I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SARSHt: Svenska Arméns Reservofficersförbunds hederstecken   Sverige

Instiftad år: 1934 Valör: Silver
Ytterligare information:
Svenska Arméns Reservofficersförbunds hederstecken (SARSHt) 1934-45. Förefaller endast finnas i silver.

Uppåtriktat svärd omgiven av eklöfskrans. Emblemet har bokstäverna SRUF mellan två knippen.

Senare ersatt med Svenska Arméns och Flygvapnets Reservofficersförbunds hederstecken (SAFRGHt) 1945-2006.

I och med att Svenska Arméns och Flygvapnets Reservofficersförbund (SAFR) och Kustartilleriets Reservofficersförbund (KAROF) den 1 januari 2001 gick samman till SVEROF (Förbundet Sveriges Resevofficerare) antog SVEROF SAFR tidigare Hederstecken till sitt. Tecken och band är identiska.


 

Uppladdad: 2015-05-20 13:05:46, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-05-20 13:06:00, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-05-20 13:06:29, av: Richard Nyström.Åtsida - förstoring

Uppladdad: 2015-05-20 13:06:46, av: Richard Nyström.Frånsida - förstoring

Uppladdad: 2017-11-09 19:55:47, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-11-09 19:56:09, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-07-24 22:32:47, av: Richard Nyström.Åtsida

Kommentarer:
2015-05-20 16:16:27Jonas Arnell
Svenska Arméns Reservofficersförbund har aldrig förkortats SRUF som anges på tecknet, så det måste vara SRuoffSFt på bilderna. Vidare är ett av tecknet på bilderna från 1950 och faller då utanför även tidsmässigt (1934-1945)
2015-05-20 13:17:56Richard Nyström
Jämför oklarhet kring medaljerna.