I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FAKGFt(ä): Frivilliga Automobilkårens förtjänsttecken (äldre)   Sverige

Instiftad år: 1914 Valör: Guld
Ytterligare information:
Senare modifierad och omdesignad - jmf FAKGFt: Frivilliga Automobilkårernas Riksförbunds förtjänsttecken i guld

Emaljarbete i preussisk-/hovmontage.

Så började det

När FAK grundandes 1914, var det som en militär avläggare till KAK - Kungliga Automobilklubben. Medlemmarna var bilburna officerare och uppgifterna till största delen sambands -och kurirtjänst. I och med att armén motoriserades och andra världskriget ägt rum förändrades uppgifterna till bemanning av bilkompanier samt att svara för motorutbildning av arméns befäl. I början av 1970-talet fick FAK sina nuvarande uppgifter - att vara en rikstäckande frivillig organisation med uppgift att vidareutbilda förare för att säkerställa den tunga trafiken i en krissituation. Den nya hotbilden i vår omvärld innebär att FAK är en resurs i ett fredligt samhälle, när extra ordinära händelser inträffar och samhällets ordinarie resurser inte räcker till.


 

Uppladdad: 2019-07-09 14:22:48, av: Richard Nyström.Förtjänsttecken (ä)

Uppladdad: 2019-07-09 14:23:39, av: Richard Nyström.Senare version med blått band ersatt med blå-gult band

Kommentarer: