I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

GotlkaregMSM: Gotlands kustartilleriregementes (KA 3) minnesmedalj   Sverige

Instiftad år: 2000 Valör: Silver
Ytterligare information:
Instiftad 2000.
Medaljen är av 8:e storleken.
Medaljbandet rött med två glest satta gula ränder på mitten.
Fastställd förkortning: GotlkaregMSM
Inskrift på åtsida: GOTLANDS KUSTARTILLERIREGEMENTE KA3 1938-2000. frånsida: MINNESMEDALJ SPORR

Information och bilden är hämtad från:
http://www.tjelvar.se
Gå gärna dit för mer information


 

Uppladdad: 2010-03-01 00:58:02, av: PeO Sandberg.
Uppladdad: 2010-03-05 09:12:11, av: PeO Sandberg.
Uppladdad: 2019-09-16 22:20:24, av: Richard Nyström.Åtsida

Kommentarer: