I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

UppGM: Uppsala /stads/ kommuns medalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1947 Valör: Guld
Ytterligare information:
Sedan 1947 utdelas årligen Uppsala stads (numera kommuns) förtjänstmedalj till anställda och kommunala förtroendemän hos kommunen samt till vissa andra personer, som "genom utomordentliga insatser hedrat staden eller eljest av särskilda skäl anses hava gjort sid förtjänta av denna utmärkelse". Sedan kommunreformen 1971 heter utmärkelsen "Uppsala kommuns förtjänstmedalj". Medaljen delades ut efter beslut av "medaljdelegationen", som bestod av stadsfullmäktiges ordförande och vice ordförande samt drätselkammarens ordförande och vice ordförande. Medaljdelegationen skulle sammanträda minst en gång per år och då pröva inkomna förslag. Den skulle också bestämma tidpunkten för medaljutdelning samt "föranstalta att den sker under värdiga och högtidliga former". I stället för medalj kunde vederbörande förtjänstfull person erhålla en minnesgåva i form av att armbandsur. Namnen på dem, som tilldelats medalj eller minnesgåva infördes i en särskild liggare benämnd Uppsala Stads Medaljlängd.

Beskrivning
Medalj i 18 karats guld med band och ask. Medaljens framsida visar ett krönt lejon, Uppsala stads vapen, samt texten "Uppsala stad". Den runda medaljen har upptill en krona i form av en murkrona. Baksidan visar en lagerkrans samt texten "för gagnelig gärning". Band i gult och blått vattrat siden.

Påförd text (2 åtsidesvarianter)
Inskrift frånsida - för gagnelig gärning.

Inskrift åtsida: a) UPPSALA STAD; eller, b) UPPSALA KOMMUN, Påskrift - Westins Ateljé, Stockholm

Det finns ytterligare en variant av medaljen (vg se bild) med blått-rött band.


Mått
Diameter: 3.5 cm, Tjocklek: 0.2 cm

Material
Metall: guld, Textil: silke

Underlag för text och foto för publicering från Upplandsmuseet. Vilket vi tackar för!


 

Uppladdad: 2011-09-04 12:59:21, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-09-04 13:00:50, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-06-13 23:24:49, av: Richard Nyström.Åtsida "Uppsala Stad"

Uppladdad: 2012-06-13 23:25:29, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-06-13 23:30:39, av: Richard Nyström.Variant med blått-rött band

Uppladdad: 2013-01-01 18:30:14, av: Jonas Arnell.
Uppladdad: 2015-09-17 21:38:18, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer - åtsidor

Uppladdad: 2015-09-17 21:38:59, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer - frånsidor

Uppladdad: 2016-10-04 21:02:56, av: Richard Nyström.Åtsida - första årgången 1947

Uppladdad: 2016-10-04 21:03:17, av: Richard Nyström.Frånsida - första årgången 1947

Uppladdad: 2016-10-16 00:01:19, av: Richard Nyström.Åtsida - dam

Uppladdad: 2018-06-26 22:00:18, av: Richard Nyström.Etuibild

Kommentarer: