I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

STFGDGM: Sveriges Tandläkarförbunds Gotthard Dahlén-medalj i guld   Sverige

Instiftad år: ? Valör: Guld
Ytterligare information:
Gotthard Dahlén-medaljen - att utdelas till medlem i STF som erkänsla för utomordentliga förtjänster i avseende på den fackliga verksamheten. Gotthard Dahlén-medaljen utdelas i samband med STFs förbundsmöte. Motiverat förslag kan inges till STF senast tre månader före respektive utdelningstillfälle. Högst en Gotthard Dahlén-medalj får utdelas vid varje utdelningstillfälle.


 

Uppladdad: 2013-03-22 23:37:55, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-03-22 23:38:31, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: