I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Klicka på "Se mina släpspännen" för att se valda släpspännen i montering. De öppnas i ett nytt fönster, så ge akt på eventuella popup-blockerare!
 
A. Kungliga SerafimerordenTill toppen  
Kedja band/axel
Sverige
Suède Bärandeordning NY BÄRANDEORDNING 2012 - se PDF-bilagor (19) Skriv kommentar Järn ?
Sverige
Suède R/LoKavKMO Riddare/Ledamot/av andliga ståndet och Kommendör av Kungl. Maj:ts Orden - Kungl. Serafimerorden (4) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède R/LoKavKMO Kungl. Serafimerorden - Doporden (5) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
På bröstet, utan band
Sverige
Suède R/LoKavKMO Kungl. Serafimerorden - Bouton/ordensknapp (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède R/LoKavKMO Kungl. Serafimerorden - Serafimersköld Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1748
 
B. KrigsdekorationerTill toppen  
Runt halsen
Sverige
Suède RmstSO1kl Kungl. Svärdsorden - Riddare med stora korset av första klass (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1788
Sverige
Suède RmstkSO Kungl. Svärdsorden - Riddare med stora korset (8) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1952
Band på bröstet
Sverige
Suède SOKrgK1kl Kungl Svärdsordens krigskors i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1952
Sverige
Suède GMtf Medaljen För tapperhet i fält i guld med kunglig krona (24) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1789
Sverige
Suède FMGMmsv Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld belagt med svärd (4) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2008
Sverige
Suède FMGMsis Försvarsmaktens medalj för sårade i strid i guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2011
Sverige
Suède SOKrgK2kl Kungl Svärdsordens krigskors i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1952
Sverige
Suède SMtf Medaljen För tapperhet i fält/-i krig i silver med kunglig krona (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1789
Sverige
Suède SMts Medaljen För tapperhet till sjöss i silver med kunglig krona Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1789
Sverige
Suède FMSMmsv Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver belagt med svärd Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2008
Sverige
Suède FMSMsis Försvarsmaktens medalj för sårade i strid i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2011
Sverige
Suède FMSMsismstjärn Försvarsmaktens medalj för sårade i strid i silver med stjärna (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2011
Sverige
Suède SOKrgK3kl Kungl Svärdsordens krigskors i brons Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1952
Kedja band/axel
Sverige
Suède Svensksundsmedaljen III i guld - dubbelmedalj för segrarna vid sjöslagen vid Svensksund och Fredrikshamn Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1790
Sverige
Suède Svensksundsmedaljen II i guld - för segern vid sjöslaget vid Svensksund Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1790
Sverige
Suède Svensksundsmedaljen I i guld - för segern vid sjöslaget vid Fredrikshamn Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1790
Sverige
Suède Svensksundsmedaljen III i silver - dubbelmedalj för segrarna vid sjöslagen vid Svensksund och Fredrikshamn Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1790
Sverige
Suède Svensksundsmedaljen II i silver - för segern vid sjöslaget vid Svensksund Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1790
Sverige
Suède Svensksundsmedaljen I i silver - för segern vid sjöslaget vid Fredrikshamn Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1790
Runt halsen
Sverige
Suède RmstSO1klmbr Kungl. Svärdsorden - Riddare med stora korset av första klass med briljanter Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1788
Sverige
Suède DT2gr Distinktionstecknet för tapperhet till sjöss av andra (=högre) graden (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1789
På bröstet, utan band
Sverige
Suède Pommerska kriget - tapperhetsmedalj för sårade i strid vid Passewalk 1760 Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1762
Sverige
Suède Pommerska kriget - tapperhetsmedalj för sårade i strid vid Neukahlen 1762 /Passewalk 1760 Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1762
Sverige
Suède Pommerska kriget - tapperhetsmedalj (Svenska Arméns Loge) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1762
Sverige
Suède Pommerska kriget - tapperhetsmedalj (Svenska Arméns Loge) (8) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1763
Sverige
Suède - Segern vid Hogland - medaljknapp i silver eller mässing (10) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1788
Sverige
Suède Minnesmedalj över segern vid Grossbeeren 1813 Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1813
Sverige
Suède Minnesmedalj över segern vid Dennewitz 1813 Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1813
Sverige
Suède Minnesmedalj över segern vid Leipzig 1813 - typ 1 Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1813
Sverige
Suède Minnesmedalj över segern vid Leipzig 1813 - typ 2 Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1813
Band på bröstet
Sverige
Suède GMtf Medaljen För tapperhet i fält i guld (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1789
Sverige
Suède GMtf Medaljen För tapperhet i fält i guld med Kungl. Svärdsordens band Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1789
Sverige
Suède GMts Medaljen För tapperhet till sjöss i guld (med Gustav IV Adolf:s monogram) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1789
Sverige
Suède GMts Medaljen För tapperhet till sjöss i guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1789
Sverige
Suède GMtf3 Medaljen För tapperhet i fält i guld - 3:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1789
Sverige
Suède GMtf2 Medaljen För tapperhet i fält i guld - 2:a storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1789
Sverige
Suède DT1gr Distinktionstecknet för tapperhet till sjöss av första (=lägre) graden (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1789
Sverige
Suède Mindre Svensksundsmedaljen III i guld - dubbelmedalj för segrarna vid sjöslagen vid Svensksund och Fredrikshamn Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1790
Sverige
Suède Mindre Svensksundsmedaljen II i guld - för segern vid sjöslaget vid Svensksund Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1790
Sverige
Suède Mindre Svensksundsmedaljen I i guld (komplett) - för segern vid sjöslaget vid Fredrikshamn (5) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1790
Sverige
Suède Sjöslaget vid Hogland minnesmedalj I (GM/SM/KM) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1793
Sverige
Suède Minnesmedalj över segern vid Leipzig 1813 - typ 1 - guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1813
Sverige
Suède SMtf Medaljen För tapperhet i fält i silver (Gustaf III:s) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1789
Sverige
Suède SMtf Medaljen För tapperhet i fält i silver (med Gustav IV Adolfs monogram) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1789
Sverige
Suède SMtf Medaljen För tapperhet i fält i silver med Kungl. Svärdsordens band Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1789
Sverige
Suède SMtf Medaljen För tapperhet i fält i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1789
Sverige
Suède SMts Medaljen För tapperhet till sjöss i silver (Gustaf III:s, typ A) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1789
Sverige
Suède SMts Medaljen För tapperhet till sjöss i silver (med Gustav IV Adolf:s monogram) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1789
Sverige
Suède SMts Medaljen För tapperhet till sjöss i silver (Gustaf III:s, typ B) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1789
Sverige
Suède SMts Medaljen För tapperhet till sjöss i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1789
Sverige
Suède SMtf3 Medaljen För tapperhet i fält i silver - 3:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1789
Sverige
Suède SMtf2 Medaljen För tapperhet i fält i silver - 2:a storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1789
Sverige
Suède SMtf2 Medaljen För tapperhet i fält i silver med gult band - 2:a storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1789
Sverige
Suède SMtf Medaljen För tapperhet i fält i silver - underofficersvariant med ljusblått band Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1789
Sverige
Suède SMts2 Medaljen För tapperhet till sjöss i silver - 2:a storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1789
Sverige
Suède Mindre Svensksundsmedaljen III i silver - dubbelmedalj för segrarna vid sjöslagen vid Svensksund och Fredrikshamn Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1790
Sverige
Suède Mindre Svensksundsmedaljen II i silver - för segern vid sjöslaget vid Svensksund Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1790
Sverige
Suède Mindre Svensksundsmedaljen I i silver - för segern vid sjöslaget vid Fredrikshamn Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1790
Sverige
Suède Medaljen För tappert och pålitligt uppförande i silver - 1808-1809 års krig Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1810
 
C. Kungl. minnesteckenTill toppen  
Runt halsen
Sverige
Suède - Konung Gustav III:s faddertecken med anledning av Kronprins Gustav (IV) Adolfs dop Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1778
Sverige
Suède Konung Karl XIII:s kröningsmedalj i silver med kedja Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1809
Sverige
Suède Konung Karl XIV Johans kröningsmedalj i guld av 11:e storleken med kedja Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1818
Sverige
Suède Konung Karl XV:s kröningsmedalj i guld av 12:e storleken med kedja Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1860
Sverige
Suède Konung Karl XV:s och Drottning Lovisas kröningsmedalj i guld/silver av 19:e storleken med kedja Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1860
Sverige
Suède - Konung Oskar II:s och Drottning Sofias kröningsmedalj i guld av 10:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1873
Sverige
Suède Minnesmedalj med anledning av 200-årsminnet av Gustav Vasas död 1560 - Enskild medalj Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1760
Band på bröstet
Sverige
Suède Medalj med anledning av Kronprinsens dop (Gustav IV Adolf) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1778
Sverige
Suède Konung Karl XIV Johans kröningsmedalj - äldre version Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1818
Sverige
Suède Konung Karl XIV Johans kröningsmedalj - senare version Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1818
Sverige
Suède OII:sJmt Konung Oscar II:s jubileumsminnestecken (1897) - för Norge Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1897
Sverige
Suède OII:sJmt Konung Oscar II:s jubileumsminnestecken (1897) - för anförvanter och hov (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1897
Sverige
Suède OII:sJmt Konung Oscar II:s jubileumsminnestecken (1897) - för livréet (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1897
Sverige
Suède OIISGbmt Oscar II:s och Sophias Guldbröllopsminnestecken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1907
Sverige
Suède GV:sJmt Konung Gustav V:s jubileumsminnestecken med anledning av 70-årsdagen (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1928
Sverige
Suède GV:sJmtII Konung Gustav V:s jubileumsminnestecken med anledning av 90-årsdagen Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1948
Sverige
Suède CXVIG:sJmt Konung Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken med anledning av 50-årsdagen Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1996
Sverige
Suède VD:sBMM (guld) H.M. Konungens minnesmedalj med anledning av H.K.H. Kronprinsessan Victorias och herr Daniel Westlings bröllop - Enskilt minnestecken i guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2010
Sverige
Suède CXVIG:sJmtII Konung Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken II Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2013
Sverige
Suède CXVIG:sJmtIII Konung Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken med anledning av 70-årsdagen Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2016
Sverige
Suède GVSbm Kronprins Gustafs (V) och Kronprinsessan Victorias silverbröllopsmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld ?
Sverige
Suède Konung Karl XIII:s kröningsmedalj (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1809
Sverige
Suède Konung Karl XIV Johans kröningsmedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1818
Sverige
Suède Konung Karl XIV Johans kröningsmedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1818
Sverige
Suède - Kronprins Gustav (V) och Prinsessan Victorias bröllopsminnesmedalj (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1881
Sverige
Suède GVSbm Kronprins Gustafs (V) och Kronprinsessan Victorias silverbröllopsmedalj i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1906
Sverige
Suède V:sMt Specialminnestecken till åminnelse av Drottning Viktoria av Sverige (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1930
Sverige
Suède GVIA:sMM Konung Gustav VI Adolfs minnesmedalj med anledning av 85-årsdagen Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1967
Sverige
Suède VD:sBMM H.M. Konungens minnesmedalj med anledning av H.K.H. Kronprinsessan Victorias och herr Daniel Westlings bröllop - silver (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2010
Sverige
Suède OII:sMt Minnestecken med anledning av Oscar II:s frånfälle Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1907
Sverige
Suède GV:sMt Minnestecken till åminnelse av Konung Gustaf V (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1951
 
D. I hovprotokollet förlänade Kungliga medaljerTill toppen  
På bröstet, utan band
Sverige
Suède SerafGM(4) Serafimermedaljen i guld av 7:e storleken - efter 1975/1995 (4) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Runt halsen
Sverige
Suède Kon:sGM12mkedjaobr H.M. Konungens medalj i guld av 12:e storleken med briljanterad krona i länk om halsen Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1813
Sverige
Suède Kon:sGM12mkedja H.M. Konungens medalj i guld av 12:e storleken i länk om halsen Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1813
Sverige
Suède Kon:sGM12mserafb H.M. Konungens medalj i guld av 12:e storleken i Serafimerordens band Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1813
Sverige
Suède Kon:sGM12 H.M. Konungens medalj i guld av 12:e storleken (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1813
Band på bröstet
Sverige
Suède Kon:sGM8mserafb H.M. Konungens medalj i guld av 8:e storleken i Serafimerordens band (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1813
Sverige
Suède Kon:sGM8 H.M. Konungens medalj i guld av 8:e storleken (4) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1813
Sverige
Suède Kon:sGM5 H.M. Konungens medalj i guld av 5:e storleken (6) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1813
Sverige
Suède GMleta Medaljen Litteris et Artibus i guld av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1853
Sverige
Suède GMleta Medaljen Litteris et Artibus i guld av 8:e storleken i Serafimerordens band Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1853
Sverige
Suède EugGM Prins Eugen-medaljen i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1945
Sverige
Suède CarlGM Prins Carl-medaljen i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1946
Runt halsen
Sverige
Suède GMleta Medaljen Litteris et Artibus i guld av 13:e storleken (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1853
Sverige
Suède - Medaljen In Sui Memoriam i guld av 10:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1859
Sverige
Suède - Medaljen In Sui Memoriam i guld med briljanter av 10:e storleken i Serafimerordens band - Enskild medalj Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1859
Sverige
Suède Kon:sGMmkedja H.M. Konungens medalj (Hovmedaljen) i guld med kedja - Enskild medalj Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1813
Sverige
Suède - Kungliga medaljen Memoriae Pignus i guld/silver av 11:e och 12:e storlekarna (5) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1840
Sverige
Suède - Drottningmedaljen Virtus ipsa sibi pretium i guld av 12:e storleken (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1845
Sverige
Suède - Medaljen In Sui Memoriam i guld av 10:e storleken buren i kedja om halsen Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1859
Sverige
Suède GMnor18mkedja Medaljen För nit och redlighet i Konungens tjänst i guld av 18:e storleken med kedja - Enskild medalj Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1872
Sverige
Suède Konung Gustav III:s medalj till minne av ny regeringsform Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1772
Sverige
Suède Kon:sSM18mkedja H. M. Konungens medalj i silver av 18:e storleken till talmannen i Bondeståndet - Enskild medalj Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1800
Sverige
Suède SMleta Medaljen Litteris et Artibus i silver av 13:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1853
På bröstet, utan band
Sverige
Suède Kon:sGM8(3) H.M. Konungens medalj i guld av 8:e storleken i Serafimermedaljens länkar (3) (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1813
Sverige
Suède - Drottningmedaljen Ingenio et arti i guld/silver av 11:e och 12:e storlekarna Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1845
Sverige
Suède - Drottningmedaljen Tessera memoriae i guld av 8:e storleken (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1855
Sverige
Suède - Drottningmedaljen In Sui Memoriam i guld/silver av 10:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1874
Sverige
Suède - Drottningmedaljen Tessera memoriae i silver av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1855
Sverige
Suède - Medaljen In Sui Memoriam i guld/silver av 10:e storleken - Hertig Oscar (II) av Östergötland (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1959
Band på bröstet
Sverige
Suède - H.M. Konungens (Gustav IV Adolfs) medalj i guld För tilwerkadt godt krut - Enskild medalj Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1794
Sverige
Suède Kon:sGM5 H M Konungens medalj i guld av femte storleken för förtjänster om svensk idrott (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1813
Sverige
Suède - Drottning Lovisas medalj i guld av 8:e storleken med briljanter i Serafimerordens band - Enskild medalj (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1860
Sverige
Suède Kon:sSM8serafb H.M. Konungens medalj i silver av 8:e storleken i Serafimerordens band Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1813
Sverige
Suède - Arvprins Oscar (II), Hertigen av Östergötlands hovmedalj i silver av 5:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1859
Sverige
Suède Kon:sGM5mserafb H.M. Konungens medalj i guld av 5:e storleken i Serafimerordens band Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1813
Sverige
Suède - Kungliga medaljen Memoriae Pignus i guld av 8:e storleken (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1840
Sverige
Suède - H.M. Konungens medalj i guld av 12:e storleken för utmärkt mandom, trohet och nit - Enskild medalj (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1858
Sverige
Suède - Medaljen In Sui Memoriam i guld med briljanter av 10:e storleken i blått-gult band - Enskild medalj Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1859
Sverige
Suède - Änkedrottning Desiderias hovmedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1860
Sverige
Suède - Drottning Lovisas medalj i guld med briljanter av 4:e storleken i Serafimerordens band - Enskild medalj Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1860
Sverige
Suède Änkedrottning Josefinas hovmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1860
Sverige
Suède - Drottningmedaljen Regina memor meriti i guld/silver av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1863
Sverige
Suède - Änkedrottning Josefinas minnesmedalj i guld med briljanter i Serafimerordens band Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1873
Sverige
Suède GMbgSpb8 Medaljen För berömliga gärningar i Serafimerordens band i anledning av Spetsbergsexpeditionen 1928 Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1928
Sverige
Suède GMbgSpb5 Medaljen För berömliga gärningar i Serafimerordens band i anledning av Spetsbergsexpeditionen 1928 Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1928
Sverige
Suède Kon:sSM H.M. Konungens medalj i silver av 8:e storleken - utan krona Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1813
Sverige
Suède Kon:sSM8 H.M. Konungens medalj i silver av 8:e storleken (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1813
Sverige
Suède Änkedrottning Josefinas hovmedalj i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1860
 
E. De kungl. riddarordnarnaTill toppen  
Kedja band/axel
Sverige
Suède KmstkVO Kungl. Vasaorden - Kommendör med stora korset (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1772
Sverige
Suède KmstkSO Kungl. Svärdsorden - Kommendör med stora korset (5) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède KSOäldre Kungl. Svärdsorden - före 1856 - sammanställning Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède KMstkNO Kungl. Nordstjärneorden - Kommendör med stora korset Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1772
Sverige
Suède KmstkNO Kungl. Nordstjärneorden - Kommendör med stora korset (utlänningar efter 1975) (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Runt halsen
Sverige
Suède - Kungl. Maj:ts Orden - Större ämbetstecknet Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède Kungl. Maj:ts Orden - Rikshäroldstecknet Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1780
Sverige
Suède KSO1kl Kungl. Svärdsorden - Kommendör av första klassen Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède KNO1klmbr Kungl. Nordstjärneorden - Kommendör av första klassen - med briljanter (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède KNO1kl Kungl. Nordstjärneorden - Kommendör av första klassen Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède KNO1kl Kungl. Nordstjärneorden - Kommendör av första klassen (utlänningar efter 1975) (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède KVO1kl Kungl. Vasaorden - Kommendör av första klassen Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1772
Sverige
Suède RCXIII:sO Kungl. Carl XIII:s orden - Riddare Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1811
Sverige
Suède KSO Kungl. Svärdsorden - Kommendör Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède KNO Kungl. Nordstjärneorden - Kommendör Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède KNO Kungl. Nordstjärneorden - Kommendör (utlänningar efter 1975) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède RVOäldre Kungl. Vasaorden - Äldre Riddartecknet Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1772
Sverige
Suède KVO Kungl. Vasaorden - Kommendör Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1873
Band på bröstet
Sverige
Suède (1) Kungl. Maj:ts Orden - Mindre ämbetstecknet (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède - Kungl. Maj:ts Orden - Kaplanstecknet Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1784
Sverige
Suède RSO/LSO Kungl. Svärdsorden - Riddare/ledamot av första klassen Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède RNO/LNO Kungl. Nordstjärneorden - Riddare/ledamot Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède RNO1kl/LNO1kl Kungl. Nordstjärneorden - Riddare/ledamot av första klassen (utlänningar efter 1975) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède RVO/LVO Kungl. Vasaorden - Riddare/Ledamot av första klassen Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1772
Sverige
Suède RSO2kl/LSO2kl Kungl. Svärdsorden - Riddare/ledamot Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1889
Sverige
Suède RNO/LNO Kungl. Nordstjärneorden - Riddare/ledamot (utlänningar efter 1975) (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1974
Sverige
Suède RVO2kl/LVO2kl Kungl. Vasaorden - Riddare/Ledamot av andra klassen (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1889
Sverige
Suède KVOäldre Kungl. Vasaorden - Äldre Kommendörstecknet Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1772
Sverige
Suède Svm Kungl. Svärdsorden - Svärdstecknet (6) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1850
Kedja band/axel
Sverige
Suède KMstkNOmbr Kungl. Nordstjärneorden - Kommendör med stora korset - med briljanter (före 1975) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1772
Runt halsen
Sverige
Suède KVOmbr(sen. version) Kungl. Vasaorden - Senare halsburna Kommendörstecknet t.o.m. 1860 - med brillianter och krona Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1772
Sverige
Suède RCXIII:sOmbr Kungl. Carl XIII:s orden - halskors med briljanter (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1811
Band på bröstet
Sverige
Suède RNOmbr Kungl. Nordstjärneorden - Riddare - med briljanter Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Sverige
Suède KVOmbr(tid. version) Kungl. Vasaorden - Tidigare bröstburna Kommendörstecknet t.o.m. 1860 - med briljanter och krona Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1771
Sverige
Suède KVO/RVO(alt. versioner) Kungl. Vasaorden - Tidigare Kommendörstecknet/Senare Riddartecknet t.o.m. 1860 - med krona Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1772
Sverige
Suède Kungl. Nordstjärneorden - Häroldstecken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1785
Sverige
Suède Kungl. Vasaorden - Häroldstecken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1785
Sverige
Suède Kungl. Svärdsorden - Häroldstecken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1785
Sverige
Suède Svm Kungl. Svärdsorden - Svärdstecknet utan svärd Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1850
Sverige
Suède Vt Kungl. Vasaorden - Vasatecknet Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1895
 
F. OrdensmedaljerTill toppen  
På bröstet, utan band
Sverige
Suède SerafGM(1) Serafimermedaljen i guld av 7:e storleken - före 1975 (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1748
Band på bröstet
Sverige
Suède SvSM Kungl. Svärdsmedaljen i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1850
Sverige
Suède NOGM Kungl. Nordstjärnemedaljen i guld av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1986
Sverige
Suède VGM8 Kungl. Vasamedaljen i guld av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1895
Sverige
Suède VGM5 Kungl. Vasamedaljen i guld av 5:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1895
Sverige
Suède VSM8 Kungl. Vasamedaljen i silver av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1895
Sverige
Suède VSM5 Kungl. Vasamedaljen i silver av 5:e storleken (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1895
Sverige
Suède VGM7st1772 Medaljen i guld av 7:e storleken med anledning av Konungens instiftande av Vasaorden på kröningsdagen den 29 maj 1772 Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1772
Sverige
Suède SerafSM1748 Medaljen i silver av 7:e storleken med anledning av Konungens instiftande av Serafimerorden den 23 februari 1748 Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1748
Sverige
Suède SOSM1748 Medaljen i silver av 7:e storleken med anledning av Konungens instiftande av Svärdsorden den 23 februari 1748 Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1748
Sverige
Suède NOSM1748 Medaljen i silver av 7:e storleken med anledning av Konungens instiftande av Nordstjärneorden den 23 februari 1748 Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1748
Sverige
Suède VSM7st1772/-BM Medaljen i silver av 7:e storleken med anledning av Konungens instiftande av Vasaorden på kröningsdagen den 29 maj 1772 Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1772
Sverige
Suède - Vasamedaljen i silver av 8:e storleken för jordbrukets förbättring och nyodling Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1821
Sverige
Suède SvSM Svärdsmedaljen i silver - broschmontering (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1850
 
G. Av regeringen utdelade Kungl. medaljerTill toppen  
Runt halsen
Sverige
Suède GMiq18mkedja Medaljen Illis quorum meruere labores i guld av 18:e storleken med kedja Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1785
Sverige
Suède GMiq12 Medaljen Illis quorum meruere labores i guld av 12:e storleken (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1785
Sverige
Suède GMsm12 Medaljen Sui memores alios fecere merendo i guld av 12:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1805
Band på bröstet
Sverige
Suède GMiq8 Medaljen Illis quorum meruere labores i guld av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1785
Sverige
Suède GMiq5 Medaljen Illis quorum meruere labores i guld av 5:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1785
Sverige
Suède GMsm5 Medaljen Sui memores alios fecere merendo i guld av 5:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1805
Kedja band/axel
Sverige
Suède GMiq18mgröntb/mkedja Medaljen Illis quorum meruere labores i guld av 18:e storleken i grönt band - ändrad till kedja - Enskild medalj (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1785
Runt halsen
Sverige
Suède GMbg18mkedja Medaljen För berömliga gärningar i guld av 18:e storleken med kedja Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1832
Sverige
Suède GMbg12 Medaljen För berömliga gärningar i guld av 12:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1832
Sverige
Suède GMvpk18mkedja Specialmedalj i guld av 18:e storleken med kedja - VIII:e Världspostkongressen 1924 - Enskilda medaljer Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1924
Sverige
Suède SMnu18 Medaljen För nyttiga uppfinningar i silver av 18:e storleken - EJ UTDELAD Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1805
Sverige
Suède GMiq12mkedja Medaljen Illis quorum meruere labores i guld av 12:e storleken med kedja Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1785
Sverige
Suède GMiq12mserafb Medaljen Illis quorum meruere labores i guld av 12:e storleken i Serafimerordens band - Enskild medalj Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1785
Sverige
Suède GMiq18 Medaljen Illis quorum meruere labores i guld av 18:e storleken i högblått band Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1785
Sverige
Suède GMiq12 Medaljen Illis quorum meruere labores i guld av 12:e storleken i vitt band (II) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1785
Sverige
Suède GMiq18mgröntb Medaljen Illis quorum meruere labores i guld av 18:e storleken i grönt band Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1785
Sverige
Suède GMiq18mkedja Medaljen Illis quorum meruere labores i guld av 18:e storleken med kedja Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1785
Sverige
Suède GMsm18mkedja Medaljen Sui memores alios fecere merendo i guld av 18:e storleken med kedja (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1805
Sverige
Suède GMmf12 Medaljen För medborgerlig förtjänst i guld av 12:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1832
Sverige
Suède GMmf8mkedja Medaljen För medborgerlig förtjänst i guld av 8:e storleken i kedja Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1832
Sverige
Suède GMmf18mkedja Medaljen För medborgerlig förtjänst i guld av 18:e storleken med kedja Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1832
Sverige
Suède GMmf18mkedja Medaljen För medborgerlig förtjänst i guld av 18:e storleken med kedja Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1832
Sverige
Suède GMnorAlex18mkedja Specialmedaljen För nit och redlighet i rikets tjänst i guld av 18:e storleken med kedja för undsättning av svenska och norska medborgare vid bombningarna av Alexandria 1882 - Enskild medalj Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1882
Sverige
Suède SMjfn12 Medaljen För jordbrukets förbättring och nyodling i silver av 12:e storleken - Uppodlingsmedaljen Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1762
Sverige
Suède SMjfn12 Medaljen För jordbrukets förbättring och nyodling i silver av 12:e storleken med kedja alt. band - Uppodlingsmedaljen Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1762
Sverige
Suède SMiq18DBCem Medaljen Illis quorum meruere labores i silver av 18:e storleken i Dykeri- och Bergnings-Companiets band - Enskild medalj Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1785
Sverige
Suède SMiq18mkedja Medaljen Illis quorum meruere labores i silver av 18:e storleken med kedja Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1785
Sverige
Suède SMiq18mgröntb Medaljen Illis quorum meruere labores i silver av 18:e storleken i grönt band Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1785
Sverige
Suède SMiq12mkedja Medaljen Illis quorum meruere labores i silver av 12:e storleken med kedja Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1785
Sverige
Suède GMiq18 Medaljen Illis quorum meruere labores i silver av 18:e storleken i högblått band Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1785
Sverige
Suède SMiq18 Medaljen Illis quorum meruere labores i silver av 18:e storleken i vitt band Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1785
Sverige
Suède SMsm12 Medaljen Sui memores alios fecere merendo i silver av 12:e storleken i vitt band Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1805
Sverige
Suède SMsm18mkedja Medaljen Sui memores alios fecere merendo i silver av 18:e storleken med kedja Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1805
Sverige
Suède GMnu12 Medaljen För nyttiga uppfinningar i silver av 12:e storleken - EJ UTDELAD Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1805
Sverige
Suède SMmf12mkedja Medaljen För medborgerlig förtjänst i silver av 12:e storleken med kedja Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1832
Sverige
Suède SMmf12mkedja Medaljen För medborgerlig förtjänst i silver av 12:e storleken med kedja Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1832
Sverige
Suède SMbg12 Medaljen För berömliga gärningar i silver av 12:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1832
Sverige
Suède SMmf18mkedja Medaljen För medborgerlig förtjänst i silver av 18:e storleken med kedja Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1832
Sverige
Suède SMmf8mkedja Medaljen För medborgerlig förtjänst i silver av 8:e storleken i kedja Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1832
På bröstet, utan band
Sverige
Suède SMbks Medaljen För berömlig kvinnlig spinnslöjd av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1751
Sverige
Suède GMufa Medaljen för utmärkt fabriksarbete i guld av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1753
Sverige
Suède GMmt Medaljen i guld för plantering av mullbärsträd av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1755
Sverige
Suède SMiq12 Medaljen Illis quorum meruere labores i silver av 12:e storleken i dubbellänk i knapphålet Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1785
Sverige
Suède SMnor8 Medaljen För nit och redlighet i rikets tjänst i silver av 8:e storleken monterad som brosch Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1803
Sverige
Suède SMmf8 Medaljen För medborgerlig förtjänst i silver av 8:e storleken, monterad som brosch (8) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1832
Band på bröstet
Sverige
Suède GM/SM/BMbv Medaljen För befrämjad vaccination (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1815
Sverige
Suède GMrenv8 Medaljen För omsorgsfull renvård i guld av 8:e storleken - EJ UTDELAD Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1897
Sverige
Suède GMvpk8 Specialmedalj i guld av 8:e storleken i högblått band med gula kanter - VIII:e Världspostkongressen 1924 Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1924
Sverige
Suède SMqivepa8 Medaljen Quod inventas vitam excoluere per artes i silver av 8:e storleken i högblått band med gula kanter Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1805
Sverige
Suède SMsm8 Medaljen Sui memores alios fecere merendo i silver av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1805
Sverige
Suède SMmf8 Medaljen För medborgerlig förtjänst i silver av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1832
Sverige
Suède GMiq12 Medaljen Illis quorum meruere labores i guld av 12:e storleken i högblått band Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1785
Sverige
Suède GMiq12msb Medaljen Illis quorum meruere labores i guld av 12:e storleken i Svärdsordens band - Enskild medalj (4) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1785
Sverige
Suède GMiq12 Medaljen Illis quorum meruere labores i guld av 12:e storleken i vitt band (I) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1785
Sverige
Suède GMiq12 Medaljen Illis quorum meruere labores i guld av 12:e storleken i grönt band Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1785
Sverige
Suède GMhnor8 Medaljen Hedersbelöning för nit och redlighet i rikets tjänst i guld av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1803
Sverige
Suède SMgm12 Medaljen Sui memores alios fecere merendo i guld av 12:e storleken i högblått band (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1805
Sverige
Suède GMgm6 Medaljen Sui memores alios fecere merendo i guld av 6:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1805
Sverige
Suède GMsm8 Medaljen Sui memores alios fecere merendo i guld av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1805
Sverige
Suède GMmf(12/5) Medaljen För medborgerlig förtjänst i guld i svart band (12:e eller 5:e storlekarna) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1832
Sverige
Suède GMbg5 Medaljen För berömliga gärningar i guld av 5:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1832
Sverige
Suède GMmf12 Medaljen För medborgerlig förtjänst i guld av 12:e storleken i högblått band Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1832
Sverige
Suède GMbg12 Medaljen För berömliga gärningar i guld av 12:e storleken i högblått band Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1832
Sverige
Suède GMmf5 Medaljen För medborgerlig förtjänst i guld av 5:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1832
Sverige
Suède GMmf12 Medaljen För medborgerlig förtjänst i guld av 12:e storleken i svart band Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1832
Sverige
Suède GMbg8 Medaljen För berömliga gärningar i guld av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1832
Sverige
Suède GMmf8 Medaljen För medborgerlig förtjänst i guld av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1832
Sverige
Suède GMAlexandria8 Specialmedalj för trogen tjänst i guld av 8:e storleken i högblått band med gula kanter för undsättning av svenska och norska medborgare vid bombningarna av Alexandria 1882 - Enskild medalj Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1882
Sverige
Suède GMlttj5 Medaljen För långvarig och trogen tjänst i guld av 5:e storleken (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1884
Sverige
Suède GMrenv5 Medaljen för omsorgsfull renvård i guld av 5:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1897
Sverige
Suède GMmorsj Medaljen För mod och rådighet till sjöss under farofylld tid i guld (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1941
Sverige
Suède SMiq8 Medaljen Illis quorum meruere labores i silver av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1785
Sverige
Suède GMiq12 Medaljen Illis quorum meruere labores i silver av 12:e storleken i svart band Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1785
Sverige
Suède SMiq5 Medaljen Illis quorum meruere labores i silver av 5:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1785
Sverige
Suède SMiq12 Medaljen Illis quorum meruere labores i silver av 12:e storleken i högblått band Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1785
Sverige
Suède SMiq12 Medaljen Illis quorum meruere labores i silver av 12:e storleken i vitt band Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1785
Sverige
Suède SMnor5 Medaljen För nit och redlighet i rikets tjänst i silver av 5:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1803
Sverige
Suède SMnor8mgröntb Medaljen Hedersbelöning för nit och redlighet i rikets tjänst i silver av 8:e storleken med grönt band (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1803
Sverige
Suède SMnor9 Medaljen Hedersbelöning för nit och redlighet i rikets tjänst i silver av 9:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1803
Sverige
Suède SMhnor8 Medaljen Hedersbelöning för nit och redlighet i rikets tjänst i silver av 8:e storleken i högblått band med gula kanter Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1803
Sverige
Suède SMsm12 Medaljen Sui memores alios fecere merendo i silver av 12:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1805
Sverige
Suède GMsm6 Medaljen Sui memores alios fecere merendo i silver av 6:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1805
Sverige
Suède SMnu8 Medaljen För nyttiga uppfinningar i silver av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1805
Sverige
Suède SMsm8 Medaljen Sui memores alios fecere merendo i silver av 8:e storleken i högblått band Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1805
Sverige
Suède SMbg12 Medaljen För berömliga gärningar i silver av 12:e storleken med kedja Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1832
Sverige
Suède SMbg5 Medaljen för berömliga gärningar i silver av 5:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1832
Sverige
Suède SMbg12 Medaljen För berömliga gärningar i silver av 12:e storleken buren på bröstet - Enskilda medaljer Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1832
Sverige
Suède SMbg8 Medaljen för berömliga gärningar i silver av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1832
Sverige
Suède SMbg5 Medaljen för berömliga gärningar i silver av 5:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1832
Sverige
Suède SMmf(12/5) Medaljen För medborgerlig förtjänst i silver i svart band (12:e eller 5:e storlekarna) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1832
Sverige
Suède SMmf5 Medaljen För medborgerlig förtjänst i silver av 5:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1832
Sverige
Suède VöSM Växjömedaljen 1838 (4) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1838
Sverige
Suède SMrenv8 Medaljen För omsorgsfull renvård i silver av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1897
 
G2. Av regeringen utdelade Kungl. medaljer (att förvaras)Till toppen  
Kedja band/axel
Sverige
Suède GMiq12 Medaljen Illis quorum meruere labores i guld av 11:e och 12:e storlekarna Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1785
Sverige
Suède GMiq18 Medaljen Illis quorum meruere labores i guld av 18:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1785
Sverige
Suède GMmf18 Medaljen För medborgerlig förtjänst i guld av 18:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1832
Sverige
Suède SMijbrk12 Medaljen För jordbrukets förbättring och nyodling i silver av 12:e storleken - Uppodlingsmedaljen Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1762
Sverige
Suède SMijbrk16 Medaljen För jordbrukets förbättring och nyodling i silver av 16:e storleken - Uppodlingsmedaljen Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1762
Sverige
Suède SMFusl Medaljen för uppförande av stenhus på landet i silver av 16:e storleken - Stenbyggnadsmedaljen Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1762
Sverige
Suède SMiq18 Medaljen Illis quorum meruere labores i silver av 18:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1785
Sverige
Suède SMiq12 Medaljen Illis quorum meruere labores i silver av 11:e/12:e storlekarna Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1785
Sverige
Suède SMsm12 Medaljen Sui memores alios fecere merendo i silver av 12:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1805
Sverige
Suède SMbg18 Medaljen För berömliga gärningar i silver av 18:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1832
 
H. I hovprotokollet förlänade medaljerTill toppen  
Runt halsen
Sverige
Suède GötaKSM Medaljen med anledning av öppnandet av Göta Kanal på Västgötalinjen 1822 Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1822
Band på bröstet
Sverige
Suède - Revolutionsmedaljen (Gustav III:s statsvälvning 1772) (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1772
Sverige
Suède NOGMVega Vegamedaljen - Nordstjärnemedaljen i guld med anledning av Vegaexpeditionen Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1880
Sverige
Suède KJSM7½ Karl Johan-Medaljen i silver av 7½:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1854
Sverige
Suède NOSMVega Vegamedaljen - Nordstjärnemedaljen i silver med anledning av Vegaexpeditionen Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1880
Sverige
Suède GV:sOlM Konung Gustav V:s Olympiska medalj i silver av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1912
Sverige
Suède NyaSvM Minnesmedaljen över kolonien Nya Sverige 1638-1938 Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1938
Sverige
Suède GM/SM/BMfreug8 H.M. Konungens medalj med anledning av Fregatten Eugenies världsomsegling åren 1851-1853 Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1853
Sverige
Suède - H.M. Konungens medalj i guld av 8:e storleken - Enskild medalj Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1859
Sverige
Suède RestGM Medaljen till minne av restaureringen av Stockholms Slott 1898-1902 - guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1902
Sverige
Suède Kon:sGMusa H.M. Konungens medalj med anledning av Amerikas Förenta Staters 200-års jubileum 1976 - guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1975
Sverige
Suède Revolutionsmedaljen (Gustav III:s statsvälvning 1772) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1772
Sverige
Suède GrenHt Hederstecken för grenadjärer ur Konungens bataljon vid Drottningholm - version 1 Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1799
Sverige
Suède GrenHt Hederstecken för grenadjärer ur Konungens bataljon vid Drottningholm - version 2 Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1799
Sverige
Suède KJSM3 Karl Johan-Medaljen i silver av 3:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1854
Sverige
Suède RestSM Medaljen till minne av restaureringen av Stockholms Slott 1898-1902 - silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1902
Sverige
Suède GV:sPostJubM Konung Gustav V:s Världspostjubileumsmedalj (4) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1924
 
I. Övriga officiella medaljerTill toppen  
Band på bröstet
Sverige
Suède GMnor Utmärkelsen För nit och redlighet i rikets tjänst (NOR) i guld av 6:e storleken (2) (15) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1803
Sverige
Suède SvBmHmGM Svensk Bergsmans Hedersmärke i guld (bärs i dubbellänk i vänster knapphål) (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1757
Runt halsen
Sverige
Suède KrVAstGM Kungl. Krigsvetenskapsakademiens stora belöningsmedalj i guld av 15:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1827
Band på bröstet
Sverige
Suède KrVAGM Kungl. Krigsvetenskapsakademiens belöningsmedalj i guld av 8:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1829
Sverige
Suède KrVASM Kungl. Krigsvetenskapsakademiens belöningsmedalj i silver av 8:e storleken (5) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1829
Runt halsen
Sverige
Suède IVAstGM Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens stora medalj (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1921
Sverige
Suède IVAGM Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens medalj Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1921
Band på bröstet
Sverige
Suède UUGM Kungliga Universitet i Uppsala - 1924 års Gustaf Adolf-medalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1924
Sverige
Suède UUgm Kungliga Universitet i Uppsala - Den äldre Gustaf Adolf-medaljen i guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1966
Sverige
Suède MusAGM Kungl. Musikaliska Akademiens Medalj för Tonkonstens Främjande Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1944
Runt halsen
Sverige
Suède HA:sstGM Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Stora medalj i guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1788
Band på bröstet
Sverige
Suède HA:sGAM Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Gustaf Adolfsmedalj med Konungens medgivande Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1949
Sverige
Suède HA:sGM Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien Förtjänstmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1967
Sverige
Suède HA:sSM Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Antikvariska medalj i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1987
Sverige
Suède SMutr Medaljen För förtjänster om utrikesförvaltningen i silver av 6:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1976
Sverige
Suède GMutr Medaljen För förtjänster om utrikesförvaltningen i guld av 6:e storleken (4) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1976
Sverige
Suède UUSM Kungliga Universitet i Uppsala - Den äldre Gustaf Adolf-medaljen i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1733
Sverige
Suède FMGMmsv Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld belagt med svärd (1995-2009) (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1995
Sverige
Suède FMGM Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld (1995-2009) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1995
Sverige
Suède FMGM Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2009
Sverige
Suède FMintGM Försvarsmaktens belöningsmedalj för internationella insatser i guld belagt med svärd (1995-2009) (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1995
Sverige
Suède FMintGM Försvarsmaktens belöningsmedalj för internationella insatser i guld (1995-2009) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1995
Sverige
Suède FMSMmsv Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver belagt med svärd (1995-2009) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1995
Sverige
Suède FMSM Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver (1995-2009) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1995
Sverige
Suède FMSM Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2009
Sverige
Suède FMresoffGM Försvarsmaktens reservofficersmedalj i guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2002
Sverige
Suède FMGSSGMmtrekr Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar i guld med tre kronor Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2015
Sverige
Suède FMGSSGM Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2015
Sverige
Suède FMintSM Försvarsmaktens belöningsmedalj för internationella insatser i silver (1995-2009) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1995
Sverige
Suède FMintSM Försvarsmaktens belöningsmedalj för internationella insatser i silver belagt med svärd (1995-2009) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1995
Sverige
Suède FMGUSM(2) /f.d. FMvplSM/ Försvarsmaktens grundutbildningsmedalj (2) /f d Försvarsmaktens värnpliktsmedalj/ (13) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2002
Sverige
Suède FMvplSM(1) Försvarsmaktens värnpliktsmedalj (1) 2002-2010 och retroaktivt fr o m 1901 (8) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2002
Sverige
Suède FMresoffSM Försvarsmaktens reservofficersmedalj i silver (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2002
Sverige
Suède FMGSSSM Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2015
Sverige
Suède FMGSSBM Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar i brons (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 2015
Sverige
Suède FMintBMmspokrans Försvarsmaktens medalj för internationella insatser med spänne och krans (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons (30) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - 2 missioner (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - 3 missioner Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - 4 missioner Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - 5 missioner Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - 6 missioner Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - 7 missioner Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - 8 missioner Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - 9 missioner Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBMAfg Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - AFGHANISTAN I 1991-94 Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBMJug Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - FORNA JUGOSLAVIEN I Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - GEORGIEN / OCSE/OSSE (inoff.) 1992 (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBMSom Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - SOMALIA II 1992-93 (Inoff.) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBMLib(1) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - LIBERIA 1991 (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBMSom Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - SOMALIA I 1992-93 Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBMGeo Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - GEORGIEN / OSSE/OSCE Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - BOSNIEN I (inoff.) (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBMSaudi Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - SAUDIARABIEN 1991 Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(SFOR 3) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - BOSNIEN / SFOR 1998-99 (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(UNPROFOR 1) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - BOSNIEN - UNPROFOR 1993 (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(SFOR 5) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - BOSNIEN / SFOR 2001 (5) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - SYDKOREA / NNSC Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - MOÇAMBIQUE / UNOMOZ 1994 Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(UNPREDEP) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - MAKEDONIEN - UNPREDEP 1996 Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(KFOR 1) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - KFOR 1999-2000 (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(KFOR 3) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - KFOR 2001 (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - EUFOR / TD 2008 Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - FORNA JUGOSLAVIEN II / UNIPROFOR 1994 (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(SFOR 1) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - BOSNIEN / IFOR-SFOR 1996-97 (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(ISAF 3) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - AFGHANISTAN / ISAF 2008 (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(KFOR 7) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - KFOR 2007 (7) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(KFOR 5) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - KFOR 2002 (5) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(ISAF 5) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - AFGHANISTAN / ISAF 2011 (5) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(ISAF 4) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - AFGHANISTAN / ISAF 2010 (4) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(UNPROFOR 3a) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - MAKEDONIEN - UNPROFOR 1995 (3a) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(ISAF 2) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - AFGHANISTAN / ISAF 2006 (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(UNIFIL 2) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - LIBANON / UNIFIL 1994 (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(SFOR 2) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - BOSNIEN / SFOR 1998 (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(UNMOGIP) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - PAKISTAN / UNMOGIP 2000 Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(UNPROFOR 3b) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - MAKEDONIEN - UNPROFOR 1995 (3b) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(2) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - LIBERIA / UNMIL 2005 (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(ISAF 6) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - AFGHANISTAN / ISAF 2012 (6) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(UNIFIL 1) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - LIBANON / UNIFIL 1992 (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(KFOR 8) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - KFOR 2008 (8) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - SUDAN / UNMIS 2010 (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - TCHAD / MINURCAT 2009 Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(UNPROFOR 4) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - MAKEDONIEN - UNPROFOR 2000-2001 (4) (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(KFOR 9) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - KFOR 2009 (9) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - FORNA JUGOSLAVIEN III / UNIPTF 1999 Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(ECMM) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - ECMM (EUMM) / 1992 (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - SOMALIA / EU NAVFOR ME 01 2009 Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(ISAF 1) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - AFGHANISTAN / ISAF 2005 (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(KFOR 4) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - KFOR 2000/2001 (4) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(KFOR 10) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - KFOR 2011 (10) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(KFOR 6) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - KFOR 2006 (6) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(KFOR 2) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - KFOR 2000 (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(UNIFIL 3) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - LIBANON / UNIFIL 2007 (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - FORNA JUGOSLAVIEN IV Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - ADENVIKEN / EU NAVFOR 2009-2015 Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp(3) BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - LIBERIA (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - KOSOVO I Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - MELLANÖSTERN Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp(SFOR 6) BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - BOSNIEN / SFOR 1993-2000 inoff. (6) (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBMSommsp BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - SOMALIA Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - BOSNIEN III Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - LIBANON II (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp(Pakistan) BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - PAKISTAN / UNMOGIP Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - CYPERN (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp(Uganda) BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - UGANDA / EUTM 2010-2014 (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBM BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - MALI / EUTM 2013-15 Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp(ISAF 7) BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - AFGHANISTAN / ISAF (7) (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - MAKEDONIEN II (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp(KFOR 11) BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - KFOR inoff. (11) (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - SYDSUDAN / UNMISS 2011-2015 Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède SFHMGM Statens Försvarshistoriska museers förtjänstmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1995
Sverige
Suède SvPIntGM Rikspolischefens medalj i guld - I fredens tjänst Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2000
Sverige
Suède FRAGM Försvarets radioanstalts (FRA) förtjänstmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2010
Sverige
Suède FMVGM Försvarets Materielverks (FMV) förtjänstmedalj i guld (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2010
Sverige
Suède FMVBM Försvarets Materielverks (FMV) förtjänstmedalj i brons (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 2010
Sverige
Suède SFHMSM Statens Försvarshistoriska museers förtjänstmedalj i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1995
Sverige
Suède SvPIntSM Rikspolischefens medalj i silver - I fredens tjänst Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2000
Sverige
Suède KVVSM Kriminalvårdens medalj för internationella insatser (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2006
Sverige
Suède FRAintSM Försvarets radioanstalts (FRA) medalj för internationella insatser Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2010
Sverige
Suède FRASM Försvarets radioanstalts (FRA) förtjänstmedalj i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2010
Sverige
Suède FMVSM Försvarets Materielverks (FMV) förtjänstmedalj i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2010
Sverige
Suède SFHMBM Statens Försvarshistoriska museers förtjänstmedalj i brons Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1995
Runt halsen
Sverige
Suède GAAGM Kungl. Gustaf Adolfs Akademien för svensk folkkultur stora guldmedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1932
Sverige
Suède SM/BMhäst Stuteriöverstyrelsens prisbelöningsmedalj för hästafvelns främjande (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1872
Band på bröstet
Sverige
Suède SödregMilAGM Kungl. Södermanlands regementes Militärakademis belöningsmedalj i guld - Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1785
Sverige
Suède RyttOlGFt(2) Ryttarolympiadens 1956 förtjänsttecken (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1956
Sverige
Suède RyttOlGFt(1) Ryttarolympiadens 1956 förtjänsttecken (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1956
Sverige
Suède ÖSGM Kungliga Örlogsmannasällskapets förtjänstmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1999
Sverige
Suède SvPolIntGMfi Rikspolischefens förtjänstmedalj i guld - postum medalj Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2007
Sverige
Suède KustbevGM Kustbevakningens förtjänstmedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2013
Sverige
Suède HVtjgGMmemalj Hemvärnets tjänstgöringsmedalj Guld med emalj (75år) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2019
Sverige
Suède HvtjgGMmemalj Hemvärnets tjänstgöringsmedalj Guld med emalj (30år) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2019
Sverige
Suède HVtjgGMmemalj Hemvärnets tjänstgöringsmedalj Guld med emalj (50år) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2019
Sverige
Suède HVtjgGMmemalj Hemvärnets tjänstgöringsmedalj Guld med emalj (60år) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2019
Sverige
Suède HVtjgGMmemalj Hemvärnets tjänstgöringsmedalj Guld med emailj (40år) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2019
Sverige
Suède HVtjgGMmemalj Hemvärnets tjänstgöringsmedalj Guld med emalj (70år) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2019
Sverige
Suède HVtjgGM Hemvärnets tjänstgöringsmedalj Guld (25år) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2019
Sverige
Suède HVtjgGM Hemvärnets tjänstgöringsmedalj Guld (20år Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2019
Sverige
Suède SödregMilASM Kungl. Södermanlands regementes Militärakademis belöningsmedalj i silver - (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1785
Sverige
Suède KrgADt Kungliga Krigsakademiens Distinktionstecken för pålitligt uppförande (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1794
Sverige
Suède KSSM Kommittén för Salpeterärenders medalj Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1811
Sverige
Suède ÖSSM Kungliga Örlogsmannasällskapets förtjänstmedalj i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1999
Sverige
Suède SvPolIntSMfi Rikspolischefens förtjänstmedalj i silver Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2007
Sverige
Suède LUMSM Lunds universitets 350-årsjubileumsmedalj (4) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2016
Sverige
Suède HVtjgSM Hemvärnets tjänstgöringsmedalj Silver (15år) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2019
Sverige
Suède HVtjgSM Hemvärnets tjänstgöringsmedalj (25) Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 2019
Sverige
Suède FMintBM(UNPROFOR 2) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - MAKEDONIEN - UNPROFOR 1994 (2) (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp(Irak) BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - IRAK (4) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(SFOR 6) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - BOSNIEN / SFOR 1999 (6) (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(KFOR 12) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - KFOR 2004 (12) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(SFOR 4) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - BOSNIEN / SFOR 1999 (4) (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(EUFOR) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - EUFOR 2005 (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède FMintBM(UNPROFOR/IFOR 3C) Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - MAKEDONIEN - UNPROFOR 1995/IFOR 1996 (3c) (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1991
Sverige
Suède ÖSBMkvfb(2) Kungliga Örlogsmannasällskapets förtjänstmedalj i Kvinnoförbundets för Sveriges Sjöförsvar anda (2) (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1999
Sverige
Suède ÖSBMkvfb(1) Kungliga Örlogsmannasällskapets förtjänstmedalj i Kvinnoförbundets för Sveriges Sjöförsvar anda (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Brons 1999
Sverige
Suède FMintBMmsp(Kashmir) BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - KASHMIR / UNMOGIP (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp(DRKongo) BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - D R Kongo (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
Sverige
Suède FMintBMmsp BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - BOSNIEN-HERZEGOVINA (11) Bild(er) finns Skriv kommentar Koppar 1991
 
J. Halvofficiell riddarordenTill toppen  
Runt halsen
Sverige
Suède R-RJohO Rättsriddare av Johanniterorden i Sverige (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1920
Sverige
Suède RJohO Riddare av Johanniterorden i Sverige Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1920
På bröstet, utan band
Sverige
Suède R-RJohO Rättsriddare av Johanniterorden i Sverige - Bouton/ordensknapp Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1920
Sverige
Suède RJohO Riddare av Johanniterorden i Sverige - Bouton/ordensknapp Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1920
 
K. Halvofficiella medaljer Till toppen  
Runt halsen
Sverige
Suède PatrSEmGM Kungl. Patriotiska Sällskapets äldre och större Emmerymedalj i guld med kungaporträtt Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1781
Sverige
Suède PatrSstGM Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för långvarig gagnande verksamhet i guld av 1:a (=11:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSstGM Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för betydande gärning i guld av 1:a (=11:e) stl (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSstGM Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för långvarig trogen tjänst i guld av 1:a (=11:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSstGM Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj i guld för uppskattad arbetsinsats av 1:a (=11:e) stl (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSstGM Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj i guld för långvarig uppskattad arbetsinsats av 1:a (=11:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSstGM Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för Sveriges kulturarv i guld av 1:a (=11:e) stl, Kulturarvsmedaljen Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSstGM Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för förtjänster om trädgårdsodling i guld av 1:a (=11:e) stl, Trädgårdsmedaljen Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSstGM Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för gagnerik gärning inom svenskt näringsliv i guld av 1:a (=11:e) stl, Näringslivsmedaljen Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède ProPstGM Kungl. Sällskapet Pro Patrias större medalj i guld av 11:e stl För medborgerliga förtjänster Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1803
Sverige
Suède ProPstGM Kungl. Sällskapet Pro Patrias större medalj i guld av 11:e stl För trohet och flit (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1803
Sverige
Suède ProPstGM Kungl. Sällskapet Pro Patrias större medalj i guld av 11:e stl För medborgerliga dygder Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1803
Sverige
Suède SAMKGM Riksförbundet Sveriges Amatörmusikkårers förtjänstmedalj i guld av 12:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1948
Sverige
Suède PatrSGM Kungl. Patriotiska Sällskapets fostrargärningsmedalj guld av 1:a (=11:e) stl (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 2019
Sverige
Suède PatrSEmSM Kungl. Patriotiska Sällskapets äldre och större Emmerymedalj i silver med kungaporträtt Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1781
Sverige
Suède ProPstSMä Kungl. Sällskapet Pro Patrias äldre större medalj i silver av 11:e stl För trohet och flit / mm Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1799
Sverige
Suède ProPstSM Kungl. Sällskapet Pro Patrias större medalj i silver av 11:e stl För medborgerliga dygder Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1799
Sverige
Suède PatrSstSM Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för berömlig odlingsflit i silver av 1:a (=11:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1802
Sverige
Suède PatrSstSM Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för utmärkt yrkesskicklighet i silver av 1:a (=11:e) stl, Hantverksmedaljen Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1802
Sverige
Suède PatrSstSM Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj i silver för långvarig uppskattad arbetsinsats av 1:a (=11:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1802
Sverige
Suède PatrSstSM Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj i silver med slät frånsida för ingravering av 1:a (=11:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1802
Sverige
Suède PatrSstSM Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för långvarig gagnande verksamhet i silver av 1:a (11:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1802
Sverige
Suède PatrSstSM Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för förtjänster om trädgårdsodling i silver av 1:a (=11:e) stl, Trädgårdsmedaljen Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1802
Sverige
Suède PatrSstSM Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för långvarig trogen tjänst i silver av 1:a (=11:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1802
Sverige
Suède TOSM Timmermansordens medalj i silver av 11:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1803
Sverige
Suède ProPstSM Kungl. Sällskapet Pro Patrias större medalj i silver av 11:e stl För medborgerliga förtjänster Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1803
Sverige
Suède ProPstSM Kungl. Sällskapet Pro Patrias större medalj i silver av 11:e stl För trohet och flit Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1803
Sverige
Suède SADstSM Svenska Allmänna Djurskyddsföreningens stora medalj i silver av 12:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Silver 1945
Band på bröstet
Sverige
Suède KMKGM(ensk.) Kungl. Motorbåtsklubbens förtjänstmedalj - Enskild medalj Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1923
Sverige
Suède SvSpsfbJrM Svenska Skyttesportförbundets /f d Sportskytteförbundets/ förtjänstmedalj i järn (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1943
Sverige
Suède SvPistsfbJrM Svenska Pistolskytteförbundets kungliga förtjänstmedalj i järn Bild(er) finns Skriv kommentar Järn 1974
Sverige
Suède PatrSGM2(2b) Kungl. Patriotiska Sällskapets äldre medalj i guld (med emblem och slät frånsida för ingravering) för odlingsflit av 2:a (=9:e) stl (2b) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1772
Sverige
Suède ProPGMä Kungl. Sällskapet Pro Patrias äldre medaljer i guld av 8:e stl Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1799
Sverige
Suède PatrSGM2(5) Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för långvarig trogen tjänst med emblem och ornament i guld av 2:a (=9:e) stl (5) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSGM3 Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för långvarig uppskattad arbetsinsats i guld av 3:a (=8:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSGM2 Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj i guld för utmärkt yrkesskicklighet av 2:a (=9:e) stl, Hantverksmedaljen Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSGM2 Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för betydande gärning i guld av 2:a (=9:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSGM2 Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för långvarig trogen tjänst i guld av 2:a (=9:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSstGM Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj i guld för långvarig uppskattad arbetsinsats av 1:a (=11:e) stl DAM Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSGM2 Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för uppskattad arbetsinsats i guld av 2:a (9:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSGM2(3) Kungl. Patriotiska Sällskapets belöningsmedalj i guld med kungaporträtt och emblem av 2:a (=9:e) stl (3) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSGM3 Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj i guld med kungaporträtt och slät frånsida för ingravering av 3:e (=8:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSGM2 Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för långvarig gagnande verksamhet i guld av 2:a (=9:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSGM3 Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för långvarig trogen tjänst i guld av 3:a (=8:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSGM3 Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för långvarig gagnande verksamhet i guld av 3:a (=8:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSGM2 Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för långvarig uppskattad arbetsinsats i guld av 2:a (=9:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSGM2 Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för framstående förtjänster om yrkenas förkovran i guld av 2:a (=9:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSGM2 Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för förtjänster om trädgårdsodling i guld av 2:a (=9:e) stl, Trädgårdsmedaljen Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSGM2(4) Kungl. Patriotiska Sällskapets belöningsmedalj för långvarig trogen tjänst med emblem samt slät frånsida för ingravering i guld av 2:a (=9:e) stl (4) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède PatrSGM2 Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj i guld med kungaporträtt och slät frånsida för ingravering av 2:a (=9:e) stl Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1802
Sverige
Suède ProPGM Kungl. Sällskapet Pro Patrias medalj i guld av 8 1/2:e stl För trohet och flit (9) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1803
Sverige
Suède ProPGM Kungl. Sällskapet Pro Patrias medalj i guld av 8 1/2:e stl För medborgerliga förtjänster Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1803
Sverige
Suède Version(1)GM/SM Allmänna Brandförsäkringsverkets förtjänstmedalj - äldre (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1818
Sverige
Suède SvJägfbGM Svenska Jägareförbundets belöningsmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1856
Sverige
Suède HöganäsGM Höganäs Stenkolsverks medalj i guld - Höganäsmedaljen Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1858
Sverige
Suède KSSSGM Kungl. Svenska Segelsällskapets medalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1904
Sverige
Suède FSRGM Frivilliga skytterörelsens förtjänstmedalj i guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1907
Sverige
Suède SRKGM5 Svenska Röda Korsets förtjänstmedalj i guld av 5:e storleken Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1911
Sverige
Suède SRKGM8 Svenska Röda Korsets förtjänstmedalj i guld av 8:e storleken (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1911
Sverige
Suède SMIGM Sveriges Militära Idrottsförbunds förtjänstmedalj i guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1920
Sverige
Suède CFBGM Centralförbundets för befälsutbildning förtjänstmedalj i guld (2) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1922
Sverige
Suède LandstGM Sveriges Landstormföreningars Centralförbunds förtjänstmedalj i guld (1) Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1922
Sverige
Suède FöutbGM Svenska Försvarsutbildningsförbundets (Försvarsutbildarna) förtjänstmedalj i guld Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1922
Sverige
Suède KMKGM Kungl. Motorbåtsklubbens förtjänstmedalj Bild(er) finns Skriv kommentar Guld 1923