I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Kon:sGM5: H.M. Konungens medalj i guld av 5:e storleken i högblått band   Sverige

Instiftad år: 1876 Valör: Guld
Ytterligare information:
Diameter 24 mm = 5:e storleken.

Upphörde 1981, men övergångsvis återupptagen 2014 och vidare.


 

Uppladdad: 2011-06-12 19:50:27, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-06-12 19:50:51, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-06-12 21:37:06, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-06-12 21:37:30, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-06-19 18:53:49, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-06-19 18:54:10, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-06-23 00:38:53, av: Richard Nyström.Karl XV - åtsida

Uppladdad: 2011-06-23 00:39:15, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-06-23 00:39:34, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-01-25 20:38:29, av: Richard Nyström.Jämförelsebild: 5:e storleken nedtill. Övriga i 12:e och 8:e storlekarna

Uppladdad: 2014-03-23 17:50:42, av: Richard Nyström.Utländsk medaljgrupp I

Uppladdad: 2014-03-23 17:52:38, av: Richard Nyström.Utländsk medaljgrupp II

Uppladdad: 2016-10-20 00:58:02, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-10-20 00:58:21, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2016-12-08 21:21:28, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-12-08 21:21:40, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-02-13 22:37:07, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-02-13 22:37:29, av: Richard Nyström.Urkund

Uppladdad: 2017-03-15 18:25:23, av: Richard Nyström.Urkund

Uppladdad: 2017-03-23 20:36:56, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-03-23 20:37:12, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-04-03 21:00:38, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-04-03 21:01:03, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-04-24 22:42:56, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-04-24 22:43:15, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-06-13 21:36:57, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-06-13 21:37:21, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-06-13 21:37:40, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-08-30 21:31:35, av: Richard Nyström.Åtsida / frånsida

Uppladdad: 2017-08-30 21:32:57, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-08-30 21:33:08, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer:
2016-01-28 01:13:02Claus K Berntsen
Utdelad så sent som 2016: http://www.kungahuset.se/monarkinhovstaterna/ordnarochmedaljer/medaljer/medaljer/sokmedalj.4.30963a1811be3fda3ab800012080.html?medaljar=2016&medaljtyp=0&medaljnamn=