I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

VärmlbfbGM: Värmlands Befälsutbildningsförbunds förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1924 Valör: Guld
Ytterligare information:
Före 1943 Värmlands landstormsförbunds förtjänstmedalj i guld (VärmllfbGM). Idag Försvarsutbildarna Värmland förtjänstmedalj i guld.


 

Uppladdad: 2014-04-20 23:09:56, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-04-20 23:10:13, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-04-20 23:12:22, av: Richard Nyström.Åtsida - äldre upphängning

Uppladdad: 2018-07-25 19:32:34, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-07-25 19:33:45, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-07-14 16:45:05, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer

Kommentarer: