I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

ABISM: Aktiebolaget Iggesunds bruks medalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1953 Valör: Silver
Ytterligare information:
1953-09-08/1973+

"FÖR TROFAST GÄRNING":

Tillverkare: "ORÖ".

Band: blått med en smal gul rand och därinnanför en gul rand på vardera sidan.
Medaljen är i guld (förgyllt silver) av 9:e storleken. Medaljen väger 23 g.

AB Iggesunds Bruk, tidigare skogs- och stålindustrikoncern i Hälsingland. Iggesunds Bruk, aktiebolag från 1876, hade sitt ursprung i det privilegiebrev från 1685 vari handelsmannen m.m. Isak Breant d.ä. tilläts att anlägga masugn och hamrar i Iggesundsån. Under nära 200 år kom verksamheten främst vara inriktad på järnhantering, men kom successivt att omfatta även skogsbruk samt sågverks-, massa-, kartong-, stål-, elproduktions- och kemisk industri.

Efter andra världskriget inleddes en successiv omstrukturering av AB Iggesunds Bruk till ett rent skogsindustriföretag. I samband med att Mo och Domsjö AB (MoDo) förvärvade aktiemajoriteten 1983 avvecklades den sista delen av järn- ståltillverkningen (dotterbolaget Boxholms AB). 1988 uppgick Iggesund, i likhet med Holmens Bruk AB helt i Mo och Domsjö, och dess skog och industrienheter integrerades i MoDo-koncernens verksamhet. MoDo bytte 2000 namn till Holmen AB


 

Uppladdad: 2013-01-04 11:58:06, av: Jonas Arnell.
Uppladdad: 2017-02-05 12:56:23, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-02-05 12:56:51, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-08-06 21:26:49, av: Richard Nyström.
Kommentarer: