I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SvBmHmSM: Svensk Bergsmans Hedersmärke i silver (bärs i dubbellänk i vänster knapphål)   Sverige

Instiftad år: 1757 Valör: Silver

PDF
snille lista 1767-2004.pdf

Ytterligare information:
Ø34 mm. Kunglig Bergskollegium instiftade sin egen medalj ”Swensk Bergsmans Hedersmärke
för Snille och Flit”. Utgångspunkten var ett Kungl. Maj:ts brev till Kunglig Bergskollegium den 19 november 1757. Medaljen disponeras numenar av Sveriges geologiska undersökning (SGU).

Medaljen delas fortfarande ut (2012):

"Nu återupptas en gammal tradition att belöna de främsta insatserna inom Sveriges gruvnäring. I höst delar SGU ut den över 250 år gamla gruvmedaljen Svensk Bergsmans Hedersmärke för Snille och Flit till särskilt berömliga insatser."


Information (2013):

Om medaljen: Den korrekta benämningen på SGUs medalj är ”Svensk Bergsmans Hedersmärke för Snille och Flit”. Medaljen nämndes för första gången den 19 november 1757, och är därmed det första svenska hedersmärket som delades ut av ett statligt ämbetsverk. Medaljen var avsedd att hedra det skickliga och idoga kroppsarbetet, parat med intelligens och initiativförmåga (”snille och flit”). I det dåtida språkbruket innebar ordet ”snille” ungefär att man hade förmågan att utföra något självständigt, något nytt och originellt. Hedersmärket var då, och är även idag, ett sätt att belysa och belöna enskilda personers goda insatser för en näring i stark utveckling. Det kan handla om innovationer, entreprenörskap eller utvecklingsarbete i vid bemärkelse. De ursprungliga kriterierna blir, översatta till dagens språkbruk;

Svensk Bergsmans Hedersmärke för Snille och Flit ska belöna
en enskild person, eller grupp, för berömligt nytänkande inom teknik, säkerhet,
miljö, likabehandling, arbetsmiljö eller samverkan i gruvnäringen.


 

Uppladdad: 2011-06-04 23:53:25, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-06-04 23:53:49, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-06-04 23:54:13, av: Richard Nyström.Översikt

Uppladdad: 2012-07-10 21:01:47, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-02-11 21:53:36, av: Richard Nyström.Senast utdelad 2012 till LKAB:s tekniske chef Per-Erik Lindvall

Uppladdad: 2013-12-11 10:37:48, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-12-11 10:38:08, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-02-10 22:01:46, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2017-02-10 23:03:35, av: Richard Nyström.Se kommentar här bredvid.

Uppladdad: 2017-02-10 23:15:45, av: Richard Nyström.Dalpilen 1894-12-14 s. 1.

Uppladdad: 2017-02-10 23:16:28, av: Richard Nyström.Dalpilen 1894-12-14 s. 3.

Uppladdad: 2017-02-11 20:59:02, av: Richard Nyström.Svensk Numismatisk Tidskrift, nov - 7-2012

Uppladdad: 2017-02-11 21:02:58, av: Richard Nyström.Okänd dagstidning

Uppladdad: 2017-09-30 20:24:45, av: Richard Nyström.Avslag i tenn

Uppladdad: 2019-07-09 19:57:00, av: Richard Nyström.Porträtt

Kommentarer:
2017-02-10 23:03:12Richard Nyström
LÖFSTRÖM, KARL:
Swensk bergsmans hedersmärke - En medaljhistorisk orientering.
Ivar Hæggströms boktryckeri, Stockholm 1942. Häftad. 24 sidor. Endast lätt nött.
¶ Med dedikation till "Herr överstekammarherre m.m. / högvälborne / Greve Adam Lewenhaupt / i djupaste vördnad / från författaren".
Bild av omslag här nedan.
2014-01-05 03:50:46Richard Nyström
Nutida namn SGU:s medalj för snille och flit (2013).