I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SvJägfbBM: Svenska Jägareförbundets belöningsmedalj i brons   Sverige

Instiftad år: 1856 Valör: Brons
Ytterligare information:
Svenska Jägareförbundet instiftades av Oskar I år 1857. Medaljen bär dennes porträtt på åtsidan.

I början utdelades Jägarförbundets medalj i guld, silver och brons "för att förvaras" dvs var ej bärbara. Först senare fick de band, krona och bäranordning.

Ref: Hyckert, Nr 7.


 

Uppladdad: 2011-11-01 03:30:30, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-11-01 03:30:51, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-11-06 15:59:01, av: Richard Nyström.Åtsida - jetong

Uppladdad: 2018-11-06 15:59:21, av: Richard Nyström.Frånsida - jetong

Uppladdad: 2019-06-16 00:06:12, av: Richard Nyström.Jetong

Uppladdad: 2019-06-23 20:44:23, av: Richard Nyström.Karl XV

Uppladdad: 2019-07-11 20:11:14, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-07-11 20:11:59, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: