I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

NTFSFt: Nationalföreningens för trafiksäkerhetens främjande förtjänsttecken i silver   Sverige

Instiftad år: 1959 Valör: Silver

PDF
ntf_besta-mmelser-utma-rkelser.pdf

Ytterligare information:
Band: gult med röda kanter.


 

Uppladdad: 2010-04-05 19:16:05, av: PeO Sandberg.
Uppladdad: 2010-04-05 19:16:17, av: PeO Sandberg.reverse

Uppladdad: 2018-04-16 21:41:35, av: Richard Nyström.Etuibild - åtsida

Uppladdad: 2018-04-16 21:42:01, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2018-06-22 20:01:51, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2018-06-22 20:02:52, av: Richard Nyström.Åtsida

Kommentarer:
2010-04-06 12:24:01Magnus Altefur
Denna Medalj delas ut till personer som genom NTF eller Medlemsorganisationer har genomfört speciella insatser för att förbättra trafiksäkerheten i Sverige under minst 10-års tid.