I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

HvBM: Hemvärnets bronsmedalj med tre stjärnor (tredje tilldelningen)   Sverige

Instiftad år: 2006 Valör: Brons
Ytterligare information:
Medaljen instiftades under 2006 på initiativ av rikshemvämsrådet. Motivet för att instifta ytterligare en utmärkelse utöver de befintliga hemvärnets silvermedalj och hemvärnets Kungliga förtjänstmedalj är att det behövs en medalj som även kan komma soldaten till del och som det går snabbt att besluta om och dela ut. En erkännansvärd gärning eller värdefull insats skall på ett skyndsamt sätt kunna belönas med denna utmärkelse.

(Beslut av rikshemvämschefen 2007-01-16, Hkv 16 991:62356)

Medaljen kan tilldelas en och samma person tre gånger, vilket markeras med metallstjärnor på medaljband och släpspänne.


 

Uppladdad: 2011-04-30 23:23:11, av: Richard Nyström.
Kommentarer:
2019-02-20 06:26:46Mikael Sundbom
Jag anser att man enbart bär en medalj. Dock så står det inget om stjärnor mm på miniatyren varken i HvH18 eller i UniBest. Skulle kunna tänka mig en siffra (2&3) i likhet med FMintBM.
2019-02-19 10:50:32Johan Valström
Hur bärs dessa medaljer i miniatyr om man har flera tilldelningar, endast en miniatyr eller två respektive tre miniatyrer, eftersom miniatyrerna inte har stjärnor?
2018-02-28 13:36:29Mikael Sundbom
Borde inte förkortningen vara HvBMm3stjärn