I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

LFBFÖSM: Livförsäkringsbolaget Framtiden Ömsesidigt förtjänstmedalj   Sverige

Instiftad år: 1956 Valör: Silver
Ytterligare information:
Konstnär: Eric Grate. Eric Gustav Grate, född 14 augusti 1896 i Stockholm, död 3 augusti 1983, var en svensk skulptör, tecknare, målare och grafiker.

Jmf FABFSM: Försäkringsaktiebolaget Framtiden förtjänstmedalj. Den stora medaljen mäter 56,3 mm i diameter och väger 100 g. Frånsidestexten lyder "FÖR MÅNGÅRIGT TROGET ARBETE".

Livförsäkringsbolaget Framtiden, ömsesidigt, grundat 1916. Uppgick 1949 i Förenade-Framtiden livförsäkrings-AB.

Ursprunget till verksamheterna inom Trygg-Hansa, SEB Trygg Liv och Trygg-Stiftelsen går ända tillbaka till första hälften av 1800-talet. Det som en gång var Framtiden Livförsäkringsbolag, Trygg-Fylgia, Städernas Allmänna Brandstodsbolag, Allmänna Lifförsäkringsbolaget m fl anrika bolag blev så småningom genom diverse sammanslagningar Svenska Liv-Hansa, Hansa-koncernen och, 1971, Trygg-Hansa.

Övrigt (Google böcker):
Titel Framtiden: Organ för Framtidens fältmän. [Utg. av Svenska lifränteförsäkringsbolaget Framtiden, senare Livförsäkringsbolatet Framtiden. ] Ansv. utg. [eller] red.: [1912-13:39:] J. Lindqvist, [1913:40-37:32:] K.J.Olsson, Henricsson. [1917-38:] Veckouppl. : [1939-45:] Veckobladet
Författare Livförsäkringsbolaget Framtiden
Publicerad 18055Illustrerad av 1912 

Uppladdad: 2013-09-06 21:42:12, av: Richard Nyström.Åtsida - herr (endast miniatyren bärbar)

Uppladdad: 2013-09-06 21:42:33, av: Richard Nyström.Åtsida - dam (endast miniatyren bärbar)

Uppladdad: 2016-12-10 21:05:04, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-12-10 21:05:22, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-12-10 21:05:37, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2017-05-25 12:51:11, av: Richard Nyström.Åtsida - 56,3 mm 100 g

Uppladdad: 2017-05-25 12:51:42, av: Richard Nyström.Frånsida - 56,3 mm 100 g

Uppladdad: 2017-05-25 12:52:15, av: Richard Nyström.Stämplar

Uppladdad: 2019-08-12 19:48:39, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Uppladdad: 2019-08-12 19:49:00, av: Richard Nyström.Miniatyr - frånsida

Kommentarer: