I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SSFGM: Svenska Simförbundets förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1941 Valör: Guld
Ytterligare information:
Instiftad 1941 eller tidigare, osäkert när.

Band: kluvet i blått och gult, tidigare gult med en smal blå rand på vardera sidan.

Förtjänstmedalj i guld kan tilldelas person, som i regel innehar ovannämnda utmärkelser och som gjort sig synnerligen väl förtjänt om svensk simidrott inom och utom Sverige eller eljest på ett framstående och förtjänstfullt sätt lagt sig vinn om förbundets bästa. I regel skall verksamheten inte ha varit lokalbetonad utan gagnat hela landets simidrott. (Källa:www.ssf.se)


 

Uppladdad: 2017-05-28 20:09:09, av: Richard Nyström.Åtsida - 18 K, 14,7 g

Uppladdad: 2014-06-24 15:12:54, av: Jonas Arnell.Medalj med äldre band åtsida

Uppladdad: 2014-06-24 15:11:30, av: Jonas Arnell.Medalj med äldre band frånsida

Uppladdad: 2015-10-29 21:31:32, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-08-08 22:20:17, av: Richard Nyström.Nål

Uppladdad: 2018-08-08 22:20:43, av: Richard Nyström.Nål

Uppladdad: 2018-08-08 22:21:56, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-08-08 22:22:23, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-10-24 22:46:47, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2015-10-24 22:47:18, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2013-02-12 00:49:03, av: Jonas Arnell.
Kommentarer: