I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

GMnor5: Medaljen För nit och redlighet i rikets tjänst i guld av 5:e storleken   Sverige

Instiftad år: 1803 Valör: Guld
Ytterligare information:
Diameter 24 mm = 5:e storleken.

Medaljen för nit och redlighet i rikets tjänst av 5:e storleken upphörde genom regeringsbeslut år 1947. Därefter skulle medaljen vara i 6:e storleken ca 27,5 mm i diameter. Kopia av regeringsbeslut finns som pdf under listningen för NOR i 6:e storleken.

Medaljen nit och redlighet i 5:e storleken upphörde 1947 då det ersattes med 6:e storleken. Da avskaffades guld och silvermedaljerna i 8:e storleken (31 mm).


 

Uppladdad: 2011-05-21 21:43:41, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2011-05-21 21:43:57, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2012-02-04 16:30:58, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-02-04 16:31:16, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-02-13 12:04:09, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-02-13 12:04:23, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-12-23 14:53:16, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-12-23 14:53:30, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-02-20 13:34:38, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-02-20 13:34:55, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-05-28 22:04:57, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-05-28 22:05:21, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-09-11 17:38:26, av: Richard Nyström.Åtsida - krona förlorad

Uppladdad: 2013-09-11 17:38:50, av: Richard Nyström.Frånsida - krona förlorad

Uppladdad: 2014-02-22 21:26:39, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-02-22 21:27:07, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2016-04-27 23:04:46, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-04-27 23:04:58, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2016-07-05 21:57:07, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-07-05 21:57:22, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2016-10-09 17:20:17, av: Richard Nyström.Åtsida - åldrat porträtt

Uppladdad: 2016-10-09 17:20:34, av: Richard Nyström.Frånsida - åldrat porträtt

Uppladdad: 2017-03-05 19:18:44, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2017-03-05 19:18:58, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2017-03-05 19:22:47, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2017-03-23 20:25:16, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-03-23 20:25:36, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-04-23 21:54:27, av: Richard Nyström.Åtsida - "GULD 1946"

Uppladdad: 2017-04-23 21:54:51, av: Richard Nyström.Frånsida - "GULD 1946"

Uppladdad: 2017-04-23 21:55:08, av: Richard Nyström.Åtsida - "GULD 1946"

Uppladdad: 2017-04-23 21:55:24, av: Richard Nyström.Frånsida - "GULD 1946"

Uppladdad: 2017-08-30 21:29:40, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-08-30 21:30:00, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-08-13 21:57:54, av: Richard Nyström.Etuibild

Kommentarer: