I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SvPISSM(ä): Svenska Polisens Idrotts- och Skytteförbunds förtjänstmedalj i silver - äldre   Sverige

Instiftad år: 1952 Valör: Silver
Ytterligare information:
Ø31 mm. Denna medalj är föregångare till den år 1958 instiftade uppgraderade/omvandlade halvofficiella medaljen SvPISGM: Svenska Polisens Idrotts- och Skytteförbunds förtjänstmedalj i silver (kategori K.), jmf med denna.
Åtsidan med emblem på denna medalj är i den senare nya medaljen från 1958 flyttad till frånsida. På åtsidan framträder i stället sedan dess Kung Gustaf VI Adolfs porträtt av Gösta Carell.


 

Uppladdad: 2018-10-21 11:31:17, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-10-21 11:31:43, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-10-21 11:46:56, av: Richard Nyström.Åtsida - jetong 55 mm ca

Uppladdad: 2018-10-21 11:47:17, av: Richard Nyström.Frånsida - jetong 55 mm ca

Kommentarer: