I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

MOC: Militare Ordine del Collare di Sant'Agata dei Paternò (MOC)   Övriga

Instiftad år: ? Valör: Guld
Ytterligare information:
Ej inkluderad i International Commission for Orders of Chivalry (ICOC) register. Svenska representanter i ICOC är ordenshistoriografen vid Kungl. Maj:ts Orden, f.d. Riddarhusgenealogen Per Nordenvall samt statsheraldikern, kammarherren Henrik Klackenberg.


Storpriorat Terra Nordica
http://www.mocterranordica.org/

Läs mer på http://arnell.cc/illegitim.htm#moc


 

Kommentarer:
2018-09-22 09:44:33Mikael Sundbom
Är kommentarerna borttagna eller är det nå tekniskt fel? Jag kan inte se kommentarerna längre.