I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

HälsregSM(1): Kungl. Hälsinge regementes (I 14) belöningsmedalj i silver (1)   Sverige

Instiftad år: 1959 Valör: Silver
Ytterligare information:
1959/1985/1992

Bandvariant med svart-gult band. Jmf: HälsregBM(1): Kungl. Hälsinge regementes (I 14) belöningsmedalj i brons (1).

Äldsta varianten från 1959 med orden "KUNGL" och "BELÖNINGSMEDALJ".

Medaljen förekommer i tre olika utseenden.

Band: kluvet i vitt och svart
Medaljen är av 8:e storleken (-1992 12:e storleken).


 

Uppladdad: 2017-07-23 21:16:40, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-07-23 21:17:04, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-07-23 21:24:05, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-09-18 15:16:58, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-09-18 15:17:16, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer:
2017-07-23 21:19:13Richard Nyström
Upprepning av kommentar gällande bronsmedaljen, nu aktuell för silvermedaljen:

Kommentarer:
2016-01-06 20:39:16 Richard Nyström [Remove]
Enligt Braunstein (2007) s. 86 finns tre medaljer i serien från Hälsinge regemente med bärandetillstånd. Före 1975 hade militära medaljer i denna kategori ofta ordet "Kungl" i namnet. Det anges att första medaljen kom 1959 och då borde namnet ha innehållit namnet "Kungl." Det finns även en annan medalj med ordet "Kungl" i listningen:

http://www.medalj.nu/ribbon_info.asp?medal={A8F381B3-4800-431F-BEF7-8D733F785C15}

Den här medaljen skulle eventuellt kunna vara en idrottsmedalj men källor är oerhört knapphändiga varför ytterligare utredning behövs för att sortera medaljerna. Det förekommer att medaljer med bärandetillstånd omdesignas inom ramen för beviljat bärandetillstånd mellan präglingar och årtal.

Medaljerna i denna serie ser väldigt olika ut mellan utgivningarna (1959, 1985, 1992-1997). Bärandetillstånd borde ha bildbilagor för de medaljer som får b-tillstånd, så att man vet vad som gäller.

Låt oss avvakta ytterligare utredning.


2016-01-06 13:38:15 Mikael Sundbom [Remove]
Denna medalj har INTE bärandetillstånd.
Jag har kontrollerat detta med Patrik Laestadius på HKV för ca 2 år sedan. Han sa att denna medalj inte finns med på listan med medaljer med bärandetillstånd från Hälsinge regemente I14.