I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

KAKFMG: Kungliga Automobil Klubbens förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1919 Valör: Guld
Ytterligare information:
KAK har en krönt förtjänstmedalj som är halvofficiell. Det här är en annan förtjänstmedalj som listas under L.

Medaljens diameter nedan är 18 mm.

----

Kungl. Automobilklubbens förtjänstmedalj. Guld. 18 mm. Präglad 1919. Utdelad till den svensk-norske industrimannen E.C. Gjestvang


 

Uppladdad: 2013-02-17 19:57:46, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2013-02-17 19:58:14, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2013-02-17 19:58:53, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer - v g 3dje medaljen fr vänster

Uppladdad: 2019-06-14 23:06:20, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-06-14 23:06:44, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: