I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

...spsfbGM: Sportskytteförbunds (distriktsorganisation) förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1927 Valör: Guld
Ytterligare information:
19 st förbund (1996).
Vid förkortning bör respektive förbund anges i enlighet med tidigare bruk i rullan.

Enligt Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) kallas nu medaljerna i denna kategori - 2014 - för specialdistriktsförbundens förtjänstmedalj. Dessa medaljer är försedda med murkrona att bäras på bröstet i band med färg som SDF-styrelse själv bestämmer.


 

Uppladdad: 2014-05-06 00:19:30, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-05-06 00:19:52, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-11-01 21:43:47, av: Richard Nyström.Åtsida - Stockholms Sportskytteförbund

Uppladdad: 2014-11-01 21:44:16, av: Richard Nyström.Frånsida - Stockholms Sportskytteförbund

Uppladdad: 2017-02-15 22:36:00, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-02-15 22:36:15, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-03-18 14:40:46, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-05-13 19:54:28, av: Richard Nyström.Åtsida - Göteborg

Uppladdad: 2017-05-13 19:54:58, av: Richard Nyström.Frånsida - Göteborg

Uppladdad: 2017-12-09 19:20:35, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-12-09 19:20:58, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-04-05 18:17:49, av: Richard Nyström.Åtsida och frånsida - DIF, Stockholm

Uppladdad: 2018-07-27 10:46:46, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-08-09 22:42:16, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-08-09 22:42:41, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-08-07 02:31:51, av: Richard Nyström.Åtsida - jmf ...spsfbSM

Kommentarer: