I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

NTFGFt: Nationalföreningens för trafiksäkerhetens främjande förtjänsttecken i guld   Sverige

Instiftad år: 1959 Valör: Guld

PDF
ntf_besta-mmelser-utma-rkelser.pdf

Ytterligare information:
Band: gult med röda kanter.


 

Uppladdad: 2013-11-20 01:16:58, av: Richard Nyström.



Åtsida

Uppladdad: 2013-11-20 01:17:17, av: Richard Nyström.



Frånsida

Uppladdad: 2013-11-20 01:17:39, av: Richard Nyström.



Etuibild 1

Uppladdad: 2013-11-20 01:18:02, av: Richard Nyström.



Etuibild 2

Uppladdad: 2015-09-13 16:44:48, av: Richard Nyström.



Åtsida

Uppladdad: 2015-09-13 16:45:13, av: Richard Nyström.



Åtsida - förstoring

Uppladdad: 2015-09-13 16:45:31, av: Richard Nyström.



Frånsida

Uppladdad: 2015-09-13 16:45:53, av: Richard Nyström.



Stämplar

Uppladdad: 2016-05-04 10:46:06, av: Mikael Sundbom.




Uppladdad: 2016-05-04 10:46:28, av: Mikael Sundbom.




Uppladdad: 2016-05-04 10:46:46, av: Mikael Sundbom.




Uppladdad: 2018-05-07 14:00:44, av: Mikael Sundbom.




Uppladdad: 2018-05-07 14:00:57, av: Mikael Sundbom.



Miniatyr

Uppladdad: 2018-06-22 20:00:18, av: Richard Nyström.



Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2018-06-22 20:03:33, av: Richard Nyström.



Åtsida

Kommentarer: