I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Mindre Svensksundsmedaljen I i guld (komplett) - för segern vid sjöslaget vid Fredrikshamn   Sverige

Instiftad år: 1790 Valör: Guld
Ytterligare information:
Denna medalj utdelades till officerare som deltog vid det segerrika sjöslaget vid Fredrikshamn. V g se Svensksundsmedaljen (2).
Gustav III beslöt att det skulle bli tre medaljer
i två storlekar, alla med samma åtsida men med olika inskrifter på frånsidorna.

Åtsida: "Segergudinnan, med fladdrande draperi och en lagerkrans i hvardera handen står i förstäfven på ett eröfradt Ryskt fartyg (en s. k. caique), som bär Svenska flaggan och under fulla segel går fram öfver hafvet. På fartyget ligger den strukna Ryska krigsflaggan."

För dem som endast utmärkt sig vid Fredrikshamn blev lydelsen:
40 / FIENTELIGE / FARTYG /
ERÖFRADE / DEN 15 MAII / 1790, allt inom en lagerkrans.

Medaljen fanns i två storlekar 11:e och 7:e. Monterades i kedja om axlarna eller om halsen enligt vad som framgår av gamla militära porträtt. Den mindre medaljen bars på bröstet i länkar eller fästes med krok eller metalltråd i rock- eller uniformsknappen.

Ref: Hildebrand II, s. 193-195 Nr. 76. Utförlig artikel: Svensk Numismatisk Tidskrift 2006:2, s. 29-43. Fredrikshamns- och Svensksundsmedaljerna - Två av Gustav III:s belöningar från ryska kriget 1788-1790, av Lars O. Lagerqvist.


 

Uppladdad: 2012-02-29 01:07:16, av: Richard Nyström.Livrustkammarens samling

Uppladdad: 2012-04-19 10:29:55, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-08-13 14:24:20, av: Richard Nyström.Åtsida

Kommentarer:
2019-08-15 10:03:14Richard Nyström
Det räcker så här.
2019-08-15 09:39:00Mikael Sundbom
Okej. Borde det inte stå under bilden istället för i namnet på medaljen?
2019-08-15 09:31:19Richard Nyström
Originalkedjorna ofta förlorade/nedsmälta. Fåtal kompletta där ursprunglig upphängning sitter kvar.
2019-08-15 09:14:41Mikael Sundbom
Vad menas med (komplett)?
2019-08-14 06:26:21Mikael Sundbom
Komplett?