Fritextsök medalj:

 

TMBFSM: Tullens Militära Befälsförenings förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1960 Valör: Silver
Ytterligare information:
Medaljen är av 8:e storleken.
Band: kluvet i blått och gult.


 

Uppladdad: 2018-02-07 21:14:34, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-07-25 17:37:25, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-07-25 17:49:14, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-02-07 21:15:59, av: Richard Nyström.Åtsida

Kommentarer: