I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SRuoffSFt(1): Svenska Reservunderofficersförbundet hederstecken i silver (SRUF) - (1)   Sverige

Instiftad år: 1934 Valör: Silver
Ytterligare information:
Jmf: SAFRSHt(2): Svenska Arméns och Flygvapnets Reservofficersförbunds hederstecken i silver (2).

Svenska Arméns Reservofficersförbunds hederstecken (SARSHt) 1934-45. Förefaller endast finnas i silver.

Uppåtriktat svärd omgiven av eklöfskrans. Emblemet har bokstäverna SRUF mellan två knippen.

Senare ersatt med Svenska Arméns och Flygvapnets Reservofficersförbunds hederstecken (SAFRGHt) 1945-2006.

I och med att Svenska Arméns och Flygvapnets Reservofficersförbund (SAFR) och Kustartilleriets Reservofficersförbund (KAROF) den 1 januari 2001 gick samman till SVEROF (Förbundet Sveriges Resevofficerare) antog SVEROF SAFR tidigare Hederstecken till sitt. Tecken och band är identiska.

---------
Riksarkivet
F I Korrespondens
G I Räkenskaper

Arkiv
Svenska reservunderofficersförbundet
Om arkivet Se förteckning
Grunddata
Referenskod SE/KrA/0833
Omfång
1 Hyllmeter
14 Volymer

Datering
1926 – 1973 (Tidsomfång)

Arkivinstitution Krigsarkivet (depå: Frihamnen)
Arkivbildare/upphov
Svenska reservofficersförbundet (1923)
Alternativa namn:
Kategori: Förening
 

Uppladdad: 2015-05-20 13:05:46, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-05-20 13:06:00, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-05-20 13:06:29, av: Richard Nyström.Åtsida - förstoring

Uppladdad: 2015-05-20 13:06:46, av: Richard Nyström.Frånsida - förstoring

Uppladdad: 2017-11-09 19:55:47, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-11-09 19:56:09, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-09-07 19:36:38, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-09-07 19:36:55, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-09-07 19:37:45, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-09-07 19:38:24, av: Richard Nyström.Etuibild

Kommentarer:
2019-09-07 21:37:32Richard Nyström
Enligt info jag fått fram är föregångaren:

Svenska reservunderofficersförbundet (SRUF) som senare har hetat "Svenska Arméns Reservofficersförbund".
Årtalen som anges är 1926-1973. Därmed är mysteriet löst.

Arkiv
Svenska reservunderofficersförbundet
Om arkivet Se förteckning
Grunddata
Referenskod SE/KrA/0833
Omfång
1 Hyllmeter
14 Volymer

Datering
1926 – 1973 (Tidsomfång)

Arkivinstitution Krigsarkivet (depå: Frihamnen)
Arkivbildare/upphov
Svenska reservofficersförbundet (1923)
Alternativa namn:
Kategori: Förening
2015-05-20 16:16:27Jonas Arnell
Svenska Arméns Reservofficersförbund har aldrig förkortats SRUF som anges på tecknet, så det måste vara SRuoffSFt på bilderna. Vidare är ett av tecknet på bilderna från 1950 och faller då utanför även tidsmässigt (1934-1945)
2015-05-20 13:17:56Richard Nyström
Jämför oklarhet kring medaljerna.