I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SMiq18DBCem: Medaljen Illis quorum meruere labores i silver av 18:e storleken i Dykeri- och Bergnings-Companiets band - Enskild medalj   Sverige

Instiftad år: 1785 Valör: Silver
Ytterligare information:
UNDER UTREDNING

Större i silver i grönt band med svarta kanter:

1829
Per Jonsson, Dykeriuppsyningsman vid Strandtorp på Öland.

I sin bok K. Löfström, Kungl. Medaljen Illis quorum meruere labores. Nordisk Rotogravyr 1933 sid. 61, kan författaren eventuellt ha sammanblandat medaljer utan att notera att dykeriet hade en egen medalj - vg se separat listning - Hildebrand II s. 299 nr 41 - Dykeri- och Bergnings-Companiets medalj i 10:e storleken.

Det som talar för att författaren har rätt är att den "större medaljen" alltid var i 18:e storleken, och den närmaste mindre Illis Quorum vid denna tid var 12:e storleken. Dykeri- och Bergnings-Companiets medalj i 10:e storleken är väsentligen mindre i jämförelse och bars på bröstet. 18:e storleken bars aldrig på bröstet utan runt halsen*.

Ytterligare utredning erfordras för att slutligen klargöra vad som är rätt.

"Ett Dykeri och ett Bergnings kompani erhöll d. 22 Dec. 1802 uteslutande privilegium på 25 år att besörja bergning af skepp och gods. Upprepade klagomål öfver kompaniets förfarande gåfvo anledning till förslag om ny reglering. Medan dessa förslag pröfvades fick kompaniet d. 12 Dec. 1827 förlängning på oktrojen tills vidare. Enligt kongl. bref af d. 10 Juni 1831 upphörde kompaniets befattning med bergningsanstalter d. 30 i samma månad."

*I ett unikt fall har 18:e storleken burit kring axlarna i kedja.
 

Uppladdad: 2014-03-11 02:15:33, av: Richard Nyström.Åtsida - omonterat arkivexemplar

Uppladdad: 2014-03-11 02:16:11, av: Richard Nyström.Frånsida - omonterat arkivexemplar

Uppladdad: 2018-11-22 14:13:52, av: Richard Nyström.Avslag i brons

Kommentarer: