I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SAFFSM: Sveriges Allmänna Fjäderfäavelsförenings belöningsmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1923 Valör: Silver
Ytterligare information:
Sveriges Allmänna Fjäderfäafvels Förening grundades 1898. Prinsessan Ingeborg var föreningens beskyddarinna. !00-årsjubileet firades år 1998.

Medaljen är 36mm i diameter. Konstnär: Tore Strindberg.

Äggproducenterna gick år 1898 för första gången samman i en förening. Den hette Sveriges Fjäderfäodlare-Förening. 1901 döpte man om föreningen till Sveriges Fjäderfäavelsförening (SFF) och 1902 till Sveriges Allmänna Fjäderfäavelsförening (SAFF). 1931 var det dags för nästa namnbyte då man återgick till Sveriges Fjäderfäavelsförening. Sedan 1967 heter man Föreningen Svensk Fjäderfäskötsel (SFS) och sedan 1990-talet också Svenska Ägg. Källa: www.fjaderfa.se


 

Uppladdad: 2017-03-15 19:32:20, av: Richard Nyström.



Åtsida

Uppladdad: 2017-03-15 19:32:35, av: Richard Nyström.



Frånsida

Uppladdad: 2017-06-02 20:43:39, av: Richard Nyström.



Åtsida - jetong 34 mm.

Uppladdad: 2017-06-02 20:44:00, av: Richard Nyström.



Frånsida - jetong 34 mm.

Kommentarer: