Fritextsök medalj:

 

SM/BMhäst: Stuteriöverstyrelsens prisbelöningsmedalj för hästafvelns främjande   Sverige

Instiftad år: 1872 Valör: Silver
Ytterligare information:
Ref: Hildebrand II s 525 nr 32; Hyckert s. 150 nr 115a-b-c-d. Olsén 225.

"I ändamål att bereda uppmuntran till hästafvelns förbättrande hade Kongl. Maj:t d. 1 Nov. 1872 förordnat att en särskild belöningsmedalj skulle präglas, att af Stuteri Öfverstyrelsen vid årliga besigtningsmöten utdelas i silfver eller brons till egare af uppvista unghästar, som ansetts förtjenta att prisbelönas.".

Allmänt:
Statlig medalj, utdelad in på 1960-talet. Ursprungligen har denna prisbelöningsmedalj varit bärbar med ögla upptill, sannolikt om halsen eftersom medaljen mäter 44 mm i diameter. Senare upplagor var 42-43 mm. Exemplar har även burits som brosch. De har även perforerats för att bäras. Medaljen har med tiden kommit att utdelas som jetong, utan bäranordning. Det är svårt att precisera i tiden när övergången skedde. Silverkvantiteten motsvarade sex kronors vikt. Denna medalj är ganska vanlig på auktionssajter samt på loppmarknader ute i landet, men det förekommer mer eller mindre sällsynta varianter. Medaljen är i silver. Färre antal i brons förekommer. Medaljer i zink gjordes under 1:a Världskriget pga ädelmetallbrist. Medaljen har som förlaga även kommit att inspirera informella kopior utan kungligt porträtt. samt även regionala varianter utgivna t ex av länsföreningar och lokala hästavelssammanslutningar.

Beskrivning
Oskar II: flera porträttvarianter (5) förekommer; olika frånsidor (3). Sällsynt i brons.
Gustav V: vanligt förekommande i silver; ovanligare i brons. Ännu sällsyntare i zink.
Gustav VI Adolf: sällsynt (v g se bild).

Historia
För att säkerställa den svenska krigsmaktens behov av hästar grundades under 1600-talet statsstuterier i Erikssund, Strömsholm, Flyinge och Ottenby. Stuteriet i Flyinge drivs idag som en stiftelse.
En Stuteriöverstyrelse, som bestod av en ensam beslutande chef, inrättades 1818. Denna befattning var oavlönad till 1909 då en avlönad chefsbefattning inrättades. 1921 ändrades styrelsens organisation till att utgöras av en överdirektör, en byrådirektör samt två fullmäktige vid behandling av vissa frågor. Stuteriöverstyrelsen var underordnad jordbruksdepartementet, hade till uppdrag att följa hästavelns utveckling och leda landets hästväsen, så att försvarets, näringslivets och enskildas behov av hästar blev tillgodosett. Under stuteriöverstyrelsen hörde statens hingstdepåer och ledningen av hästpremieringen. Vid sidan av denna myndighet fanns det en särskild remonteringsstyrelse med ansvar för det militära remonteringsväsendet.[1] Stuteriöverstyrelsen lades ner 1934; dess verksamhet övertogs då av en stuteribyrå knuten till lantbruksstyrelsen (Wikipedia). Tillägg: Riket var indelat i sex stuteridistrikt.

Uppgifterna sammanställda av Richard Nyström


 

Uppladdad: 2012-07-06 19:04:25, av: Richard Nyström.Åtsida - äldsta varianten, Nr 32 Hildebrand

Uppladdad: 2012-07-06 19:04:57, av: Richard Nyström.Frånsida - äldsta varianten, Nr 32 Hildebrand

Uppladdad: 2012-07-06 19:17:52, av: Richard Nyström.Åtsida - Nr 115B Hyckert

Uppladdad: 2012-07-06 19:18:19, av: Richard Nyström.Frånsida - Nr 115B Hyckert

Uppladdad: 2012-07-06 19:19:15, av: Richard Nyström.Åtsida - Nr 115c Hyckert, perforerad

Uppladdad: 2012-07-06 19:19:41, av: Richard Nyström.Åtsida - Nr 115C Hyckert

Uppladdad: 2012-07-06 19:21:33, av: Richard Nyström.Åtsida - senare variant

Uppladdad: 2012-07-06 19:22:11, av: Richard Nyström.Frånsida - senare variant

Uppladdad: 2012-07-06 19:25:44, av: Richard Nyström.Åtsida - åldrat porträtt

Uppladdad: 2012-07-06 19:26:06, av: Richard Nyström.Frånsida - åldrat porträtt

Uppladdad: 2012-07-06 19:27:08, av: Richard Nyström.Åtsida - åldrat porträtt, monterad som brosch. Frånsida utan text

Uppladdad: 2012-07-06 19:27:41, av: Richard Nyström.Åtsida - åldrat porträtt, monterad som brosch. Frånsida utan text

Uppladdad: 2012-07-06 19:39:40, av: Richard Nyström.Åtsida - Gustav V, silver

Uppladdad: 2012-07-06 19:40:08, av: Richard Nyström.Frånsida - Gustav V, silver

Uppladdad: 2012-07-06 19:49:55, av: Richard Nyström.Åtsida - Gustav V, silver, perforerad

Uppladdad: 2012-07-06 19:50:23, av: Richard Nyström.Frånsida - Gustav V, silver, perforerad

Uppladdad: 2012-07-06 19:51:27, av: Richard Nyström.Åtsida - Gustav V, brons

Uppladdad: 2012-07-06 19:51:51, av: Richard Nyström.Frånsida - Gustav V, brons

Uppladdad: 2012-07-07 11:59:21, av: Richard Nyström.Åtsida - signatur i halsavskärningen

Uppladdad: 2012-07-07 11:59:45, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-07-07 12:02:33, av: Richard Nyström.Åtsida - ZINK

Uppladdad: 2012-07-07 12:02:57, av: Richard Nyström.Frånsida - ZINK

Uppladdad: 2012-07-07 12:07:05, av: Richard Nyström.Åtsida - Gustav VI Adolf, silver

Uppladdad: 2012-07-07 12:07:28, av: Richard Nyström.Frånsida - Gustav VI Adolf, silver

Uppladdad: 2012-07-07 12:07:49, av: Richard Nyström.Silverstämplar

Uppladdad: 2014-01-11 05:27:27, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-01-11 05:27:51, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-01-11 05:31:06, av: Richard Nyström.Nutida åtsida 2 - modern variant

Uppladdad: 2014-01-11 05:32:49, av: Richard Nyström.Nutida frånsida 2 - med modern frånsida

Uppladdad: 2013-11-14 22:33:05, av: Richard Nyström.Nutida åtsida - modern variant

Uppladdad: 2013-11-14 22:34:40, av: Richard Nyström.Nutida frånsida - med traditionell frånsida

Uppladdad: 2015-08-09 23:51:24, av: Richard Nyström.Åtsida - etuibild

Uppladdad: 2015-08-09 23:51:46, av: Richard Nyström.Frånsida - etuibild

Uppladdad: 2017-09-02 22:33:53, av: Richard Nyström.Samling - åtsidor

Uppladdad: 2017-09-02 22:34:32, av: Richard Nyström.Samling - frånsidor

Uppladdad: 2014-01-28 20:18:15, av: Richard Nyström.Åtsida - hästutställningsmedalj

Uppladdad: 2014-01-28 20:18:37, av: Richard Nyström.Frånsida - hästutställningsmedalj

Kommentarer:
2014-01-12 15:33:47Jonas Arnell
En fundering: zink användes i stället för silver, pga ädelmetallsbrist. Avsikten var inte att ha en zinkmedalj utan det var en ersättningsmetall: valören bör därför endast bara vara SM och BM?