I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

GbgGFt: Göteborgs stads förtjänsttecken i guld   Sverige

Instiftad år: 1948 Valör: Guld
Ytterligare information:
Göteborgs stads förtjänsttecken delas ut till personer som gjort betydande insatser för staden.
Tillverkare: Sporrong & Co, Stockholm, och samma bolag sedan dess.
Förtjänsttecknet har delats ut sedan 1948. Ceremonin hålls på Börsen på stadens födelsedag årligen den 4 juni.

Diameter 35mm.


 

Uppladdad: 2008-04-07 17:12:15, av: PeO Sandberg.
Uppladdad: 2008-04-07 17:12:22, av: PeO Sandberg.
Uppladdad: 2012-06-15 00:51:43, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-06-15 00:52:06, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-07-25 21:23:18, av: Richard Nyström.Miniatyr

Uppladdad: 2013-02-20 13:11:04, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-02-20 13:11:23, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-03-20 00:37:58, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-03-20 00:38:23, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2016-05-26 13:21:44, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2018-04-22 19:58:11, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-04-22 19:58:31, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-04-22 19:58:57, av: Richard Nyström.Etuibild A

Uppladdad: 2018-04-22 19:59:28, av: Richard Nyström.Etuibild B

Uppladdad: 2018-09-03 21:30:36, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2019-07-17 23:19:03, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2019-08-03 21:22:06, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-08-03 21:22:25, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-08-03 21:22:42, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: