I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

KronbfbSM: Kronobergs Befälsutbildningsförbunds förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1924 Valör: Silver
Ytterligare information:
33 mm i diameter. Före 1943 KronblfbSM: Kronobergs inskrivningsområdes Landstormsförbunds förtjänstmedalj i silver.


 

Uppladdad: 2014-04-16 11:05:09, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-04-16 11:05:27, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-11-05 18:31:17, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-11-05 18:31:48, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-11-05 18:32:16, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-11-05 18:32:35, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-11-05 18:32:54, av: Richard Nyström.Etuibild

Kommentarer: