1799
Sverige
Suède PatrSstSM Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för berömlig odlingsflit i silver av 1:a (=11:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1802
Sverige
Suède PatrSstSM Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för utmärkt yrkesskicklighet i silver av 1:a (=11:e) stl, Hantverksmedaljen Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1802
Sverige
Suède PatrSstSM Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj i silver för långvarig uppskattad arbetsinsats av 1:a (=11:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1802
Sverige
Suède PatrSstSM Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för långvarig trogen tjänst i silver av 1:a (=11:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1802
Sverige
Suède PatrSstSM Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för långvarig gagnande verksamhet i silver av 1:a (11:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1802
Sverige
Suède PatrSstSM Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för förtjänster om trädgårdsodling i silver av 1:a (=11:e) stl, Trädgårdsmedaljen Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1802
Sverige
Suède ProPstSM Kungl. Sällskapet Pro Patrias större medalj i silver av 11:e stl För medborgerliga förtjänster Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1803
Sverige
Suède ProPstSM Kungl. Sällskapet Pro Patrias större medalj i silver av 11:e stl För trohet och flit Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1803
Sverige
Suède SödermanlHushstSM Södermanlands läns Kungl. Hushållningssällskaps stora medalj i silver av 12:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1816
Sverige
Suède VästmanlandlHushstSM Västmanland läns Kungl. Hushållningssällskaps stora medalj i silver av 12:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1827
Sverige
Suède HallHushstSM Hallands läns Kungl. Hushållningssällskaps stora medalj i silver av 12:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1857
Sverige
Suède ÖstergötlHushstSM Östergötlands läns Hushållningssällskaps stora medalj i silver av 12:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1863
Sverige
Suède ÖrebrolHushstSM Örebro läns Kungl. Hushållningssällskaps medalj i silver av 12:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1867
Sverige
Suède ÄlvsbSHushstSM Älvsborgs läns södra Kungl. hushållningssällskaps stora medalj i silver av 15:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1869
Sverige
Suède SHRSM11 Sveriges Hantverksråds medalj i silver av 11:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1925
Sverige
Suède SADstSM Svenska Allmänna Djurskyddsföreningens stora medalj i silver av 12:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1945
Sverige
Suède SHRBM11 Sveriges Hantverksråds medalj i brons av 11:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1925
På bröstet, utan band
Sverige
Suède ABHD Allmänna barnhusdirektionens medalj Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1791
Band på bröstet
Sverige
Suède SSFGM Svenska Slöjdföreningens medalj för utmärkt fabriksarbete i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1944
Sverige
Suède SvSpsfbJrM Svenska Skyttesportförbundets /f d Sportskytteförbundets/ förtjänstmedalj i järn (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1943
Sverige
Suède SvPistsfbJrM Svenska Pistolskytteförbundets kungliga förtjänstmedalj i järn Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1974
Sverige
Suède PatrSGM2 Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för betydande gärning i guld av 2:a (=9:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSGM2 Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för långvarig trogen tjänst i guld av 2:a (=9:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSGM3 Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj i guld med kungaporträtt och slät frånsida för ingravering av 3:e (=8:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSstGM Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj i guld för långvarig uppskattad arbetsinsats av 1:a (=11:e) stl DAM Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSGM2(3) Kungl. Patriotiska Sällskapets belöningsmedalj i guld med kungaporträtt och emblem av 2:a (=9:e) stl (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSGM2 Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för uppskattad arbetsinsats i guld av 2:a (9:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSGM2(5) Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för långvarig trogen tjänst med emblem och ornament i guld av 2:a (=9:e) stl (5) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSGM3 Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för långvarig uppskattad arbetsinsats i guld av 3:a (=8:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSGM2 Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj i guld för utmärkt yrkesskicklighet av 2:a (=9:e) stl, Hantverksmedaljen Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSGM3 Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för långvarig trogen tjänst i guld av 3:a (=8:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSGM3 Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för långvarig gagnande verksamhet i guld av 3:a (=8:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSGM2 Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för långvarig gagnande verksamhet i guld av 2:a (=9:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSGM2 Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för långvarig uppskattad arbetsinsats i guld av 2:a (=9:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSGM2(4) Kungl. Patriotiska Sällskapets belöningsmedalj för långvarig trogen tjänst med emblem samt slät frånsida för ingravering i guld av 2:a (=9:e) stl (4) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSGM2 Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för förtjänster om trädgårdsodling i guld av 2:a (=9:e) stl, Trädgårdsmedaljen Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSGM2 Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för framstående förtjänster om yrkenas förkovran i guld av 2:a (=9:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSGM2 Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj i guld med kungaporträtt och slät frånsida för ingravering av 2:a (=9:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède ProPGM Kungl. Sällskapet Pro Patrias medalj i guld av 8 1/2:e stl För medborgerliga förtjänster Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1803
Sverige
Suède ProPGM Kungl. Sällskapet Pro Patrias medalj i guld av 8 1/2:e stl För trohet och flit (9) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1803
Sverige
Suède VärmlHushGM Värmlands läns Kungl. Hushållningssällskaps medalj i guld av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1813
Sverige
Suède UppHushGM/SM Uppsala läns Kungl. hushållningssällskaps medalj i guld i 8 1/2 storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1813
Sverige
Suède GävblHushGM Gävleborgs läns Kungl. Hushållningssällskaps medalj i guld av 8:e eller större storlek Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1814
Sverige
Suède SödermanlHushGM(2) Södermanlands läns Kungl. Hushållningssällskaps medalj i guld av 9:e storleken (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1816
Sverige
Suède SödermanlHushGM(1) Södermanlands läns Kungl. Hushållningssällskaps medalj i guld av 9:e storleken (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1816
Sverige
Suède VästmanlandlHushGM Västmanland läns Kungl. Hushållningssällskaps medalj i guld av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1827
Sverige
Suède MalmöhuslHushGM Malmöhus läns Kungl. Hushållningssällskaps medalj i guld av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1846
Sverige
Suède SthlmlHushGM Stockholms läns och stads hushållningssällskaps medalj i guld av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1856
Sverige
Suède SvJägfbGM Svenska Jägareförbundets belöningsmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1856
Sverige
Suède SthlmlHushGM Stockholms läns Hushållningssällskaps medalj i guld av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1856
Sverige
Suède SthlmlHushGM Stockholms läns Hushållningssällskaps medalj i guld av 5:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1856
Sverige
Suède SkaraborglHushGM6 Skaraborgs läns Kungl. Hushållningssällskaps medalj i guld av 6:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1862
Sverige
Suède SkaraborglHushGM10½ Skaraborgs läns Kungl. Hushållningssällskaps medalj i guld av 10½:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1862
Sverige
Suède KKBlekHushGM Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinges medalj i guld av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1862
Sverige
Suède ÖrebrolHushGM Örebro läns Kungl. Hushållningssällskaps medalj i guld av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1867
Sverige
Suède JönklHushGM Jönköpings läns Kungl. Hushållningssällskaps medalj i guld av 8:e storleken - äldre Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1873
Sverige
Suède JönklHushGM Jönköpings läns Hushållningssällskaps medalj i guld av 8:e storleken - nyare Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1873
Sverige
Suède NorrbottenlHushGM Norrbottens läns Kungl. Hushållningssällskaps medalj i guld av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1877
Sverige
Suède VNorrllHushGM Västernorrlands Läns Hushållningssällskaps medalj i guld av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1881
Sverige
Suède KopplHushGM Kopparbergs läns Hushållningssällskaps medalj i guld av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1886
Sverige
Suède DNFGM Djurvännernas Nya Förening i Stockholm belöningsmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1886
Sverige
Suède NorrblHushGM Norrbottens läns Hushållningssällskaps medalj i guld av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1886
Sverige
Suède KritianstadlHushGM Kristianstads läns Kungl. Hushållningssällskaps medalj i guld av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1887
Sverige
Suède KronlHushGM Kronobergs läns Kungl. Hushållningssällskaps medalj i guld av 6:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1889
Sverige
Suède KSSSGM Kungl. Svenska Segelsällskapets medalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1904
Sverige
Suède FSRGM Frivilliga skytterörelsens förtjänstmedalj i guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1907
Sverige
Suède SvSångförbGM Svenska Sångareförbundets Kungliga förtjänstmedalj i guld (4) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1909
Sverige
Suède SRKGM8 Svenska Röda Korsets förtjänstmedalj i guld av 8:e storleken (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1911
Sverige
Suède SRKGM5 Svenska Röda Korsets förtjänstmedalj i guld av 5:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1911
Sverige
Suède FOKGM Föreningens för Olympisk Kortdistansskjutning medalj i guld - kronprinsversion Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1913
Sverige
Suède SMIGM Sveriges Militära Idrottsförbunds förtjänstmedalj i guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1920
Sverige
Suède CFBGM Centralförbundets för befälsutbildning förtjänstmedalj i guld (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1922
Sverige
Suède FöutbGM Svenska Försvarsutbildningsförbundets (Försvarsutbildarna) förtjänstmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1922
Sverige
Suède SAFFGM Sveriges Allmänna Fjäderfäavelsförenings belöningsmedalj i guld (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1923
Sverige
Suède KMKGM Kungl. Motorbåtsklubbens förtjänstmedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1923
Sverige
Suède SvPIGM Svenska Polisidrottsförbundets förtjänstmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1925
Sverige
Suède APFBGM Allmänna Pensionsförsäkringsbolagets förtjänstmedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1925
Sverige
Suède KFUMgmK KFUM-körens medalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1925
Sverige
Suède SHRGM Sveriges Hantverksråds medalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1925
Sverige
Suède D3FKJubGM S:t Andreaslogens De tre Förenade Kronor kungliga medalj med anledning av 150-årsjubileet Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1927
Sverige
Suède RfbkskGM Riksförbundet för kortdistansskjutning medalj i guld - kronprinsversion Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1927
Sverige
Suède SvFMGM Sveriges Frivilliga Motorbåtskårs förtjänstmedalj i guld (6) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1929
Sverige
Suède SVKGM Sjövärnskårernas Riksförbunds förtjänstmedalj i guld (5) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1929
Sverige
Suède SvJägfbJubGM Svenska Jägareförbundets 100 års-jubileumsmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1930
Sverige
Suède LSSjubGM Lunds Studentsångförenings medalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1931
Sverige
Suède FAKGM Frivilliga Automobilkårernas Riksförbunds förtjänstmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1934
Sverige
Suède GbgKSSGM Göteborgs Kungl. Segelsällskaps förtjänstmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1934
Sverige
Suède SBFGM8 Svenska Sparbanksföreningens förtjänstmedalj i guld av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1936
Sverige
Suède KSSSrGM Kungl. Svenska Segelsällskapets medalj för framstående rorsmanskap i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1938
Sverige
Suède SORfbGM(2) Sveriges Orkesterföreningars Riksförbunds förtjänstmedalj i guld (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1938
Sverige
Suède SvKKGM Svenska Kennelklubbens förtjänstmedalj i guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1938
Sverige
Suède SvlsGM Svenska Livräddningssällskapets förtjänstmedalj i guld (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1938
Sverige
Suède SORfbGM(1) Sveriges Orkesterföreningars Riksförbunds förtjänstmedalj i guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1938
Sverige
Suède Version(2)GM Allmänna Brandförsäkringsverkets förtjänstmedalj - yngre (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1939
Sverige
Suède KSAKGM/mv Kungl. Svenska Aeroklubbens förtjänstmedalj i guld av 8:e storleken / med vingar Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1939
Sverige
Suède LingGM Första Lingiaden-medaljen i guld 1939 Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1939
Sverige
Suède NMGM Nordiska museets medalj för hembygdvårdande gärning i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1941
Sverige
Suède RLSFGM Sveriges Riksförbund för civilt luftskydd (Riksluftskyddsförbundet) medalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1941
Sverige
Suède FMCKGM Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbunds förtjänstmedalj i guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1941
Sverige
Suède SCFGM Sveriges Civilförsvarsförbunds kungliga förtjänstmedalj i guld (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1941
Sverige
Suède SBSGM Svenska Blå Stjärnans förtjänstmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1941
Sverige
Suède KAKGM Kungliga Automobil Klubbens förtjänstmedalj i guld (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1942
Sverige
Suède SLKGM Riksförbundet Sveriges Lottakårers kungliga förtjänstmedalj i guld - äldre version Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1943
Sverige
Suède SvSpsfbGM Svenska Sportskytteförbundets förtjänstmedalj i guld - kronprinsversion Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1943
Sverige
Suède SvSpsfbGM Svenska Skyttesportförbundets /f d Sportskytteförbundets/ förtjänstmedalj i guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1943
Sverige
Suède SLKGM Riksförbundet Sveriges Lottakårers kungliga förtjänstmedalj i guld - senare version Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1943
Sverige
Suède SHRGM Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbunds förtjänstmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1944
Sverige
Suède RfSimGM Riksföreningens för Simningens främjande/Simfrämjandet förtjänstmedalj i guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1944
Sverige
Suède FSvFlGM Drottning Victoria Sjövärnsmedalj i guld - Föreningen Sveriges Flotta Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1944
Sverige
Suède SDRGM Sveriges Djurskyddsföreningars Riksförbunds medalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1945
Sverige
Suède SADGM(1) Svenska Allmänna Djurskyddsföreningens medalj i guld av 8:e storleken (1) (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1945
Sverige
Suède SADGM(2) Svenska Allmänna Djurskyddsföreningens medalj i guld av 8:e storleken (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1945
Sverige
Suède SADGM(3) Svenska Allmänna Djurskyddsföreningens medalj i guld av 8:e storleken (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1945
Sverige
Suède HvGM Hemvärnets Kungliga förtjänstmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1947
Sverige
Suède SISgm Standardiseringskommissionen i Sverige (SIS) förtjänstmedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1947
Sverige
Suède SKFGM Svenska Konditorföreningens kungliga förtjänstmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1948
Sverige
Suède SOFGM Sveriges Orkesterförbunds förtjänstmedalj i guld av 9:e storleken (6) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1948
Sverige
Suède SvUbGM Sveriges Ungdomsberedskaps förtjänstmedalj (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1949
Sverige
Suède SkogsvSgm(1) Sveriges Skogsvårdsstyrelsers förtjänstmedalj i guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1949
Sverige
Suède SkogsSgm(3) Skogsstyrelsens förtjänstmedalj i guld (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1949
Sverige
Suède WSMg/s Wermländska Sällskapets i Stockholm medalj i guld av 15:e storleken (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1949
Sverige
Suède LingGMM Andra Lingiaden-medaljen i guld 1949 Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1949
Sverige
Suède SvBsfGM5 Svenska Brandskyddsföreningens medalj i guld av 5:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1950
Sverige
Suède MotorfedGM Sveriges Motorfederationers kungliga medalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1950
Sverige
Suède SvBsfGM8 Svenska Brandskyddsföreningens medalj i guld av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1950
Sverige
Suède NTFGM Nationalföreningens för trafiksäkerhetens främjande förtjänstmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1951
Sverige
Suède SvrifbJGM Sveriges Riksidrottsförbunds kungliga jubileumsmedalj i guld - 50 år Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1953
Sverige
Suède PBMGM Hertigen av Hallands medalj (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1956
Sverige
Suède VMFGM Svenska Fotbollförbundets medalj i guld med anledning av VM i fotboll 1958 Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1957
Sverige
Suède SBRGM Sveriges Bilkårers Riksförbunds kungliga medalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1958
Sverige
Suède SvPISGM Svenska Polisens Idrotts- och Skytteförbunds förtjänstmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1958
Sverige
Suède RidfGM(1) Riksföreningen för Ridningens främjande/Ridfrämjandets förtjänstmedalj i guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1958
Sverige
Suède SvRsfGM(2) Svenska Ridsportförbundets förtjänstmedalj i guld (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1958
Sverige
Suède DTVGHt Drottningholmsteaterns Vänners Hederstecken (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1960
Sverige
Suède HfGM Hörselfrämjandets belöningsmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1961
Sverige
Suède WasaGM Specialmedalj För förtjänster om bärgning och omhändertagande av Regalskeppet Wasa Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1961
Sverige
Suède OffmfbSthGM Officerarnas Målskjutningsförbunds i Stockholm förtjänstmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1963
Sverige
Suède RBGM8 Rädda Barnens kungliga medalj i guld av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1966
Sverige
Suède RBGM5 Rädda Barnens kungliga medalj i guld av 5:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1966
Sverige
Suède SFrijubGM Skid- och Frilutsfrämjandets kungliga jubileumsmedalj i guld - 75 år Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1967
Sverige
Suède SvPistsfbGM Svenska Pistolskytteförbundets kungliga förtjänstmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1974
Sverige
Suède Svls-SimGM Svenska Livräddningssällskapets - Simfrämjandets förtjänstmedalj i guld (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1974
Sverige
Suède KAKMpGM Kungl. Automobilklubbens Motorprinsmedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1975
Sverige
Suède SNFGM Svenska Numismatiska Föreningens förtjänstmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1976
Sverige
Suède FROGM Frivilliga Radioorganisationens särskilda förtjänstmedalj i guld med tilläggstecken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1979