I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

HvSM: Hemvärnets silvermedalj: Statens Vattenfallsverks driftvärn   Sverige

Instiftad år: 1951 Valör: Silver
Ytterligare information:
Diameter 33 mm.

Hemvärnets silvermedalj: Statens Vattenfallsverks driftvärn.

Avslag i brons nedan.


 

Uppladdad: 2014-05-04 21:21:56, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-05-04 21:22:11, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-09-06 19:23:22, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-09-06 19:23:37, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-11-13 21:47:23, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-11-13 21:47:53, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-11-13 21:48:15, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-11-13 21:48:39, av: Richard Nyström.Åtsida

Kommentarer: