I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

VästDpistskSM: Västgöta-Dals Pistolskyttekrets förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1944 Valör: Silver
Ytterligare information:
Krets = Länssammanslutning av pistolskytteklubbar. 26 st (2007). Olika medaljer, 1 per krets.


 

Uppladdad: 2016-06-21 22:13:44, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-06-21 22:13:57, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-10-29 21:47:09, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-10-29 21:47:26, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: