I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

LundBffBM: Lunds Befälsutbildningsförenings förtjänstmedalj i brons (FBU)   Sverige

Instiftad år: 1950 Valör: Brons
Ytterligare information:
Bronsmedaljen utdelas till medlem av Lunds Försvarsutbildningsförening, som genom personlig insats på ett synnerligen tjänstfullt sätt gagnat föreningen under minst 5 år, och må den jämväl utdelas till annan förening, företag eller svensk såväl som utländsk medborgare, såsom erkänsla för verksamt stödjande av föreningens arbete.


 

Uppladdad: 2012-10-18 04:06:17, av: Ulf Möller.
Uppladdad: 2016-10-09 19:45:54, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-10-09 19:46:17, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-09-08 00:22:08, av: Richard Nyström.Åtsida

Kommentarer: