I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SMiq18mkedja: Medaljen Illis quorum meruere labores i silver av 18:e storleken med kedja   Sverige

Instiftad år: 1785 Valör: Silver
Ytterligare information:
Diameter: 56mm (18:e storleken).

Inskriften betyder Åt dem vars gärningar gör dem förtjänta av det. Illis quorum används för att belöna insatser för kulturella, vetenskapliga och andra allmännyttiga ändamål.

Större i silver i kedja:

1793
Anders Andersson från Tavelsjö, Umeå socken. Häradsdomare och Talman i Bondeståndet. "Större medalj att bära på bröstet". Ref: Inrikes tidningar. Datum: 1793-01-11. Källa: http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:302480&recordNumber=3&totalRecordNumber=426

1804
Kristian Peters. Postjaktsskeppare i Stralsund. För mångårig och trogen tjänstgöring. Större i silver "att bäras" (OBS: Bärandesättet anges ej vilket betyder kedja eller blått eller vitt band).

1805
Frosken Bengtsson. Bonde i Elmhult. Ådagalagda tillgivna undersåtligt tänkesätt, berömliga förhållanden och nyttiga uppodlingsnit.

1818
Tilldelad Trädgårdsmästaren N. N. vid Kråkeholm i Västergötland. För skicklighet att bota benbrott och ledvridningar.

1828
Christer Larsson. Saltpeterverkmästare. För ovanlig arbetsdrift och nitälskan för yrket.
(Jmf Kommitén för Salpeterärenders förtjänstmedalj).

1830
N. Liljeqvist. Verkmästare vid saltpetertillverkningen i Kalmar.
(Jmf Kommitén för Salpeterärenders förtjänstmedalj).


 

Uppladdad: 2011-09-29 18:53:40, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-09-29 18:53:58, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-10-10 22:55:25, av: Richard Nyström.Åtsida - omonterad

Uppladdad: 2011-10-10 22:55:47, av: Richard Nyström.Frånsida - omonterad

Uppladdad: 2012-04-16 23:54:56, av: Richard Nyström.Åtsida - version före 22 december 1841

Uppladdad: 2014-03-11 01:27:53, av: Richard Nyström.Källa: K. Löfström, Kungl. Medaljen Illis quorum meruere labores. Nordisk Rotogravyr 1933 - mellan sid. 16 o. 17.

Uppladdad: 2018-11-22 14:12:16, av: Richard Nyström.Avslag i brons

Kommentarer: