I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

MFBMSM: Malmö Frivilliga Brandkårs jubileumsmedalj (1939-2014)   Sverige

Instiftad år: 2014 Valör: Silver
Ytterligare information:
Medalj för 75-års jubileet 2014. Åtsidesmotiv: brandmannahjälm.

Malmö Frivilliga Brandkår MFB
Kåren bildades den 20 september 1939 på initiativ av brandchef Arvid Hæggström. Under krigsåren utgjorde den frivilliga brandkåren en viktig del av stadens luft- skydd, eller civilförsvaret som det döptes till efter kriget.

Den frivilliga brandkåren var dock ingen ny företeelse i Malmö. Onsdagen den 9 mars 1831 fanns ett upprop i tidningen Malmö Allehanda om att bilda en frivillig berg- ningskorps i Malmö. Redan då insåg man behovet av extra förstärkning vid större händelser och det frivilliga bergningskorpset delades in i tre kompanier; Räddningskompaniet, Transportkompaniet och Förvaringskompaniet.

Den frivilliga brandkåren kom vart efter att anlitas för eftersläckning och restvärdesräddning och senare också depåtjänst. Organisatoriskt skapades ett Brandvärn, senare Räddningsvärn inom Malmö Brandkår vilket rekryterar manskap och befäl från den frivilliga brandkåren.


 

Uppladdad: 2017-04-06 22:35:18, av: Richard Nyström.Åtsida - foto: Medaljmontering

Uppladdad: 2017-02-24 19:51:01, av: Richard Nyström.Åtsida

Kommentarer: