I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

STÖSFM: Stockholms örlogsstation - förtjänstmedalj   Sverige

Instiftad år: ? Valör: Brons
Ytterligare information:
Avslag i brons. Diameter 33 mm.

Åtsida: kollage med örlogsmotiv däribland från Skeppsholmen - se bild, med omskrift "STOCKHOLMS - ÖRLOGSSTATION".

Frånsida: Ring bestående av knopar med texten "TILL BELÖNING ÅT". Plats för namngravyr.

Historik:

Stockholms örlogsstation med tillhörande örlogsvarv omfattade Skeppsholmen och Kastellholmen samt Galärvarvet på Djurgården.

En örlogsstation flyttades på 1550-talet från slottet Tre Kronor till Blasieholmen. På 1640-talet började ett nytt varv att anläggas på Skeppsholmen.

Det första förslaget om förflyttning av Stockholms örlogsstation togs upp till behandling 1863. Den sista utredningen i ärendet avslutades 1951 och innebar att Stockholms örlogsstation skulle flyttas till Berga örlogsskolor vid Hårsfjärden (dit utbildningsverksamheten varit utlokaliserad sedan 1944) och örlogsvarvet till Muskö. En proposition om detta avgavs till 1953 års riksdag. Den 1 juli 1969 invigdes den nya Muskö örlogsbas officiellt. (Källa: Wikipedia).


 

Uppladdad: 2014-05-30 23:07:30, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-05-30 23:07:50, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-06-03 22:34:21, av: Richard Nyström.Amiralitetshuset på Skeppsholmen avbildat på medaljen

Uppladdad: 2014-10-10 20:55:11, av: Richard Nyström.Åtsida - idrottsjetong i silver, diameter 35 mm

Uppladdad: 2014-10-10 20:55:30, av: Richard Nyström.Frånsida - idrottsjetong i silver, diameter 35 mm

Uppladdad: 2017-11-06 19:10:38, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-12-31 22:46:32, av: Richard Nyström.Bronsjetong ca 45 mm i diameter - Sporrong & Co.

Kommentarer: