I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SCFSM: Sveriges Civilförsvarsförbunds kungliga förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1941 Valör: Silver

PDF
civil.pdf

Ytterligare information:
Sedan 1999 heter denna medalj "...kungliga förtjänstmedalj...".

Denna medalj är en fortsättning på Riksluftskyddsförbundets medalj i silver, när Riksluftskyddsförbundet omvandlades till Civilförsvarsförbundet.


 

Uppladdad: 2007-11-21 14:01:35, av: Peder Peterson.
Uppladdad: 2007-11-21 14:02:15, av: Peder Peterson.
Uppladdad: 2011-05-18 09:38:58, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2011-05-18 09:39:13, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2016-09-04 16:34:04, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer

Uppladdad: 2018-06-17 23:08:53, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-06-17 23:09:31, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-06-24 14:36:19, av: Richard Nyström.Åtsida - nyare version

Uppladdad: 2019-06-24 14:37:01, av: Richard Nyström.Frånsida - nyare version

Uppladdad: 2019-06-24 14:37:29, av: Richard Nyström.Etuibild

Kommentarer:
2015-09-29 10:26:03Lars Trägen
Medaljen (ovalen) mäter 30mm x 25mm, dvs medaljen är i 7:e storleken.
2010-01-12 19:14:05Sune Schønnemann
Also know as "Kunglig förtjänstmedalj".

Kunglig förtjänstmedalj delas ut
- i silver i regel för minst 5 års förtjänstfull verksamhet på riks- eller distriktsnivå samt
för exceptionella insatser på föreningsnivå,
- i guld i regel för minst 10 års synnerligen förtjänstfull verksamhet på riks- eller
distriktsnivå samt för exceptionella insatser på föreningsnivå.