I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

-: Militare Ordine del Collare di Sant'Agata dei Paternò (MOC)   Övriga

Instiftad år: ? Valör: Guld
Ytterligare information:
Ej inkluderad i International Commission for Orders of Chivalry (ICOC) register. Svenska representanter i ICOC är ordenshistoriografen vid Kungl. Maj:ts Orden, f.d. Riddarhusgenealogen Per Nordenvall samt statsheraldikern, kammarherren Henrik Klackenberg.

Storpriorat Terra Nordica
http://www.mocterranordica.org/

Läs mer på http://arnell.cc/illegitim.htm#moc


 

Kommentarer:
2013-06-11 12:01:52Jonas Arnell
Detta är felaktigt, jag argumenterar via http://arnell.cc/illegitim.htm#moc på två sätt, både induktivt och deduktivt.

Den deduktiva metoden går ut på att kontrollera om dokumentationen kan bära den argumentation som förs fram. Jag visar att det finns flera uppenbara brister och konstaterar dessutom att oäkta riddarordnar satt i system att använda italienska skiljedomsdomstolsutslag för att styrka legtimitet.

Den induktiva metoden går ut på att undersöka om andra kungahus ser "kungahuset" som äkta genom att de umgås med varandra, eller om riddarordnar umgås med eller bjuder dessa "riddarordnar". Svaret på det är nej.

ICOC är en privat sammanslutning, men det är värt att notera att bl.a. Per Nordenvall - knuten till både Riddarhuset och Kungl. Maj:ts Orden är svenska kommissionär. ICOC:s register uppfinner inte hjulet utan kodifierar snarare vad som redan är godtagbart i kungliga kretsar. På prinsessbröllopet bar ex. både fd regerande furstehuset för Sachsen-Coburg och Gotha, likaså Grekland, sina dynastiska ordnar.

ICOC:s register har en informell normerande effekt som man inte kan bortse ifrån, ex. hos olika länders (republikers) statsordenskanslier som ska bedöma vad som kan vara passabelt och inte.

ICOC:s punkter är en grund. En annan grund är internationell rätt kring exilregeringar och deras förlänande av utmärkelser i exil, som polska exilregeringen i London 1939-1990.
2013-06-10 21:16:10Karl Fredriksson
MOC är en dynastisk orden, inte ett ordenssällskap. Se diskussion där Jonas Arnell(jonar242) debatterar om orden. Arnell upprätthåller även sidan som listar denna orden som ”oäkta”. Hans ända källa är ICOC, en privat sammanslutning utan någon form av juridisk ställning.
De som argumenterar i mot honom har fysisk dokumentation samt juridik som argument. MOC är enligt juridisk argumentation mera äkta än flera av de ordnar som på denna sida ”medalj.nu” sägs vara äkta.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Riddarorden/Arkiv

http://sv.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Militare_Ordine_del_Collare_di_Sant%E2%80%99Agata_dei_Patern%C3%B2