I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SKAOGM: Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisations förtjänstmedalj   Sverige

Instiftad år: 1965 Valör: Guld
Ytterligare information:
Medalj i 8:e storleken (31 mm) instiftad 1965 av Svenska Kyrkans Församlings- och Pastoratsförbund. Namnet senare ändrat till Svenska Kyrkans Församlingsförbund, därefter till Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation.

Ges "För gagnande gärning". För den som varit anställd i minst 25 år på kyrklig tjänst och till den som innehaft kyrkligt förtroendeuppdrag av särskild betydenhet under minst 25 år kan utdelas Svenska kyrkans Församlingsförbunds förtjänstmedalj. Medaljen kan även utdelas till annan förtroendevald eller anställd då det finns särskilda skäl till det. Ansökan om medalj skall beslutas av kyrkoråd, eller annat motsvarande organ på annan nivå inom Svenska kyrkan, och ställas till Arbetsgivarorganisationen.

Gravör: Leo Holmgren

Produktion: Svenska Medalj AB i Eskilstuna (förut av Myntverket i Stockholm och Eskilstuna).

(RN)


 

Uppladdad: 2012-10-15 11:35:18, av: Richard Nyström.Åtsida - nuvarande medalj

Uppladdad: 2012-10-15 11:35:41, av: Richard Nyström.Frånsida - nuvarande medalj

Uppladdad: 2012-10-15 11:36:12, av: Richard Nyström.Åtsida - äldre medalj

Uppladdad: 2012-10-15 11:36:34, av: Richard Nyström.Frånsida - äldre medalj

Uppladdad: 2012-10-15 11:36:58, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2012-10-15 11:37:24, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2013-02-12 01:12:08, av: Jonas Arnell.Miniatyr - avers och revers

Uppladdad: 2013-02-18 02:06:36, av: Jonas Arnell.Åtsida - äldre medalj, variant

Uppladdad: 2019-09-11 16:48:59, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Uppladdad: 2019-09-11 16:49:56, av: Richard Nyström.Miniatyr - frånsida

Kommentarer: