I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

EmoBufGM: Emmabodaortens befälsutbildningsförenings förtjänstmedalj i guld (FBU)   Sverige

Instiftad år: 1924 Valör: Guld
Ytterligare information:
Bilder av miniatyr nedan.


 

Uppladdad: 2017-10-20 21:11:34, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-10-20 21:12:06, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: