I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SthGrKFGM: Stockholms Granatkastarbefälsförenings förtjänstmedalj i guld (FBU)   Sverige

Instiftad år: 1924 Valör: Silver
Ytterligare information:
Grundad 1916.

Tack till Robert von Knorring.


 

Uppladdad: 2018-07-25 14:22:43, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-07-25 14:23:52, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-07-25 14:24:50, av: Richard Nyström.Åtsida - jetonger

Uppladdad: 2018-07-25 14:26:21, av: Richard Nyström.Frånsida - jetonger

Uppladdad: 2018-07-25 14:35:21, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2018-07-26 00:15:30, av: Richard Nyström.Grupp minaityrer

Uppladdad: 2019-07-15 00:19:37, av: Richard Nyström.Åtsida - jetong

Uppladdad: 2019-07-15 00:20:03, av: Richard Nyström.Frånsida - jetong

Kommentarer: