I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SkarabbfbSM: Skaraborgs Befälutbildningsförbunds förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1924 Valör: Silver
Ytterligare information:
Efter 1943. 33 mm i diameter. Konstnär: E. Helmer.

SkarablfbSM (senare SkaraborgbfbSM), före det Skaraborgs I-O:s landstormsförbunds förtjänstmedalj i silver (SkaraborglfbSM).

I 1885-års värnpliktslag indelades Sverige i 31 inskrivningsområden. Dessa inskrivningsområden var under perioden 1886 - 1901 anknutna till infanteriregementena och bar samma namn som regementena, ex: Hälsinge regementes inskrivningsområde.


 

Uppladdad: 2014-04-15 22:25:26, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-04-15 22:25:44, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2016-10-08 12:20:57, av: Richard Nyström.Åtsida - jetongversion

Uppladdad: 2016-10-08 12:21:24, av: Richard Nyström.Frånsida - jetongversion

Uppladdad: 2019-06-23 18:52:21, av: Richard Nyström.Åtsida - jetongversion

Uppladdad: 2019-06-23 18:52:58, av: Richard Nyström.Frånsida - jetongversion

Kommentarer: