I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

GbglbfSM: Göteborgs Landstorms befälsförening förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1924 Valör: Guld
Ytterligare information:
Jmf GbglbfGM: Göteborgs Landstormsförbund förtjänstmedalj i guld.


 

Uppladdad: 2014-08-13 20:10:19, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-08-13 20:10:38, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-11-13 21:44:41, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-11-13 21:45:07, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Kommentarer: