Fritextsök medalj:

 

GävlelfbSM: Gävleborgs inskrivningsområdes Landstormsförbund förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1924 Valör: Silver
Ytterligare information:
Före 1943. Senare Gävleborgs befälsutbildningsförbunds förtjänstmedalj i silver (GävlebfbSM). Nu (GävlebfbSM) Försvarsutbildarna Gävleborg förtjänstmedalj i silver


 

Uppladdad: 2013-07-06 02:08:36, av: Richard Nyström.Åtsida - preussisk montering

Uppladdad: 2013-07-06 19:20:03, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-07-06 19:20:16, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-01-26 22:56:10, av: Richard Nyström.Ordinärt band

Uppladdad: 2015-03-28 18:48:08, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2015-03-28 18:48:34, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Kommentarer: